IDs topp seks - finjustering av universet
Evolution news; 8. november 2017
Oversatt herfra.


Bilde 1. Hvorfor finnes det noe?Redaktørens notat : Tidligere har vi tilbudt de 10 beste problemene med darwinistisk evolusjon -her; (se her for en fyldigere utarbeidelse ), og de fem største problemene med livets teorier -her. Men på en eller annen måte forsømte vi å tilby en parallell oversikt over de øverste linjene med bevis som støtter intelligent design. Mange forskjellige bevistyper som peker på design i naturen kunne fremmes, men vi bestemte oss for å destillere alt sammen til seks store bevistyper. Visst, fem eller ti ville vært mer konvensjonelle, men når begynte ID-fortalere å begynne å leve til forventningene?
Så her er de, deres rekkefølge gjenspeiler bare slik de må logisk ha oppstått i vårt univers. Materialet er tilpasset læreboken Discovering Intelligent Design , som er en utmerket ressurs for å introdusere bevis for ID, sammen med Stephen Meyers bøker Signature in the Cell og Darwin's Doubt.


2. Finjustering av universet
Begrepet "Big Bang" fremkaller bilder av en eksplosjon, og vanligvis når vi tenker på en eksplosjon, forestiller vi oss en svært kaotisk, stokastisk hendelse som ødelegger enhver rekkefølge som er tilstede i stedet for å skape eller bevare orden. Big Bang var ikke en slags "eksplosjon". Det er mye bedre forstått som en "finjustert ekspansjonshendelse", hvor alt materie og energi i universet vokste ut fra en ufattelig høy energitilstand. Imidlertid samsvarer denne energien med kontroll og veiledning gjennom naturlige lover som var utformet for å produsere et beboelig univers, et hjem for livet.

Tenk på noen av de finjusterte faktorene som gjør vårt univers mulig:
a) Hvis den sterke kjernekraften var litt kraftigere, ville det ikke være hydrogen, et viktig element i livet. Hvis den var litt svakere, ville hydrogen være det eneste elementet som eksisterer.

Bilde 2. Litt for mange 'tilfeldigheter'

b) Hvis den svake atomkraft var litt annerledes, ville det heller ikke være nok helium til å generere tunge elementer i stjerner, eller stjerner ville brenne for fort, og supernova-eksplosjoner kunne ikke spredt tunge elementer over hele universet.

c) Hvis den elektromagnetiske kraften var litt sterkere eller svakere, kunne atomiske bindinger og dermed komplekse molekyler ikke danne seg.

d) Hvis verdien av gravitasjonskonstanten var litt større, ville en konsekvens være at stjernene ville bli for varme og brenne ut for fort. Hvis det var mindre, ville stjerner aldri brenne i det hele tatt, og det ville ikke bli produsert tunge elementer.

De fininnstilte lover og konstanter i universet er et eksempel på spesifisert kompleksitet i naturen. De er komplekse fordi deres verdier og innstillinger {enkeltvis og i forhold til hverandre -oversetters merknad} er svært lite sannsynlige. De er spesifisert ved at de samsvarer med de spesifikke kravene som er nødvendige for livet.

Følgende gir en følelse av graden av finjustering som må gå inn i noen av disse verdiene for å gi et livsvennlig univers:
Gravitasjonskonstant: 1 del av (10 ^ 34)
Elektromagnetisk kraft mot tyngdekraften: 1 del av (10 ^ 37)
Kosmologisk konstant: 1 del av (10 ^ 120)
Massetetthet i universet: 1 del av (10 ^ 59)
Utvidelseshastighet for universet: 1 del av (10 ^ 55)
Initiell entropi: 1 del av (10 ^ (10 ^ 123))

 

Det siste elementet i listen - universets initielle entropi - viser en forbløffende grad av finjustering. Hva alle disse deler, er en utrolig, astronomisk presis, målrettet omsorg og planlegging som gikk inn i utformingen av universets lover og konstanter, og viser ubestridelig til intelligent design. Som Nobelprisvinneren i fysikk Charles Townes uttalte :

-Intelligent design, i det man ser det fra et vitenskapelig synspunkt, synes å være ganske ekte. Dette er et veldig spesielt univers: det er bemerkelsesverdig at det bare kom ut på denne måten. Hvis fysikkens lover ikke var akkurat slik de er, kunne vi ikke være her i det hele tatt. Solen kunne ikke være der, tyngdekraftsloven og atomlovene og magnetisk teori, kvantemekanikk og så videre må være akkurat slik de er for at vi kan være her.

Bilde 3. Ulike alternativer

Noen forskere svarer: "Vel, det må være et enormt antall universer, og hver er litt annerledes. Dette skjedde bare til å vise seg riktig. "Det er et postulat, og det er et ganske fantastisk postulat - det antas at det virkelig er et enormt antall universer og at lovene kan være forskjellige for hver av dem. Man ønsker å se på univers-generatoren som er ansvarlig for denne overflod.

Den andre muligheten er at vårt univers var planlagt, og det er derfor det har kommet så spesielt ut.

Igjen har William Lane Craig en fantastisk video som forklarer dette -her.

Tager: Big Bang; Oppdage ID; Fininnstilling; ID; Fysikk.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund