Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2021)

Her finner du en del kortere artikler fra evolutionnews.org.

Stoff som blir oversatt finner du under her.

Foretrekker du å lese ut fra interesse, velg ut fra hva du er opptatt av -her.


/Ev-News-2021

Evolusjon forklares best ved ingenioerkunst
Fugler er ikke levende dinosaurer
Hvordan materialister stoler paa ID.html
Ingenioerfag reddet biologien fra evolusjonsteorien
Kjaerlighet og darwinisme
Kroppsplan krever en plan
Modellering av fininnstilling i biologien
Om turbiner og pumper-Mirakel i cellen
Raske og uunngaaelige nyttige evolusjonsmutasjoner