"Eldste kjente tegning", og flere tilfeller av intelligent design på jobb i naturvitenskap
Evolutionsnyheter; 14. september 2018
Oversatt herfra.
Bilde 1: Blombos Cave, Sør-Afrika, av Magnus Haaland, via Universitetet i Witwatersrand / EurekAlert!


Vitenskap forventer rutinemessig å kunne skille mellom resultatene av naturlige og intelligente årsaker. Høres det kjent ut? Flere illustrasjoner fra ferske nyheter vil bidra til å avklare.


Krittegninger på fjell
Det ville være rimelig å kalle dette en innføring i intelligent design. Det blir rapportert mye fra en sør-afrikansk hule: røde markeringer på en stein. Er de naturlige karakterer, eller var de intelligent utformet? BBC News er blant nyhetskilder som kaller dette den "eldste kjente tegningen" -her, laget ut fra valg og hensikt, ikke bare for overlevelse.
--Tegningen er ca 73.000 år gammel, og viser tverrlinje linjer skissert på stein med rødt okerpigment.
Forskere oppdaget det lille fragmentet av tegningen - som noen sier ser litt ut som en hashtag - i Blombos hulen på sørkysten.
Funnet er "en viktig indikator for moderne kognisjon" i vår art , sier rapporten. [Fokus lagt til.]


Forskerne føler at fragmentet i hendene bare er en del av et større arbeid som var "sannsynligvis mer komplisert" i sin helhet. "Den plutselige avslutningen av alle linjene på fragment-kanterne indikerer at mønsteret opprinnelig ble utvidet over en større overflate," sier en. Det er en dristig designferdighet fra bare noen få skrape merker!
Arikkelen i Nature -her bruker det samme ID-ordet "intensjon" igjen: "Vi konkluderer med at oker-krittet var brukt med vilje til å produsere et kryss-merket design ." Se og tro, ordet "design" vises seks ganger i artikkelen! Uansett hva tegningen betød, representerte den "abstrakte og skildrende representasjoner produsert ved å tegne" langt tidligere enn før kjent. Naturredaktørene går videre og sier at "Den tidligste kjente tegningen i historien sender en melding gjennom 73.000 år." Se på dem utilslørt, bruk design resonnement:
--Så, var disse Palaeolithiske hashtagene faktisk design ment å formidle mening, eller tankeløs graffiti? Noen kan ha vært det utilsiktede resultatet av en annen handling, for eksempel å kutte matvarer, akkurat som riper som er igjen på et skjærefjela etter å ha skåret et brød.
En tegning er derimot mye vanskeligere å avvise. For å være sikker er den fra Blombos så kryssklurt som graveringene, men den kunne ikke ha blitt opprettet som et uhell biprodukt av en annen prosess.
...


Kutt-merker på fugleben
I mellomtiden, også på BBC News -her, forteller Helen Briggs hvordan forskere bare sluttet til at mennesker ankom på Madagaskar 6000 år tidligere enn tidligere trodd.
--Forhistoriske mennesker er under mistanke om å utradere de største fuglene som noen gang har levd etter at fossiliserte bein ble oppdaget med talende kutt- merker.
Ifølge forskere er det bevis på at elefantfuglene i Madagaskar ble jaktet og slaktet for mat.
Evolusjonister kan hevde at mennesker bare er dyr, gjør hva dyrene gjør: å fungere som et rovdyr mot disse fuglene. Men "talende kuttmerker" innebærer bruk av designede verktøy til jakt. Artikkelen i Science Advances -her; viser " målrettethet " som et av kriteriene for å bestemme at mennesker jaktet på disse fuglene. "Disse merkene er konsistente med hugg laget av enkeltbladet, skarp litis-verktøy og flere skjæreaksjoner beregnet på å " kutte beinene fra hverandre for å konsumere.


