Lys seil: I raske radio-signaler, søker Harvard forskere bevis for intelligent design
Evolution News | @DiscoveryCSC; 10 mars 2017


Bilde 1. Radiosignal kreditt: M. Weiss / Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.


(Oversatt fra: https://www.evolutionnews.org/2017/03/light-sails-fast-radio-bursts-harvard-scientists-seek-evidence-intelligent-design/ )


Noen kritikere av intelligent design - de mindre seriøse - hevder at å søke å påvise design i naturen, er beslektet med å søke ut feer og enhjørninger. Si det til Avi Loeb og Manasvi Lingam, forskere ved Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.
Deres kommende artikkel i Astrophysical Journal Letters er "Raske radiosignaler fra ekstragalaktiske lysseil" -her. Det gjelder hva som er åpenbart (om enn ikke med det navnet) et design filter for å evaluere et mystisk fenomen i det fjerne verdensrommet. Såkalte raske radioskurer (FRBs) kan være naturlige. Eller de kan være en gjenstand av ikke-menneskelig intelligens, en ukjent teknologi til bruk som drivkraft for enorme fremmede romskip i "seiling" over stjernene. Å skille naturen fra artefakter er det viktigste punktet på dagsorden i all intelligent design forskning, enten det kalles det eller ikke.


En uttalelse som annonserte publikasjonen er fascinerende:
"SETI-forskning har sett etter mange forskjellige tegn på utenomjordisk liv, fra radiosendinger til laserlys, uten å lykkes. Imidlertid tyder nylig publisert forskning på at mystiske fenomen som kalles raske radioskurer, kan være tegn på avansert utenomjordisk teknologi. Spesielt kan disse 'skurene' være lekkasje fra sendere på planetstørrelse sin strømtilførsel til interstellare sonder i fjerne galakser".
"Raske radioskurer er umåtelig lyse gitt sin korte varighet og opprinnelse på store avstander, og vi har ikke identifisert en mulig naturlig kilde med noen sikkerhet," sa teoretiker Avi Loeb fra Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. "En kunstig opprinnelse er verdt å vurdere og kontrollere."


Som navnet tilsier, er raske radioskurer millisekunds lange blink av radiostråling. Først oppdaget i 2007, har færre enn to dusin blitt oppdaget av gigantiske radioteleskoper som Parkes Observatory i Australia eller Arecibo-observatoriet i Puerto Rico. De er sluttet å stamme fra fjerne galakser, milliarder av lysår unna.
Loeb og hans medforfatter Manasvi Lingam (Harvard University) undersøkte muligheten for å skape en radiosender sterk nok for å være oppdagbar over slike enorme avstander. De fant at hvis senderen var solcelledrevet, ville sollyset som faller på et område av en planet dobbelt så stort som jorden være nok til å generere den nødvendige energien. Et så stort byggeprosjekt er godt utenfor vår teknologi, men innenfor området for muligheten i henhold til fysikkens lover.

Bilde 2. Radio-teleskop


[Lingam og Loeb] spurte hvorfor en skulle bygge et slikt instrument i første omgang? De hevder at den mest sannsynlige bruk av slik kraft er for å drive interstellare lysseil. Mengden strøm involvert ville være tilstrekkelig til å drive en nyttelast på en million tonn, eller ca 20 ganger de største cruiseskip på jorden.
"Det er story nok til å bære levende passasjerer over interstellare eller endog intergalaktiske avstander," tilføyde Lingam.
The Washington Post påpeker at romseil er en idé utforsket i science fiction. De nevner en novelle av Arthur C. Clarke ( “Sunjammer") og en 2002 Star Wars innretning (Attack of the Clones). Så er dette bare et tilfelle av flere feer og enhjørninger? Åpenbart ikke. Avi Loeb er kjent for sin 'out-of-the-box' tenkning. Men han er en høyt ansett astrofysiker. Vitenskapen synes trygg. Solseil er faktisk trolig den enkleste måten å forestille seg å reise til stjernene.


Som Washington Post innrømmer, er NASA allerede i ferd med å benytte lysseil, i en hensiktsmessig beskjeden skala.


"Solseil er klar til å hoppe inn i det virkelige liv også, i 2018. For to år siden kunngjorde NASA sin 'Near-Earth Asteroid Scout' -her , som vil bruke en reflekterende seil for å reise mot en kompakt masse (space rock).
Og hvis teknologien med lette seil synes utenfor vår nåværende kunnskap, bør det ikke komme som noen overraskelse. Tror du selv Aristoteles kunne begynne å tenke på en TV-fjernkontroll? Eller en mobiltelefon? Ikke sannsynlig. Så på hvilket grunnlag skal vi anta at avanserte aliens ville benytte teknologier som er lett forståelig for oss?

Bilde 3. Solseil


Selv uten å vurdere fysikken i FRBs i forhold til Lingam & Loeb's hypotese, er det godt å observere deres bruk av et design-filter modus resonnement. Å se intelligent årsakssammenheng ikke som fantastisk eller iboende mistenkelig, men en annen ekte årsaks-mulighet som nås med objektivt siktende bevis, er første skritt i å sette vitenskapen fri fra sitt slaveri til materialisme/naturlige årsaker.


Kort sagt, det er ingen magisk tenkning i lysseil. Bare god ID-vitenskap. Deres hypotese er spekulativ, men tankevekkende og alvorlig. Det hviler også på en god del mindre bevis enn argument for design i vår kjente verden av jordisk biologi. Se f.eks. her og her.


Merker: alien intelligens; ID

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)