Nytt på id-siden: Siden har nå passert 50 tusen besøk! Takk til dere som er innom, håper fortsatt å kunne gi grunnlag til nye besøk!

Ord til teistiske darwinister -her. Ang. vitenskap, er det en mer ydmyk vitenskapelig holdning å teste hvorvidt det er gjort slik en hevder, enn bare gå ut fra det er slik, jfr. Keplers metode, her.

(teknisk hjelp) Om det er noe du lurer/reagerer på: mulighet til å ta kontakt her! (Parallelt stoff finnes på kristen-ressurs.no)!

Nyhet: Oversatt fra Angelo Grassos side Reason and Science-Intelligent Design -her. Bilde 2. Naturens samspill i plante og dyre-celler.

Bilde 1. ATP-motor -en underliggende energikildes

Naturens samspill Startguide for Intelligent Design (id). Oppsamling: Vår vidunderlige verden;

Lenker:

Lenker/kommentar: Naturen gjør sprang (eng); Genetisk grunnlag? (evolusjon); Full (darwinisme) pakke; Dekonstruksjon av darwinisme; Info og livets opprinnelse(eng); Plutselige tilsynekomster; Feil hypotese (livsformer); Feil i lærebøker (biologi); ID vitenskapelig (eng): Testing av KSI (ca 12min); Kommunikasjon hos planter; Indre organer; Mind behind matter; Bioluminescens; Sesongutfordringer; Ventetidsutfordringen; Flere utfordringer; Livets balansegang: Metaller, Firkanter og sirkler(eng); Nytt synteseforsøk; Kosmologisk kontant (H0); Om Big Bang (forhistorie); Origo; Finjustert univers (intervaler); Uvitenhet som superkraft? Kosmologisk argument (4m:13sek); Sinn og materie; Darwinisme-sann teori? Info-tap og fysikk; Darwinisme og fysikk; Solformørkelse(eng); Intelligent design utover Fysikk; Fra ett par? Plikt til å dø? Dødsstøt for RNA-verden? 2+2=4(?) Fugler fra dinosaurer?(ny); Intelligens og informasjon; Finjustert berøring; ID vitenskapelig teori (eng); ID testbar teori (eng); Cellen -mer enn fabrikk; Nye fossildateringer; Materialistiske magikere; Behov for ny teori; 3.vei og ID; DNA-replisomet; Sikkerhetskontroll i cellen; Farvel til reduksjonisme? Immunsystemets forsvar; Design om biologiske systemer og prosesser; Finjustering i univers og biologi; Feil kritikk av IRK; DNA-replikasjon; Naturen bevis for skapelse; Darwinisme -sann teori? Kritikk av OTL-forskning (Nature); Univers fra ingenting? Forutsetning for vitenskap; Komplett univers? Gener -ikke blaakopien til livet; PC og PS; Multitasking i cellen; ID-ikke 'gud-i-hullene' argument; Naturens rettigheter (FN); På engelsk: Fuglers Big Bang; Helsebløff? Darwins bløff; Dualisme: Bevissthet; Norsk: Reproduksjonsparadokset; Ingeniørkunst i biologi (40m); Beste forklaring? Fagfellevurdering? Neandertaler mennesker; Homo habilis? Bevissthet? Tilbakeblikk; ID vs. kreasjonisme; Design-smugling, Kritikk mot AT (Assembly Teori)- 8 Feiltrinn (se nederst); ID-tenkning? Fritenkning(eng)? Hvorfor sex -evolusjon? Pattedyr m. kompass (eng); Form ut fra el-signaler; Nytt antibiotika; Celle-vedheng (eng); Høne-egg problem: Del 1, Del 2; Evolusjon ikke tilfeldig; Biologi mer enn fysikk og kjemi; Ing. rammeverk; Mot dinosaur-fugler; Fagsjekk; 2023 og ID; Darwins egne topp-10 innvendinger (Personlig nr1); Dawkins-test oppfylt(nr2); Lurt av skolen(3)? Vis kortene (4); Mutere for å overleve(5)? ChatGPT om ID(6), 'Vestigal funksjon'(8), IRK og spermier(9); Design-filter tillatt (USA); Design i naturen; Om biologiske endringer; Utviklet enzymer seg? 2023 og ID; Lurt av læreboken(3)? Vis kortene (4); Mutere for å overleve(5)? ChatGPT om ID(6), 'Vestigal funksjon'(8), IRK og spermier(9); Lykke-avhengighet? Kjernekraft? Evolusjon i krise (1t:3m); Dyreledd med ekstrem ytelse; Molekylære maskiner; Lureri; Forskningsfremmer; Alt fra Ingenting (56 sek); Uvitenskapelig vitenskapsmuseum; Disney-materialisme; Søvn -designet til vårt beste: En designers gave;Vestigale selvmotsigelser; DNA-reparasjon; En speiders tankesett? Hvordan scientisme ble til; Vann-salt balanse ( kroppen); Vitenskapsfolk med dårlig oppførsel; Avhengighetsgraf-modellen (W.Ewert); Felles avstamning? (Bechly); Junk-DNA: Del 1, Del 2; Designerstatter? Integrert kompleksitet; Kompleksitet i enkelt liv; Universet -ikke-evig; Fri vilje; Utvikling av proteiner? Livets informasjon (14m:42s); Lysets hastighet; Argument fra uvitenhet? 'The Design Inference (2023; Forord)'; Materialisme (11min); Smart plante-programmering; Metamorfose (8 min); Sommerfugl-larvens ben; Sjimpanse vs. menneske; Er universet fininnstilt? RNA-verden-OTL (video: 15 min); Livets maskineri; Big Bang -tester; Kjernekraft? Vitenskapens grenser; Vitenskaps bløffere; Haloween vitenskap (38m:44s); Sliten av Darwin? Muskel aktivitet; Forskjeller menneske-sjimpanser; Utrolig muskeldesign; Biomimikk forbedrer teknologi; Nyoppfunne 'lover'; Menneskets opphav? Universets fininnstilling (6m:22sek); IRK;Bevissthet når? Splittet hjerne -ikke bevissthet; Er ID-vitenskap? Ondt i en designet verden? Nakkeforlengelse; ID-visitt i sørlige Afrika; Menneskelighet; Er alt tull? Innovative planter? Menn. skjelett-ledd (1t:2min); Bakterie-klokker; Intrikathet og design (enzymer); Fuglers flyvning; Muse-stamfar? Gener og instruksjoner; Fysikalisme; Blekksprut intelligens; Celle lik innebygd datasystem; Kjemisk evolusjon? (35 min); Fotosyntesen (32 min:23 sek); 4 problem-områder; Junk-reostat? Trang fødsel? Kimbanen: Vestigal? Vitenskap og kristendom; Hjerne og sinn (bok-intro); Eks. på ID; 'Velg kjønn'; Kameleon syn; Minding the brain; KI presses (om OTL); ID-historie; Flygeøgler? Takk kokekunst; Hår i ursuppa; 'Bokstavsuppe'; Menneskelig likeverd; Menn er ikke kvinner; Nytale (Schibstedt); Menn med livmor; 2 kjønn -mange følelser; Celle -maskin eller sinn? 'Kirsebær-plukking'? Åpent om par; Regulering av cellesyklus: Del 1; Del2; Blodkoagulering -utfordrer evolusjon; OTL i vann? Blodkoagulering (IRK); Beste dataforklaring (protein); Støyreduksjon; Liv mer enn lover; Filosofibasert (ET); 'Detransisjonering'; Omtale av 'Ikoner'; 'Ulovlig mening'; Innovativ celleingeniør (39 min); Fysikk vs Biologi (design); Ny tid for Kambrium (533 mill. år); Mange koder i levende vesener; Evtanasi (VL -Canada); Dawkins-ekstremt høyre? Innovativ ingeniørkunst; OTL (homokiralitet); Homo ecophagus? Kambrisk eksplosjon? Livet (kjemi + informasjon); Bias-leksikon (wikipedia); Giftig? (toxic); Mening med livet; Wikipedias (etablerte) mening; Progressives mening; Mening med 'Barbie'? (film); 'Myter om design'; Syn for design; Cellulær ingeninørkunst; Menneskelig å spørre; Norsk: Kryss-kommunikasjon i celler; Fosterets sirkulasjonssystem; Sjekkpunkter og feilreparasjon; Telos i biologi; Fossil-usikkerhet; Bevis for ID; Menneske-embryo fra stamceller?(etikk); Barn av lys og vann; Cellekommunikasjon; Vesikler med frakk; Enzymer redder planeten: Rubisco; Kylling-egg problem ved livets opprinnelse; Er livet ei informasjons-skralle? Teistisk kosmologi vs evolusjon; Darwin på retur (bokomtale); Homo naledi avtrykk? ET og elefanten i rommet; Livets fininnstilling (komplekst); Om menneskelig: Formering; -'haler'? Homo? Befruktning; Menneskelig mirakel: Zink og kobber; hem; Woke-konsekvens; 'Guttejente'? Egendefinisjon (kjønn); Aktiv dødshjelp: 'nøytral' (UK)? 'Homo' habilis (ape); 3.kjønn? Liv avhengig av: sopp; nikkel; Knockout og funksjon; Dyrs stillstand; Menneskelig særstilling? Blokkerer pubertets-blokkere (England); Om teistisk kosmologi og evolusjon; Barn og unge med kjønnsdysfori (svensk); Mer om reptil-hjerner; Menneskets opprinnelse? Mannsbilde? Hva betyr 'tilfeldig' i evolusjonsteorien; Transhumanisme; Bakterier og sitronsyre (Lenski); Ikke fra reptilhjerne (fortsatt); Modellcelle-fabrikk; Cellulose; Abiogenese-18 min (umulig); Dawkins-testen; Fjærs opprinnelse? Menneskets øye; Orkester -ikke reptilhjerne; Linné og Darwin (familie/arter -eng); Hvor er kjemien? (OTL); Kambrisk eksplosjon: (FAQs) Varighet; Flyvende-reptil-eksplosjon (Trias); Discovery Institute (YouTube); 'Eventyret om bjørnen'; Menneskets stilling; Livets opprinnelse (14m:40s); Klimakostnad (1t:58m); 'Synkende skute'; Dårlig design; Evolusjon -hvor? Bakterieflagell og T3SS; Biomimetikk: Intervju; Cellens hemmeligheter (Behe -videoer); Fot og ankel (design, eng); Ingen motsetning; Kosmisk fininnstilling (s106-130, eng); Frøets under (eng); Fra ett par (23 min); ID-videoer; ID-bøker; Sjøorm? Kroppsledd er ingeniør-kunstverk (1t); Trilobiters sammesatte øyne; Epigenetikk?; ID og katolikker; Junk-DNA (igjen); Balanseevnen; Argument fra uvitenhet? Plante galle; Uten konsekvens (ed); Forutsetninger for mennesker (eng); Forklarer livet bedre: Ingeniørkunst og biologi; Ingeniørprinsipper fremfor . Fininnstilling og beboelig sone; Livets opprinnelse (folder); Devolusjon -ikke evolusjon; Perfekt puslespill (38 år senere); Følelser fremfor tanke (Belgia); Darwinister og falsifisering; Finjusterte naturkonstanter; Selvovervinnende Darwin; Tiktaalik detronisert; Isfisk designet; Tik Tok vs Nammo; Lewis om scientisme; Hierarkisk muskeloppbygning; Falske fluer; Ulike utviklingsveier; Tro-vitenskap (33 min); Døds-aktivister (USA); ATP-syntase -mer enn rotering; Ingeniørspråk i biologi; Harvard-hjelp; Ichtyosaurer (m. rask opprinnelse-Spitsbergen); Mutere for å overleve; Formdannelse (biologi); Darwinisme sml. med transe-ideologi; Sjiraffens nakke; Jorden spesiell; Eksperimentell behandling; Fjær (Ventetid); Evolusjon av en hildring; 'Tryggere behandling'; Hjerne og bevissthet; Dårlig design? Sinn og kropp; Sannhet krenker; 'Utviklet seg'? Museums propaganda; Funksjon i junk-DNA; Omskriving uten spinn; 1-2% DNA-ulikhet? (30 min) -tekst; Jordens forsyningskjeder; Ny medisinsk oppdagelse; Organismer som berger planeten; Sosial-darwinisme i Afrika: Del 1; Del 2; (bok); Parallell utvikling? Insektfelle ( 2m:50s); Opprinnelse til liv? Ingeniørkunst i levende organismer; ? til kunstig intelligens; Forklaring om Livet (14 min)? Adaptiv forgrening -tryllestav? Kunstig sjanger (Eksamen)? Bevis for skapelse (1t:24min)? Klimaregnskap -hva skal med?;