Raske Radio signaler
Rødblussende med en $ 100 millioner bidrag fra en russisk velgjører Yuri Milner, SETI-søker forskere i " Breakthrough Listen " projektet -her å forstå mystiske lysglimt fra det dype rom. Raske radio-signaler, eller FRB, er vanligvis engangshendelser som kommer fra forskjellige retninger i himmelen. Som sådan har de sannsynligvis en naturlig årsak, men intelligente årsaker kan ikke vilkårlig utelukkes.
--Kilden og mekanismen til FRB er fortsatt mystiske. Tidligere studier har vist at utbruddene fra 121102 kommer fra en galakse 3 milliarder lysår fra jorden, men naturen til objektet som sender dem, er fortsatt ukjent. Teoriene spenner fra høyt magnetiserte nøytronstjerner, utløst av gass-strømmer nær et supermassivt svart hull, til forslag om at opprinnelses- egenskapene er i samsvar med signaturer av teknologi, utviklet av en avansert sivilisasjon.

Se på innsatsen som gikk inn i denne design-deteksjonsøvelsen:
På jakt etter en dypere forståelse av dette spennende objektet , observere 'Listen science teamet' ved University of California, Berkeley SETI Research Center, FRB 121102 i fem timer 26. august 2017, ved hjelp av 'Breakthrough Listen' digital instrumenter på GBT. Kombinere gjennom 400 TB data , rapporterte de (i et dokument ledet av Berkeley SETI postdoktorforsker Vishal Gajjar, nylig godkjent for publisering i Astrophysical Journal) totalt 21 forekomster. Alle ble observert i løpet av en time, og antyder at kilden veksler mellom perioder med stillhet og hektisk aktivitet ....
Uansett om FRBs selv etter hvert viser seg å være signaturer til utenomjordisk teknologi , hjelper Breakthrough Listen å pushe grensene for et nytt og raskt voksende område av vår forståelse av universet rundt oss .


Publiser og gå under
Her er et uvanlig tilfelle av design-slutningen som minner noe om Dembskis illustrasjon om at en avstemnings-bedrags hendelse viste seg å forutsi et valg-avvik. I det tilfelle opptrådte kandidaten til et parti øverst på signalene oftere enn det som statistisk kunne tilskrives til tilfeldighet, muligens for ubevisst å påvirke velgerne til å velge fornavnet de så.
John Ioannidis er en uvanlig forsker; han forsker på forskning -her. Han ser etter uvanlige mønstre i publikasjon som tyder på uetisk oppførsel. I Nature skrev hans team en overraskende overskrift: "Tusenvis av forskere publiserer en artikkel hver femte dag." Med mindre disse forskerne er supermenn, synes det å være svært mistenkelig!


Ioannidis og hans medforfattere anstrengte seg for å undersøke andre muligheter enn svindel. De lyttet til noen av de "hyperprolifiske forfatterne" som prøvde å forklare deres publiseringer. De betraktet formildende omstendigheter, for eksempel å være oppført bare som medlem av et stort lag, eller som en støtte-forfatter som overvåkte andres arbeid. De betraktet endog muligheten for at forfatterne egentlig er supermenn:
--Samlet sett kan hyperprolifiske forfattere inkludere noen av de mest energiske og utmerkede forskerne. Imidlertid kan slike publiserings praksis også gjenspeile særegne feltnormer , mildt sagt. Løse definisjoner av forfatterskap, og en uheldig tendens til å redusere vurderinger i å få artikler til å bety noe, grumsete der kreditt er tildelt. Man må fortsatt se den totale utgivelsesproduksjonen til hver forsker, benchmarked mot normer for deres felt. Og selvfølgelig er det ingen erstatning for å lese artiklene deres og prøve å forstå hva forfatterne har gjort.


Konklusjon
Vi har sett tilfeller i arkeologi, astronomi og publisering der forskning avhenger av evnen til å skille naturlige årsaker fra intelligente. Det er selvsagt hva ID handler om. Handlinger snakker høyere enn ord, vet vi alle. Noen forskere kan avslå "intelligent design" som en bevegelse, men de finner dens praksis veldig nyttig.

Tager: Astronomi; BBC-nyheter; Design-slutning; Evolusjon;Intelligent Design;

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund