Forskningsnyheter om evolusjon

Her finner du en del kortere artikler fra evolutionnews.org.

Stoff som blir oversatt finner du under her, -om spesielle ønsker gi beskjed.

Foretrekker du å lese ut fra interesse, velg ut fra hva du er opptatt av -her.

 


/Origo

Aa utvikle evolusjonsikoner
Big Bang -hva er problemet
Blekksprut med genetisk redigering
Blekksprut med genetisk redigering.html
Celle-maskiner opprettholder livet
Celledoed
Celler med livline
DNA-Designede Naturlige Algoritmer
Darwinistiske salgstrikk
Darwins terninger virker ufornuftige
Davidson-GRNs
Dawkins dilemma
Dawkins etterfoelger og Gud
Def av ID
Den designede kropp
Design-underverk i bille
Diskusjon om evolusjon
Dyr og spraak
Eks paa feilaktig evolusjonaer-logikk
Eks paa medisinsk autokrati
Eldste fossiler i verden
Eldste menneske -framskrevet
Elektrisk DNA Sirkulart RNA
En meningsfull verden
Epigenetisk kode for mRNA produktivitet
Er mennesket 99 prosent sjimpanse
Evolusjon eller kristen tro
Evolusjonaer Informatikk-innv-spm
Evolusjonaer metafysikk
Evolusjonsteori -anvendt om seg selv
Falsk dikotomi
Falsk eutanasi-propaganda
Faren ved popularisering
Feilaktig om ekkolokalisering
Fingertupp-design
Flere konvergensproblem
Folder-Livets-opprinnelse-paa-norsk.pdf
Fotosyntese og cyanobakterie
Fra genom til kroppsplan
Gigant virus og livets tre
Gjenbruk av celle-komponenter
Hull i hodet
Hunder og makroevolusjon
Hvalers evolusjon-Wells
Hvem er Designeren
ID ikke et et gud-i-hullene argument
ID-vitenskap
Ikke-flyvedyktige fugler-hvorfor
Int-vju orfan-gener-Nelson
Interne kontroverser i darwinismen
Jonathan Wells
Jordas alder -og skapelsesdagene
Kilde til intelligens
Kollisjon fantasi og fakta
Komm Hawking 22juni-17
Komm siste evolusjons-gallup USA
Konformitetspress og bias i vitenskap
Konvergent evolusjon hos dinosaurer
Kosmologi og naturalisme -vitenskapssyn
Kreft fra mutasjoner
Linne og Darwin-sml.pdf
Liv paa andre planeter
Livet ulikt naturprosesser
Livets mysterium-Web-TV
Livets tre-felles avstamning.html
Mammut-devolusjon
Marsj for vitenskap-Intervju Meyer
Maskin-reduksjonisme feiler
Materie problem for materialister
Medisinens bakmenn
Mennesker og betydning
Mennesket uten kjent stamfar
Menneskeverd ulike vinklinger
Mer kambrisk eksplosivitet
Mer massiv RNA Redigering
Mer om RNA-redigering -blekksprut
Mer om orfan-gener
MikroRNA og ET
Molekylaere maskiner i klarere lys
Mulige typer inflasjons-kosmologier
Naar fakta feiler
Naturalisme i ulike former
Naturalismens effekt for vitenskap
Nematoder og epigenetikk
Nevrokirurgi og sinn
Ny mappe
Nye livsformer
Nylon og nylonase
Nylonase-int-referat
Om funksjonell sammenheng -Samale del4
Om mus og menn
Om transposoner
Ombyttbare elementer og evolusjonsteorien
Opprinnelse til liv og informasjon
Optimering og design
Plante-lignende-liv
Programmerte prokaryoter
Proteinfunksjonelle former
RNA overgaar DNA
RNA-kode overgaar DNA.rtf
Royal Society Sammenkomst
Simuleringer og evolusjon
Sjimpanser og menneskelig rettsstatus
Skaftnesmo 2017 Evolusjonens kilder.docx
Skaftnesmo 2017 Evolusjonens kilder.pdf
Skriftforstaaelse og erfaring
Start-guide – Kopi
Stillas uten tegning
Svakheter ved NDT
Teism-natur-og regular-isme
Teleologisk spraak
Test av RNA-verden
Tilblivelse-konkurranse
Tilfeldighetenes grense
Topp-ti problemene med ET
Trappist-1
Tredobling i genkode-kompleksitet
Unnskyldninger om Kambrium
Utover genomet -et ikke reduksjonistisk perspektiv
Vedlegg-Dagen.pdf
Verktoy til skepsismaaling
Virveldyrfisk i Kambrium
Vitenskap eller ideologi
Vitenskap og bevis
Vitenskap vs dyr
WoodwardIntervjuOrigoMai2016.pdf
Woodwards Norges-besoek
Zombi Science-innledning
Zombie Science-omtale

Antall besøk siden 2015: 6411