'Dekonstruksjon' (1t:52min); En studie i dekadense (30 min); Ny bok; Økosystem-ingeniører; Kosmologisk argument (1t:23minf);Naturlig undervannslim; Angret kjønnsskifte; Forvist (10 år); Mistet autorisasjon; Darwins kategori-feil; Samtidig dyre-tilblivelse (90%); Kropp-sinn; Magisk tenkning; Fysiologiske mirakler; Vitenskap indikerer teisme; Komplekse dyrealgoritmer; Darwin om Malthus; Laks renser salt; Forsknings-pessimisme (US); Selvkopiering (15 m)? Nye ev. stier (14 m)? Ingeniørparadigme? Paley 2.0; Designet til kjernen (54 min); CV, Ett første par? Finjustering; Firføttinger -utviklet? Formdannelse; Molekylære maskiner; Menneskelige feil (eng)? Kneet-designet? 'Hjelp': evtanasi? Hensikt -hvorfra? Salt og klima/beboelighet; Origo (nytt nr); Det menneskelige svelg; Babydyrking? Menn er menn; Kategorisering i kjønn; Kategorisering; Ekstraordinær påstand? Beviskrav; Livsviktige valg; Hypotese-testing; Ventetidsproblemet; Dynamiske menneskerettigheter? Ekstraordinære bevis? Personlighets-tester; Intelligent utformet kropp; Respirasjonssystemet; Menneskeverd; Om fossilregister og genetikk; Respirasjonssystemet; Kroppens forsyningssystem; 1%-fellen; Hørsel; Svar på kritikk; Landbaserte dyr (4m:30s); Kunstig dialog; 'Guds-hypotesen'; Write a poem about.. (AI); Risiko-tilbud; Gnostisisme? Bevis for design? (29 min); IRK på stereoider (17 min);

Kulturell innflytelse av evolusjon (44 min); Acquinas og evolusjon; Straff mot foreldre? Mot teistisk evolusjon;Tidlige kristne skrifter (eng); Kalt til fellesskap? Kambrisk eksplosjon (eng); Eugenikk vs transe-ideologi; En forskjell om Gud eksisterer; Sorgens verdi; Livets opprinnelse; Islam -raskest voksende? God handlingsplan? Fri vilje; Naturlovene; Apologia; Personforfølgelse? Menneskekroppen og design; Pragmatisk nasjonalisme (Dagen); Konferanse (27-28.jan); Våg å vite-pris; Forkastelig; C.S. Lewis; Naturlovene og tragedier; Kulturkollisjon (hijab); Universets begynnelse; Inkonsekvent ateisme; Epigenetikk styrer genetikk; Nytt samarbeid i: Plussord; 12 sjokk for evolusjon; Mitokondrier-info-behandlingssystemer; Bekymringsmelding (Forsvaret); Farsdag (forsinket); Innovasjoner; Stopp lemlesting; Ekteskapssyn og misjon (Sv); Endrede egenskaper arves (35m:30s); Fatter regjerningen alvoret? Ikke én evolusjonsteori: Sirkulært argument; Hjelpetrengende? Transfobisk? Frie valg? Relevans til ID; Unaturlig naturalisme; Senatsvalg (USA); detrans-side; Konsekvenser av kjønnsteori; Cellebyen -utvidet; Designdeteksjon; Vår vidunderlige verden; Lotto-gevinst? Placebo-effekten; Grunner for dommen; Forbys frivillige valg? Fungerende biologi/Oppdage design? Signifikans? Alt i familien; Homo -Big Bang; Topp-10 design mekanismer; Behandling av kjønnsinkongruens (HBS); Salg av Q42; Kan noe komme av ingenting? Fossile mellomledd mangler (menneske); Forlate Frimurer-ordenen? To motstridende syn (Dagen); Grunner til tro; Ny Behe-video; Menneskeaper? Biologi-revolusjon; Fossiler og menneskelig evolusjon; Er alt fysikk? Trosforsvar bøker; 'Ikke-kodende' RNA; Ideologisk stat; Totalitær tendens; SV-kirke med sakramenter?

Hørsel; Svar på kritikk; Landbaserte dyr (4m:30s); Kunstig dialog; 'Guds-hypotesen'; Write a poem about.. (AI); Risiko-tilbud; Bevis for design? (29 min); IRK på stereoider (17 min); Kulturell innflytelse av evolusjon (44 min); 12 sjokk for evolusjon; Mitokondrier-info-behandlingssystemer; Stopp lemlesting; Endrede egenskaper arves (35m:30s); Sirkulært argument; Ikke én evolusjonsteori; Relevans til ID; Unaturlig naturalisme; Fungerende biologi/Oppdage design? Signifikans? Alt innen familien; Homo -Big Bang; Homo -Big Bang; Topp-10 design mekanismer; Kan noe komme av ingenting? Fossile mellomledd mangler (menneske); Ny Behe-video; Menneskeaper? Biologi-revolusjon; Fossiler og menneskelig evolusjon; Er alt fysikk? Fin-tidsinntilling; ikke-kodende RNA; Cellefabrikken; På atomnivå; P22-sammensetning (1m:20s); Spøkelses-jakt; 'Vandrende Hvaler'; Geotermisk energi; Høne-egg problem-tid; Unnaflykting; RNA-verden (lang); Fremgangs-myte: for fall (C.S. Lewis); De fantastiske fire; Gendeling; 'Unyttige menneskelige organer'; Blindtarmen viktig; Noe fra ingenting? Origo (<CTRL/+> og klikk nedre høyre ikon); Transipsjons-eksperimentet; Den elektriske cellen; DNA-reparasjon; Ulike hjerner (aper/menn); Fakta og følelser; Genregulering (dGRNs) og design; Unik tilgjengelighet (mineraler); Hindringer for DNA-liv; Universet har en begynnelse; Big Bang -under endring; Taleevnen; Språk og virkelighet; Mammut-devolusjon; Ingeniørkunst i biologien; Velsignelsen ved gress; Privilegerte arter (videoer); Utover gener -prosesser; Ingeniørkunst i naturen; Optimalisering; Klima og Nitrogen: Problemet; Intelligens og karbonbalansen; Hindringer for DNA-basert liv; Teistisk evolusjon og gnostisisme; Nobles kritikk; Hjertets mirakel; Mammut-devolusjon; Velsignelsen ved gress; Privilegerte arter (videoer); Utover gener -prosesser; Ingeniørkunst i naturen; Avhengighetsgrafer -og fri vitenskap; Statistikk og forfedremodell; Utover gener -prosesser; Ingeniørkunst i naturen; Urealistisk forfedremodell; Genregulerende nettverk; Systembiologi (eng); Levende fossil; Feilaktige påstander; Falsk analogi? Informasjon; Feil i fleste livets tre; Skille prokaryote/eukaryote; Fininnstilt atmosfære (no); Fra bakterier til hvaler: respekt; Skulder -dårlig design? Mirakelets menneske; Gjensidig signallerings-avhengighet; Virksomt maskineri -uten inngrep; Skulder-oppbygning (10:30); ID-som fruktbart paradigme; Materialistiske modeller; Sløsing (forskning); Bakterie med gear; Signalering i kroppen (eng); Ny kreftforskning; Celletype -seier for ID?Plancks konstant; ID i biokjemi og fossiler; Bakterie-supherhelter; Michael Behe; Info, liv og design; Likkledet i Torino (ny test); Ukjent dødsårsak (1t:28m); Begrunnelse for søppel-DNA; 'Øyet nært perfekt'; Dekkoperasjon; 'Darwins Design'; Stole på hjernen? 98% likhet (sjimpanser)? Intervju; Planter kan kommunisere; Univers uten begynnelse? DNA-replikering? Fra energi til materie; Mikrobe med rakettvitenskap (nitrogen-syklus); Selvskaping? Celle-motorer; energi (4 min); frakt (3 m); framdrift (3min). Informasjonskanaler; Syn -og tanke; Makroevolusjon? Menn i damegarderoben?Sprekker i Darwins-fundament; Fornuft i vitenskapen; Ords betydning; Mot felles avstamning; 'Protoceller'; Genetikk-Homologi (15m:45s); Flagell-IRK (IRreduserbar-Kompleksitet); Kjemisk evolusjon? Celle membraner (11m:34s); Naturens forståelighet; Kastrering av barn? (Opprop (kjønn); 'Dobbel hodepine'; 'Utforske søppel'? 