Vår vidunderlige verden
Peacock-edderkoppOversatt etter stoff av Otangelo Grasso (brasiliansk, evangelisk kristen); Alle bilder på denne siden stammer fra ham.

Forord: Verdens skjønnhet
"Jeg erklærer at denne verden er så vakker at jeg knapt kan tro at den eksisterer." (Ralph Waldo Emerson)
Jeg tviler på at noen vil være uenig med Ralph Waldo Emerson. Hvorfor skulle vi forvente at skjønnhet kommer fra tilfeldighet?
Hvis vi bare er atomer i bevegelse, resultatet av rent ikke-styrte prosesser, uten sinn eller tanke bak oss, hvorfor skulle vi forvente å møte skjønnhet i den naturlige verden, og evnen til å gjenkjenne skjønnhet og skille den fra det uskjønne?
Skjønnhet er en rimelig forventning hvis vi er et produkt av design av en designer, som setter pris på skjønnhet og ting som gir glede.

Bilde 1: Peacock edderkopp


Innledning
Nå har jeg i en periode over 3 år oversatt stoff fra en brasiliansk kristen (opprinnelig fra Sveits). Ved siden av å ha blitt imponert over kvantitet og bredde i det naturvitenskapelige spekteret han dekker, er jeg av den oppfatning at han klarer å få fram hvordan skaperverket peker hen til Gud, som designer, på en imponerende måte.

Egenhendig makter han å dekke stoff fra verdens og livets opprinnelse, frem til hvordan mennesker i dag kan oppdage og trekke slutninger av dette. Det begynte å bli såpass mye, at jeg omsider så behovet for å lage en fornuftig rekkefølge over det, for folk som kom til etter hvert.


Kanskje unødig å si, men han er positiv til at hans stoff spres og oversettes til andre språk, hvorav han selv snakker 4 flytende, og har kjennskap til to andre. Det som er virkelig imponerende ved ham, er hans evne til å sette seg inn i ting. Utdannet som han er til maskinkonstruktør, skulle man ikke tro at fysikk og kjemi umiddelbart er i kunnskapskretsen, men her kan den enkelte sjekke selv. F.eks. også i hans nye bok om Livets opprinnelse, der han utvikler Paleys urmaker-argument, til ett fabrikk-konstruksjons argument -lenke.

Bilde 2. Fantastisk fininnstilling i universet


masse-proton-fininnstiltNoen vil, og har, benytte(t) mot ham, at han er ungjord-kreasjonist. Men når en leser det han skriver, ser en at begrunnelsen typisk er basert ut fra vitenskapelige og logisk fornuftige argumenter. For å vinkle det positivt, dette er artikler som kreasjonister og ID-folk bør kunne samles om, siden forfatteren er tilhenger av og benytter begge deler. Om vi ikke kan tolerere folk, fordi de har andre meninger enn oss, bør vi heller tenke over hvor sikkert og trygt, vi kan begrunne eget ståsted.

Viktigere er måten han argumenterer på, som er preget av ID-tankegang. Han tar alltid utgangspunkt i naturen, og viser klare paralleller til menneskelagde artefakter. Det kan enten skyldes ikke-reduserbar kompleksitet, top-down konstruksjoner og/eller den klare oppskriften (algoritmen) som har vært benyttet.

Fremfor å lage en blekke på kanskje 3-400 sider, foretrekker jeg å lenke til enkeltartikler som jeg har oversatt fra ham. Disse kan i prinsippet leses i den rekkefølge de synes interessante, alt etter forkunnskaper, selv om jeg har forsøkt sette dem i en historisk og logisk rekkefølge.
Lykke til med å følge lenkene, og forhåpentlig dataene dit de måtte lede!

