Start-guide til stoff om Trosforsvar/Intelligent Design (ID):

Du er selvsagt fri til å lese etter innfallsmetoden, men om du lurer hvor du skal begynne, kan det være lurt å starte ut fra dine interesser:

Om du ikke er så vitenskapelig engasjert, men har sans for almenn, sunn fornuft.

Om du er visuelt anlagt/foretrekker det, så anbefaler vi denne video-oversikten i tilknytning til ID.

Foretrekker du litt kortere lesestykker om gangen, kan du fra tidligere se her og her; Fra 2018 -her og fra 2019 -her..

Om du mener det er viktig om Biosfæren er designet, kan du lese her.

Om du mener at vitenskap gjør kristen tro overflødig, kan kanskje denne boka være av interesse

Om du ønsker å starte lesing omĀ Intelligent Design (ID) på norsk, kan kanskje omtale av Tveters bøker være aktuelt?

Om du ser etter en grunnleggende innføring, kan Politisk ukorrekt guide være en mulighet

Om du er voksen, men lurer på det du tidligere er undervist i biologi -kan Evolutionens Ikoner være et greit sted å begynne

Om du er teologisk interessert: God and Evolution, 'Should Christians embrace evolution' eller '7 Days..'

Er du mer interessert i fysikk, kan Universet være av interesse

Er du mer historisk/filosofisk interessert, kan kanskje dette eller dette være av interesse?

Om du ønsker forklaring på raske genetiske endringer, utover hva evolusjonsteorien kan begrunne, kan epigenetikk være aktuelt

Om du erĀ innforstått med det grunnleggende i biologi, men ikke skjønner poenget med ID -kan Signature in the Cell gi noen hint

-Evt. om ikke-reduserbar kompleksitet er noe du finner interessant.

Om du mener at det er godtgjort at mennesket stammer fra aper, kan du lese dette.

Om du synes statistikk er interessant, kan en tallmessig innfallsvinkel være interesse?

Om du fortsatt er i tvil om hva du skal satse på, kan kanskje en sammenligning av Intelligent Design og Evolusjonsteorien gi svar?

Leste du den siste norske boka ‘Evolusjon’, men syntes den var ensidig, kan du finne motargumenter her

Så du NRK-serien: Fra fisk til menneske, kan det være greit med litt motvekt her.

Om du har sett episoder av 'nye-Cosmos': en kommentar til starten av serien her.

Det er viktig å gjøre seg opp begrunnede meninger, ikke bare flyte med strømmen.

Om du er interessert i å få med kommentarer til nyeste vitenskapelige funn, kan du lese her.

Om du fortsatt mener at Darwin hadde noe å komme med, avrundes turen med dette.

Vekker: Om du mener medias bilde av f.eks. Stephen Hawking eller Richard Dawkins er fyldestgjørende, kan det suppleres her.

 

Bøker om Intelligent Design knyttet til Discovery Institute er godkjent for Origo Norge til oversettelse og gjengivelse, dersom kilden oppgis.