'Eks-kommunist'; Homologi og fylogeni; Darwins tre (16 min); Livsrett; DNA-formkode; Etterprøvbar fininnstilling; Optimalisert transport; Darwinisme -hva så? Big Bang (20 min)? Finstruktur-konstanten; Faktasjekk -liv; Punktert likevekt?(21 min); Fra diskusjon til dogme; Discovery.org (id); Fargeprakt i gråsonen; Svak-vitenskap (evolusjon); Ikke-tilfeldige mutasjoner (2); Ediacaran Eksplosion; Livreddende reparasjon; Bevis mot materialisme; Livets opprinnelse -designet; Om vitenskapshistorie (lærebøker); Spor av design; Celle-intelligens; Geni feiler; Darwinisme: Filosofi eller vitenskap? Samfunnspåvirkning; Konflikt tro-vitenskap? Kjønn-genetisk bestemt; Lyell-Darwin; Fysikk-informasjon; IQ-test; Uvitenskapelig vitenskap? Flagell-motor; Feil i Miller-Urey; Interavhengig signallering; Kjønn-genetisk bestemt; Lyell-Darwin; Fysikk-informasjon; Bakterieflagell: Top-Down design; Livets Big-Bang (Cambrium); Kvante-mekanisk kommunikasjon (celler: 37min); Immunforsvar; Junk DNA; Ingeniør-modeller passer livet bedre enn felles avstamning; Evolusjonistisk tilkortkommehet; Evolverende hval; Intelligente planter? Kjennetegn på design; Mot gradvise endringer; Metodologisk naturalisme; Opprinnelses og empirisk -vitenskap; Kjennetegn på design; Design for ungdom; Agnostiker finner design; Nobelpriser til ID-metoder; Fininnstilling (kvarker); Mot gradvise endringer; Metodologisk naturalisme; Menneskelig befruktning; Mot determinisme; Opprinnelses og empirisk -vitenskap; Introduksjon til ID (32 min); Overdreven selvreplikering; Høne-egg problem (biopolymerer 11min); I tvil; Kontroll av geuttrykk; Kosmos;En sti mot hvithet? Adam og Eva mulige? -Del 5; Kontroll av geuttrykk; Leting på feil premisser (Adam/Eva): Del 1; Del 3; Lærdommer av Adam/Eva debatt? En leges forundring; Ventetids-problemet; Darwin tvilte mye; Gradualisme; Malaria -praksis og prinsipper; Dyr og algoritmer; Feil rekkefølge/datering; Fininnstilt univers; Bortforklaring; Gradualisme-farvel; Cellemembranens transportsystem; Flere evolusjons-problemer; Rask oppdukking og kratt for trær; Topp 4-problem evolusjonsteori; Insekthjerne; Ulikhet i biologisk former; Mot evig univers; Genetisk kode (rep); Sjimpanse-menneske; 99% likhet-svindel? Ciklide-variasjon; Nye proteiner? Biomimetikk; Slutten for 'søppel DNA'; Insektvinger; IRC i detaljene; Statistikk og molekylære maskiner; Hvilke vitenskapsfolk? Design sammenheng; Signalkretser i kroppens celler; Cellereparasjon og mikroskopi; Maur og bi-ekspertise; Ingeniørkunst i 'evolusjon'; Livets fininnstilling: Modellering; video; Tilpasning eller seleksjon? Protein syntese (19 min); Manglende forklaring: Livets opprinnelse (1t:17min); Nye koder; Sommerfugler (8 min); Kvasarer; Bakterieflagell; Pseudogener; Hierarkisk DNA-struktur; Devolusjon naturlig (24 min); Evolusjons-aksiom; Konflikt er standarden ('livets tre'); Arvelig epigenetisk informasjon; Komplekse livsformer; Livet; Peterson vs. Krauss; Agnostiker dropper Darwin; Diatomer; Antibiotika resistens; Guidet celletur; Cellens maskiner (6 min); DNA-animasjoner (7 min); Elektron-transportkjede (8 min); Designet for et formål; Membran-mønstre utover DNA; Vitenskap eller filosofi? Overdreven tolkning (LTEE); Celleskjebne og differensiering; Metaller og proteiner;

Usannsynlig planet; Dyrs utvikling; Forskere frykter hets; Samarbeid (ing/biologer); Opprinnelse til kroppsplan/kompleksitet; Vitenskapsavvik; Dekkfrøede planter: Sprangvise endringer; Spøkelses-linjer? Design-kriterium: Selvmotsigende utsagn (video: 3min); Levende ingeniørkunst; Diskontinuitet i biologien: Om planter; Fra finne til lem? Dyp homologi=Gjenbruk av felles design? Takk, ateister; Kun ID gir funksjonell informasjon; Universell konstant; Kambrisk eksplosjon: bio-differensiering? Manglende slektskap? (T3SS-bakterie flagell); Ventetids-problemet; Finjustert Higgs-masse; ID-videoer; Genom-reparasjon; Bokanbefaling; Menneskelig balanse; Europeisk ID-menneske; Fugler -ikke dinosaurer; Kort tidsvindu; Stasis mikrober; Feilede darwinistiske forutsigelserAbiogenese (sum:31min); Levinthal paradokset; Skaper ikke noe (Naturlig utvalg); Ventetid (på mennesket); Celledød for overlevelse; ID ≠'Anti-evolusjon'; Livslike maskiner; Prekambrisk korthus; Ediacra-funn ikke dyr; Arvelige vaner; Odds for tilfeldig interaktom; Kroppsplan krever plan; Nukleosomet og irr-kompleksitet; Sjansen for evolusjon; Opprinnelse til triplet-koden; Livets opprinnelse; Planters opprinnelse; Komplekst? Proteiner int. designet; Fungerer hjernen? Livet fra et sinn eller naturen? Devolusjon; Ev-News 2021; Kansellerings kultur; Livets opprinnelse: Del 1; Del 2; Proteinmaskiner; Behe bekreftet; Ateisme (verden); Livets opprinnelse; Still spørsmål (13 min); Tvil om neo-darwinisme (6 min);1-2-3-ute (rasisme); ID-filtre (forskning); Abiogenese? Vitenskapsfolk om ID (3 min); Ribosomer; Hvorfor misrepresentasjon? Hvem misrepresenterer? Tidligste bipedale stamfar? ID-fremtiden? (web-side); Evig univers? (6 min); Tunnelsyn?; Planters opprinnelse; Satire; 'Seleksjon'; 'Bevissthet'; 5 Design bevis; (D)evolusjon? Kritisk teori og darwinisme; Vitenskapisme? Tidsskrift (Origo, nr.151); Alle numre; Fanget av en erklæring: Del 1; Del 2; (Del 3: mye). Energi problemer? Musefelle for Darwin og Lenski; Return & Review; Kjærlighet og darwinisme; Mot felles avstamning; Koder om koder; Den genetiske koden; Info som basis; Livets tre? Molekylære maskiner i cellen; Ikke-reduserbar kompleks? Reverse engineering; Sensur-kulturen; 'Kreativitet eller Storhet' i ødeleggelse? 'Pre-fabrikert til å lese': Begrunnelse; Nye (orphan) gener; Mer lurerier (Kambrium); Livets algoritmiske opprinnelse; Nytt Origo (jul 2020); Opprinnelse til omsetting; Universets fininnstilling; Alger eller dyr? Algebra i celler? Evolusjons-innvendinger; Fornuft og vitenskap; Ideologisk spiral; Celle-celle kommunikasjon; Gjenkjenne intelligens? Topp-6 bevis for ID; Fininnstilte atomer; Gul stjerne for ID? ID-vennlige vitenskapsartikler; En bi-sak; Artsforskjeller; 7 dagers rytmene; Nye gener trengtes; Formkode;  Kybernetikk i cellene; Livet 'et frossent uhell'? Lenski-lærdommer; Menneskelig evolusjon? Darwinisme og mening? 'Kult-vitenskap'? Fininnstilling eller ikke? (Opprinnelsen) Ulike cellekoder; Origo-utgivelser; Enda mer finurlig; Informasjon; GPS-innebygd; Li-Fi i celler (37 min); Tilpasning atomer/molekyler; Atomer; Molekyler; Mitokondrier; Nok oksygen? Tilstrekkelig energi? Dannelse av DNA; Universets finjustering; Motbevis (ET): DNA som informasjon; Livets kjemiske BigBang? Fremsyn; Planter-insekter, Mot gradualisme; Menneskelig immunsystem; Celle-analogier: Bibliotek; Fabrikk; Celletype-dannelse; Egen-sensurering? Sensur av .. Darwin; 'Kanzi'; Ribosomer; Enzym-design; Formdannelse; Design i naturen: Hierarkisk; -inpirerer forskere; ENCODE 3; Bak 'Konvergent evolusjon': Styrt evolusjon? Alt eller ingenting; Hentes vi snart? Hvem kom først; Kroppsform? Signalomformings-kode; Epigenetiske faktorer sentrale (mus); Formet til å fly (23 min); 5 sprekker i fundamentet; ID-publiserte artikler; Ulike info-nivåer; Aktomyosin; Bioelektrisk kode; Manglende grunnlag; Celle-fabrikkens styring; Sjimpanser-brødre? Humlens flukt;