 

Disposisjon/Innhold:

Bilde 3. Flere eks: Fantastisk fininnstilling

I. VERDENS TILBLIVELSE

Fininnstilling-Grassoa. Universets fininnstilling


b. Den universelle konstant


c. Finjustering av universets grunnleggende krefter


d. Fysikkens lover -finjustert for et univers som som tillater liv


e. Plancks konstant


f. Et univers fra ingenting


h. Problemet med Big Bang Teorien

 

2. LIVETS TILBLIVELSE

Bilde 4. Koder trengs oversettes og 'oppfattes'


Boolsk-algebraa. Vitenskapsfolk om livets opprinnelse


b. Livet er alt eller ingenting


c. Livet fra et sinn eller naturen


d. 12 hindringer for abiogenese


e. Abiogenese forskning -en fiasko


f. Intracellulær signalering og kalsiumgradient


g. Livet og 2-Termodynamiske lov


h. Livets algoritmiske opprinnelse


i. Livet avhengighet av vann

 

 

Bilde 5. Oversetting kodoner til aminosyrer

3. GENETISKE KODER -DNA

kodonera. Opprinnelsen til triplet-koden


b. Hindringer for DNA-livets opprinnelse

c. De ulike kodene i cellen


d. DNA-organisasjon og utforming


e. De ulike DNA-kodene


f. DNA-reparasjons mekanismer designet


g. DNAs ekstreme kompakthet

 

4. CELLEFABRIKKER


a. Cellefabrikk og celletype

 

Bilde 6. Cellen fungerer som fabrikk

cellefabrikkenb. Cellefabrikker

 

c. Biologiske cellefabrikker og design


d. Boolsk algebra i celler


e. Cellen ut fra biblioteks-analogi


f. Molekylaere maskiner i cellen


g. Livets kjemi og proteinmaskiner


h. Autofagi -cellerensing

 

 

Bilde 7. Nanomolekylær maskin sml. elektro-magnetisk motor

eks-nanomolekyl-maskin

5. LIVET FRA INGENIØRPERSPEKTIV

a. Livets kjemi og proteinmaskiner

b. Molekylære maskiner i biologi

c. Molekylaere maskiner i cellen

d. ATP - Energivalutaen for cellen

e. Spermdannelse -ved evolusjon eller design

f. Ribosomer fantastiske nanomaskiner

 

 

6. FORMDANNELSE vs. makroevolusjon

Bilde 8. dGRN sml. elektronisk kretskort

dGRN-sml-kretskorta. Hva betyr kompleks

b. Ulikhet i biologiske former

c. Hvor kommer komplekse organismer fra

d. Hvordan oppstår celle-kompleksitet og kroppsplan

e. Opprinnelse til sammensatt organismeform

f. Mekanismer for biodiversitetf og form-organisering: Del 1 og Del 2

g. Gen-regulerende nettverk

h. Manglende forklaring av organisme-mangfold

 

7. LEVENDE BIOLOGISKE SYSTEMER
DNA-transkripsjon

a. Et fungerende immunsystem

b. Genuttrykk og genregulerende nettverk indikerer design

c. Gjensidig avhengighet i signalering mellom organer og vev

d. Ikke reduserbar kompleksitet

e. Proteiner - intelligent designet

f. Maskiner fikser andre maskiner

g. Livets kretsløp

 

Bilde 9. Proteinsyntese sml. med fabrikk (Grasso)

 

8. LIVET SOM INFORMASJON

a. Verden avhenger av informasjon

Bilde 10. Ulike koder/byggestener involvert i proteiner

 

aminosyrerb. Informasjon som basis i universet

c. Fire innbyrdes avhengige krav for informasjonsoverfoeringssystem

d. Hvordan oppdage fortidig Design

 

e. Hvordan gjenkjenne signaturen til intelligente handlinger?

f. Cyanobakterier og design

g. Biologiske design-argumenter:

h. Enzymer fantastisk bevis paa design (Topoisomerase II)

h. Genuttrykk og genregulerende nettverk indikerer design

 

9. TROSFORSVAR (hentet fra kristen-ressurs.no)


Bilde 11. Fabrikkmaker-argument tillempet fra Paley

fabrikk-konstruksjons-argumenta. Bevis for intelligent Designer

b. Det klassiske teleologiske argumentet

c. Grunner til å tro paa Gud

d. Fabrikk-produsentens argument

e. Gudsargument -gjennom fysikkens lover

f. Argumenter for Guds eksistens -ut fra naturen

g. Argumenter for Guds eksistens

h Eksistensen av en skaper/Ateismens praktiske umulighet

i. Systembiologi underbygger kreasjonisme/Syv dagers rytmene

Extra: Gode grunner til Guds dom (Trosforsvar)

 

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund, Lillesand 5.nov 2022.