Mens du venter: RNA-verden? --her.

Felles avstamning? --her.

Lignende trekk -- del I.

Lignende trekk -- del II.

Darwins finker -går igjen --her

Vil roboter ta over verden --her?


Nanomaskiner holder deg i funksjon --her.

Bunnen opp -- bunnen borte: her.

Punktert 'anaganese/likevekt': her.

Eks. på vitenskapens manglende evne til selvkontroll --her.

Kritikere av teistisk evolusjon: her.

Ny bok 'Theistic Evolution': her.

Bilde: 'Tullete meningsløshet'; Kredit Magne Taraldsen


Origo 144: Informasjon umuliggjør darwinisme-her.

ID’s topp 6: 1. Universets opprinnelse --her;

2. Universets fininnstilling --her;

3. Informasjonens opprinnelse --her;

4. Irreduserbare komplekse maskiner-her;

5. Dyrs opprinnelse --her;

6. Menneskets opprinnelse --her;


‘Evolusjon av homeostase’ --her.

Evolusjonære innrømmelser --her.

Mer om flageller: her.


Celledeling av informasjon? --her.

Smart bruk av vitenskap/økonomi: klima --her.

Rosling om vitenskap --her.

Hvorfor er vann viktig for mennesket --her.

Reformasjonen og vitenskapen --her.


Er ett første menneskelig par mulig? --her.

Kan noe skape seg selv? her.

Erkjennelse grunnleggende for livet --her.


Årsmøte for Origo Norge 2017 ble avholdt lørdag 21.oktober 2017

Steinar Thorvaldsen med seminar om ‘Smarte design i naturen’

-for et fullsatt auditorium på Veritaskonferansen.

Om årsaks loven --her.

Om moralsyn og ateisme --her.


Erkjennelse -grunnleggende for livet --her.

Innvendinger om ID --her.

Avventende til Brownsk tvisyn --her.

 


Epigenetisk styring samsvarer best med ID --her.

Plante motbeviser darwinismen --her.

Om informasjon og intensjonalitet --her.

Konform vitenskap --her.

 


 

Siden Origo også er opptatt av etikk --her.

Tilstrekkelig genvariasjon i ett menneskepar? --her.

Engelsk: Smakebiter: bottom-up; livets start.

Evolution news --her. Irreduserbar kompleksitet -Behe, her.

Menneskelig hjerte/kar-system --her.

Om vitenskapelig status: her.


4-D nukleosom --her.

Om multivers og bevisførsel --her.

Behe --Design Revolution

Felles avstamning eller felles design;

Koevolusjon -tilfeldig? --her.


Biosfæren: Intensjonalitet eller forskning --her.

Evolusjons-ikoner i biologibøker --her.

Lav-tillits bevis: Fossil-registeret: her og Homologi --her.

Logistikk mareritt ved kromosom-kontroller --her.

Nye fossilfunn gir omskriving --her.

‘Konvergent evolusjon’ -navn til vår uvitenhet --her.


Intervju med dr. Spetner --her.

Informasjon nødvendig basis? --her.

DNA og In-Form-asjon --her.

Forunderlige maskiner og ingeniørkunst --her.

Tap av informasjon-ikke bevis for evolusjon --her.


Molekylær darwinisme og opprinnelsen --her.

Misbruk av fossiler --her.

Svar på angrep om ‘god-of-gaps’-her.

Perfekt solformørkelse i USA (21.8) --her.


ID som testbar vitenskap --her.

Med naturalisme som premiss og fasit --her;

3 case-studier --her.

Bedre mening -uten enn med ET --her?


Mange hindringer å overvinne for evolusjonsmekanismer --her.

‘Hvordan bygge en celle’ --her. Flere videoer tilgjengelig her.

Epigenetisk arv --her.

Optimaliserte ribosomer --her.


Se i mellomtiden: Hvorfor Aristoteles og Aquinas? --her.

Om menneskelig matematisk evne --her.

Menneskelig proteom -meget komplekst, her.

Om antibiotikaresistente bakterier --her.

Vitenskapen finner stadig nye egenskaper ved edderkopp-silke --her.


Grenseområder i biologi demonstrerer Axes 'funksjonelle sammenheng' --her.

Program i befruktet egg styrer embryo-utvikling: her.

Fortsatt manglende link menneske-ape --her.

Strengteori og bevismangel --her.


Dawkins dilemma --her.

20 år siden ATP-motoren først ble undersøkt --her.

ATP-animasjoner --her.

Fysikk til mekanisk arbeid --her.


Fagfelle-vurderte vitenskapelige artikler, positive til Intelligent Design --her.

Viedeoer med ID-foredrag (Rolf Kenneth Myhre) --her. Flere videoer her.

Samtale om ‘liv og bokstavsuppe’ --her.


Mennesker og ‘Betydning’ --her.

ATP-motoren med livets energi --her.

Nevrokirurgi og sinn --her.

Fingertupp --design.

Kosmologi og naturalisme --her. Bildet hentet herfra.

Naturalismen sliter med fininnstilling --her.


Hund, -en utviklet ulv? her.

Les i mellomtiden fra boken: 'Darwinismen i krise'  (2006/oppdatert 2009) av Rolf Kenneth Myhre --her.

Behes utfordring 20 år senere --her.

 


Konvergens vs. avstamning --her.

Les aktuelt vitenskapsstoff --her.

Kollektiv bevegelse og design-her

Behes utfordring -20 år senere --her.

Gratis kurs: The Design of Life-her

‘Rekk opp handa’ --her.


å konstruere en celle --her.

Nanoteknologi i celler --her.

Om proteinfunksjonelle former --her.

Om Stephen Hawkings ‘geniskole’ --her.


Lagt inn stoff fra Zombie-Science --her.

Wells om junk-DNA-video (ca 4.min).

Om livets maskiner --her.

Livets opprinnelse og selvorganisering --her.

Fri energi og livets opprinnelse --her.


Termodynamikk og livets opprinnelse --her.

Celle-maskiner for liv --her.

Celler med livline --her.

Om evolusjonær informatikk

(bok) --her. Videoer her.

Mer om simuleringer og evolusjon --her.

 

Hør R. Marks -medforfatter --her ved anledning (1t:18m).

 


Om vitenskap og bevis --her.

Livet ulikt naturlige prosesser --her.

Mennesket uten kjentestamfedre.

Eldste menneske framskrevet --her.

Ekkolokalisering --her.


Evolusjonsteorien anvendt på seg selv --her.

Nematoder og epigenetikk --her.

Ikke flyvedyktig skarv --her.

Dyr og språk --her.


Design underverk i en marihøne --her.

Kontroverser innen darwinismen --her.

Video om hvalens evolusjon --her -fra ca 1:20.

‘Eventyret’ om hvalens evolusjon --her.


Feilaktig evolusjonslogikk --her.

Mer om konvergens-problematikk --her.

Big-Bang, problemet?

Nyheter fra England --her.


Artikler på engelsk:

Det spesielle ved mennesket --her.

-og om medisin

Vurdering av skapelsesberetning --flere dim.

BioLogos støtter undervisnings-sensur her.

Materie og bevissthet