 

Mange mirakler; Reparasjons-protein (XPG); Fremsyn ved reparasjoner; Vannledninger-informasjonskanaler? DNA-kvadrupler; 'Resultat som bestilt'; Feilsjekk-vedlikehold; Eukaryoters opprinnelse? Spesialtilpasset bakterie; Jordbruk ingen klimaversting; Naturens CO2-fangst; Totalitære regimer (ideologi); 'Resultat som bestilt'; Feilsjekk-vedlikehold; Covid-19; Heder til Tveter; Svar til reaksjon; Reaksjon 1; Opprinnelig artikkel; Vitenskapelig rasisme 18-1900 tallet; Evolusjonens grense; Artefakt-hypotese (RIP); Rett atom-arrangement; Robot origami; Optimalt DNA/RNA design; Vandrende hvaler (tekst)? Vitenskapelige slutninger (5 min); Ulike cellekoder; Systemer i menneskekroppen; Nye funksjoner funnet for RNA;  ID-vitenskapelig artikkel; ID-videoer; Magiske formularer; Ikke fra apene; Om insekter; Statistikk og Fininnstilling; Systembiologi og kreft; Essensen er energi og informasjon; ID-videoer; Informasjonsgåten: Del 1, Del 2; 'Politisk vitenskap'; Problem demonstrert: Dødsspiral; Fanget i MN? Falsk påstand; Makroevolusjon -sannsynlig (24 min)? Påvisning av mester-arkitekt; Det var en gang..; Funksjonell informasjon; Livets opprinnelse? En liberal Darwinist-skeptiker; Overgang til seksuell forplantning; Menneskelige dyrehaver (Rasisme); Darwin desperasjon? Spaltning av Nitrogen (N2); Opprinnelse til liv? Ny inkvisisjon? Fri vilje vs. naturlig seleksjon; Nitrogenase; Vitenskapsfolk opptatt av ID; Slutning fra mindre til større (US);Sherpaer : 'tap-av-funksjon mutasjoner'; Fininnstilling (6 min); Skapelsesevidens; Behe stadfestet; Tilfeldig? Sensur mot ID? Ekte mekanismer for mangfold: Del 1, Del 2; Virkelige mekanismer til bio-diversitet (11 min); Relasjoner -høyere ordens egenskaper; Nøstede lag av koder; Døm selv om Behe; Lyssignaler på havdypet; Diskusjon i VL-1; Diskusjon i VL-2; Behov for ny teori (2016); ID-vises; Evolusjon og gravitasjon; Design i hoppende gener; Forsuring og livet i havet (Klimarealist); Multicellulær evolusjon? Menneskets gradvise tilblivelse? Ingeniørkunst i insekter; RNA-verden: steril; Manglende overgangsformer (intervju); Nye teorier avløser gamle;Muskelsystemet; Spesifisert informasjon; Lær av insekter; Dawkins om eugenikk; Universets genialitet; Vitenskap og tillit; Cellens hemmeligheter; Reparasjon vs. seleksjon; Biologi-Statistikk; Kreft og evolusjon; Hvor er evolusjonen? Kvalitativ bevissthet (eng); Hvor er evolusjonen? Er evolusjonsteori pseudo-vitenskap? Evolusjon og 2.Term. lov (åpne system); Halusinasjoner om ID -igjen? 'Uventede funn'; Alternativ spleising gir unike protein-funksjoner; Ko-evolusjons-simuleringer; Mysteriet om livets opprinnelse; Mer enn isbreer smelter; Forhåndstilpassede overlevere; Informerte valg i nanomaskiner; Dekadens vs. objektivitet; Overdrivelser i moderne vitenskap; Nye gener fra scratch? Fra bakterierer til Bethoven? FAQs om Intelligent Design; ID folk med ulike livssyn; Fortidens feil (lett); Bevissthet og hjerne (lett); Ble Cloudinis til ormer? (vanskelig) Darwinfri epigenetikk (middels); Mind and matter (vanskelig); Genom grammatikk? Homologi; Logikk og biologi; To tankekors (form/entropi); 7 parametre for kroppskontroll; Nøstet kode og fremsyn; Spor av design (mennesket); Fake fossils; Menneskene med to forfedre?(eng); Ape vinker farvel til darwinisme; Ultimat gjenbruk; Krever én å lage én -her; Nobel prisvinnere om design; Naturens CO2-fangst; Fotosyntesen; Biologi uten darwinisme? 10 ting celler kan gjøre; Genom kode i flere lag -her; 1,7 millioner bruker evolutionnews -her; Intet ‘gay-gen’ bestemmer seksualitet -her; Hvalens tilblivelse; Makroevolusjon: kjemi eller matematikk? Fra bakterier til Bethoven? Om Gelernters Darwin frafall; Genom grammatikk; Mann? Dårlig design? 'Alvo;rlig polytrauma' funnet i TorinoLikklede (TL); Om makroevolusjon (eng); Kjerne-pore kompleks feilretter; Pax6 gen og konvergent evolusjon; 5 indikasjoner på intelligent opphav + 5 argumenter til;  Nobel år for design (eng); Om kolesterol og gen-sentrisme; Devolusjon hos niser; Utover genomet; Sinne mot Darwin-frafall; Farlig avstamning (eng); Om kjønn hos pingviner; Ikke 'gud-i-hullene'; Intervju fra 'Summer Seminars': Spesifiserte komplekse systemer og intellektuelt fangenskap-her; Langt fra junk-DNA; På engelsk: Kambrium løst?–her; Mellom skjønnsomhet og vitenskap –her; Design og designeren, to atskilte spørsmål – her; Apestreker med gradualisme;Tegn på forutseenhet i celler (eng); Larver som flyr -og kontrollteori; Luktesans krever optimalisert, skalerbar nettverkskrets; Molekylære motorer danner spiraltrapp; Intet 'gay-gen'; ORFAN-gener; Evolusjonens Watergate-problem; Naturvitenskap bare i hjernene? Mennesket unikt (sex -eng); Historisk tilbakeblikk; Omfattende ATP-design; Ideologisk side ved darwinistisk evolusjon; Tre ting materialister 'må ha'; Vitenskap former kultur og v.v; Livets opprinnelse og offentlig utdanning; Vitenskapelig metode for å oppdage design; Lokk over ciklide-evolusjon; Flaks eller fremsyn? Drivende mot 'vidunderlig ny verden'; Sammenheng: Design og designer; Design av menneskelig nervesystem; Følg bevisene; Hunde-vrangforestillingen; Tim og Tom dukker opp igjen; Ulykkelig parforhold? Smarte design i naturen; Ny definisjon av vitenskap; Naturen samvirker mot darwinismen; Sirkulære problemstillinger; Behe om ikke-reduserbar kompleksitet -igjen; Biologi med fremsyn; Forsøk på 'alminneliggjøre' Kambrium; Jorden er spesiell; DNA lik et bibliotek;

 

Manglende forklaring: Fugleevolusjon; Test av d-evolusjon; Manglende abiogenese; Bakterie flagellen til hjelp -igjen; Feilslutninger i vitenskap; 'Demonen i maskinen'; Drøm og virkelighet; 'Fuglehjerne'; Behe svarer: Lenski; -kolleger: Del 1, Del 2, Del 3; Id oppsett for evolusjon (eng); 7 argumenter mot evolusjonsteorien; Menneskelige særtrekk; Ikke-styrte kjemiske prosesser og genetisk kode; Molekylær biologi og livets tre; Vestigale organer og junk-DNA; Konvergent evolusjon? Naturlig utvalg sliter med fiksering; Tilfeldige mutasjoner og informasjon; Darwinistiske anomalier akkumuleres; Histonkoden; Cellen vitner om design; Overdrivelse -testet baklengs; Allment nederlag for junk-DNA; Vekten av bevisene; Er et stort univers et problem? Epigenetiske problemer for evolusjonsteorien; Biomimetikk og design; Refleksjoner og id-undergrunnsbevegelse; Topp historier i 2018; Metodisk regularisme; Semantisk informasjon; Moderne mekanistisk vitenskap; Kjemisk affinitet ved motorproteiner? Omskriving eller omtenking; Bakteriefag, muasjoner og Behes renvasking; Darwin Devolves; Utdatert evolusjons klisjé; Celle-hukommelse; Flere RNA-roller i cellen; Celle-sirkus; Orphan gener; Filosofi bakom evolusjonsteori; Evolusjonær informatikk (kritikk); Nye evolusjonære hypoteser; Vitenskapelige feiltrinn i historien; Proteinmodifisering; Et blunk med øyet; Mer enn gener; Systembiologi; Nobelpris og id -igjen; Rom- vs. celle- arkeologi; Nobelprisen i kjemi for intelligent design? Fossil materialisme (Leisola); Grunnlag for beregninger; Utrolige emigrasjoner; Om livets opprinnelse (Tour); Univers-fininnstilt for hva? Menneskelig hjerne-tilpasset? Utviklet enzymer seg? Design-slutninger; Mikro og makro -design; Manglende overganger; Debatt Ruse vs. Lennox; Darwins rapsodi; Filmen 'Revolutionary' (1 time); 'Evolusjon'; 2.Term.lov? DNA-spor og Lenskis bakterier; ; Krypteringssystem i gener; Evolusjon som faktum; Eks. fra 'Darwins House of Cards'; Vesentlig fosformangel i universet; Nylonase og Lambda-fag; Øyet vs. objektorientert programmering; Jordas fininnstilling; Universet er ikke evig; Genduplisering -innovasjonsgrunnlag? 'Gjenbruksmodell gir mindre søppel'; Tusenvis av gener trengs; Formkoden; Livets hardware argument; Vanskelige overganger; Topp-10 argumenter mot neo-darwinismen; Hvordan cellekjernen vokter sine porter; Slik ble ikke hjernen til; Design langt utover maskiner; Cellekjernen i 4-D; Konformitetspress og bias i vitenskap; Koder med romlig informasjon; 'Kambrisk eksplosjon' bekreftet; Astrofysikken og liv; Cellemembraner -dynamisk design; Genetikk krever epi-foran; Motbevis mot små-gradvise mutasjoner; id og Metodologisk Naturalisme; ET og Tyngdekraften; Konvergens og felles avstamning; Mitokondrie opprinnelse; Feilaktig premiss i Dover-rettsak; Manglende grunnlag for innovasjon og funksjonalitet; Casestudie i forutinntatthet? Er intelligent design oppdagbart? Mitokondriedonasjon (se s.10);  Det menneskelige øye; Loven om null magi; Jorda -enda mer privilegert? Kambrisk-vippepunkt? Hvilken kontrovers? Embryologi utfordringer -slides; PV og OS -menneske/ape; Gen-editering; Fysikkens mestere; Ribosomets sammensetning; Hva er livet? Urettmessig angrep; Er ett første menneske-par mulig? Livets opprinnelse- motorer; Universet gjenspeiler et sinn; Energiløsning? Er vitenskapen objektiv? Om selvkontroll i vitenskapen; Erobret fisk land som vrakgods? Om ytringsfrihet i vitenskap; Opprinnelig menneskepar? 'Kreft teori om kambrium'; Kosmologisk Guds-argument; Om abstrakter i sinnet; Hvor mutasjoner feiler; Frankenstein-advarselen (200 år); Homo -eller Pan -sapiens? Vitenskap som dogmer; 'gud-i-hullene'; KSI i hundespytt og tre; Pseudogener? Menneskets opprinnelse –her; Descartes blunder –her, Embryonisk utvikling og evolusjon –her, Ateist  gir begrunnelse for Gud –her, To evolusjonister ramponerer teorien –her, Hvalfossiler; Ingredienser ulikt liv; Om protein-design; Design trick fra naturen; ID- filosofi eller vitenskap? Mennesker framfor dyr;  Hardware of life -argument; Abstrakter og det universelle; Om metodologisk naturalisme: bakgrunn og prinsipp; Newton om design; Lignende trekk: del I; del II. 'Spesifisert kompleksitet'; Nanomaskiner holder deg i funksjon; Flagellum -svar innvendinger; Bunnen opp - bunnen borte; Kritikk av teistisk evolusjon; Punktert likevekt tilbake? Fra encellet til flercellet liv? Informasjon og darwinisme; ID topper: 6. Menneskets opprinnelse; 5. Dyrs opprinnelse; 4. Irreduserbare komplekse maskiner; 3. Informasjonens opprinnelse; 2. Universets fininnstilling; 1. Universets opprinnelse. Evolusjon av homeostase; Nye flagell-utfordringer; Internett av celler? 'Smarte design i naturen'(oppdatert videoliste); Epigenetiske implikasjoner; Argumenter for/mot ID (filosofisk vinkling); Kirkefedre om: Opprinnelsen del I; del II; naturlige årsaker, evolusjon; Genvariasjon i ett menneskepar; Universell design-intuisjon; Videoer: The genius of birds; En kjettersk idé; Bakgrunn for 'Alabama Academic Freedom Bill'; 4-D nukleosom; Evolusjons-ikoner i biologibøker; Nye fossiler gir omskriving; Om multivers og bevisførsel; Behe -Design Revolution; Felles avstamning eller felles design; Koevolusjon -tilfeldig? Hensikt eller forskning? 'Konvergent' -navn til uvitenhet; Dembski om design (3 min. intervju); Celler og kromosom-kontroll; Helhet større enn sum av delene (eng.); Lav-tillits bevis: fossilregisteret -homologi; Bokanbefaling; Gjenhør-med gammel kjenning; Informasjon -nødvendig basis; Naturens forunderlige maskiner; DNA og In-Form-asjon; Menneskekroppens 10 systemer; 4 graverende svakheter ved ET; Misbruk av fossiler; Molekylær darwinisme-og livets opprinnelse? 'god-of-the-gaps'; Om livets opprinnelse; Naturalisme -premiss og fasit; Bedre forklaring uten enn med ET? Feil i fagstoff; 'Vanskelige overganger'; Optimaliserte ribosomer; Epigenetisk arv;


Bilde 2. Bakterieflagell- en underliggende nødvendighet for metabolisme

Se evt: 'Gammelt nytt'

Livets mysterium på web-TV i sende-rekkefølge etter tema.

 

Trosforsvar: Er universet blitt til av seg selv? Noen Innvendinger med Svarforslag.

 

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.

 

Antall besøk siden 5.mars 2015: 7673