'Gammelt-nytt' på Kristen-ressurs:

(teknisk hjelp)

Intelligent Design (ID):

Impliserer likhet felles avstamning: Del 1; Del2. Hvalens evolusjon?(video) Evolusjonære sjanse-innovasjoner; Hva er liv?; Menneskelig: proteom; -matematisk evne; Funksjonell sammenheng -dokumentert; Fortsatt manglende link; Liv ulikt ikke-liv; Fingertupp-design; Naturalisme sliter med fininnstilling; Er hunder utviklede ulver? Behes utfordring -20 år senere; Konvergens vs. avstamning; Rekk opp armen; Opprinnelse til liv og informasjon; Nano-teknologi i celler; Hvordan bygge en celle (video: 3m:10sek); Funksjonelle proteiner; Livets opprinnelse og Fri energi; Selvorganisering; Termodynamikk. Vitenskapens blinde flekk; Livets opprinnelse; Origo Norge; Evolusjonær informatikk (ny bok); Celle-maskiner opprettholder planetens liv –her; Celler med livline; Dyr og språk; design i marihøne; Ingen kontroverser om darwinismen? Flere konvergens-problemer; Feilaktig evolusjons-logikk; Kommentar til evolusjons-forkynnelse: fisk; fugl; primat. Virveldyrfisk funnet i Kambrium –her; Når er skepsis sunt? Mer kambrisk eksplosivitet; 'ID-forsvar'; Livet ulikt naturlige prosesser; 'Perfekte molekylære maskiner'; Evolusjonær informatikk; Kollisjon: fantasi og virkelighet; Tilfeldighetenes grense; Om ekkolokalisering; Stillas uten tegning (Cambrium); Der maskin-metaforen feiler;

 

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Dessuten: bøker om Intelligent Design knyttet til Discovery Institute (ID-bevegelsen) er godkjent for oversettelse og gjengivelse, dersom kilden oppgis.

Se evt. enda eldre nytt -her.

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.