En Ikke-tilfeldig evolusjonshypotese

Raske endringer i dyrs væremåte, oppførsel og egenskaper inntreffer i naturen.

Dette ligner en Ikke-tilfeldig evolusjon , der endringer i omgivelsene trigger en epigenetiske endring, som er tilpasset de nye omgivelsene.

Eneste fornuftige alternativ for hvordan de virker er at de allerede var fantes i populasjonen, implisitt eller synlig,
og ble tydelig dominerende gjennom omgivelses-endringer

Stoffet er i hovedsak hentet fra boka 'The Evolution Revolution' av Dr. Lee Spetner

 

/Intelligent Design/Evolution-Revolution

Argument mot BioLogos
Forord
Kap-1A
Kap-1B
Rask evolusjon skjer i dag
_En Ikke-Tilfeldig Evolusjons-Hypotese
_En Ikke-Tilfeldig Evolusjons-Hypotese_DelII
_Evolution-Revolution-slutten