Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2024)

Her finner du en del kortere artikler fra evolutionnews.org.

Foretrekker du å lese ut fra interesse, velg ut fra hva du er opptatt av -her.


/Ev-New-2024

Aktive transporthemmeligheter blir synlige
Anti-reduksjonisme -metodolgisk og ontologisk
Beroeringsfoelelse er finjustert
Cellen mer kompleks enn en fabrikk
DNA-replisomet -et paradigme av design
Design smugles inn i monterings-teorier
Design-termer om biologiske systemer og prosesser
Er Homo Habilis menneskelig
Er evolusjonens 3-vei naturlig
Fagfellevurdering mulig aa reformere
Feilaktig kritikk av ikke-reduserbar kompleksitet
Fjaerkledde dinosaurer var sekundaert flyveloese fugler
Forbindelsen mellom intelligens og informasjon
Fysikk og kjemi ikke opphav til biologi
Gener er ikke blaakopien til livet
Hoene og eggproblem i evolusjon
ID -ikke et gud-i-hullene argument
Ingenioerprinsipper som prediktivt rammeverk for biologi
Intelligent design utover Fysikk
Krigere i immunsystemet
Kritikk av OTL-forskning i Nature
Multitaskere i cellen
Ny datering av Pleistocene fossiler
Nye bevis for neandertalens menneskelige natur
Nye bevis mot dinosaurforfedre til fugler
Oppfyller darwinisme testene for en sann teori
Reproduksjonsparadokset
Rettigheter til naturen
Sex -dronningen av problemer i evolusjonsbiologien
Sinn materie og intelligent design
Systembiologi loeser livets konstruerte forviklinger
Tilbakesyn paa ID-debatten
Uvitenhet om evolusjonsteori som en superkraft