Celle-fabrikkenBiologiske cellefabrikker peker overveldende på oppsett med intelligent design
Oversatt fra Otangelo Grasso på FB Origianl kilde finnes her (Tilgang kreves):


- fabrikkbygning som beskytter fabrikken mot vær og fiendtlig ytre miljø (cellemembraner)
- fabrikkportaler med helautomatiserte sikkerhetskontrollpunkter og kontroll (membranproteiner)
- fabrikk avdelinger (organeller)
- en bibliotekindeks og helautomatisert informasjonsklassifisering, lagring og gjenfinningsprogram (kromosomer og det genregulerende nettverket)
- molekylære datamaskiner, maskinvare (DNA)
- programvare, et språk som bruker tegn og koder lik alfabetet, en instruksjonsoppskrift, (den genetiske kode, og over et dusin epigenetiske koder)
- informasjonsinnhenting (RNA-polymerase)
- overføring (budbringer RNA -mRNA)
- oversettelse ( Ribosom )
- signalering (hormoner)
- komplekse maskiner (proteiner)
- budbiler (dynein, kinesin, transportvesikler)


- molekylære motorveier (tubuliner, brukt av dynein og kinesinproteiner for molekylær transport til forskjellige destinasjoner)
- Tag-programmer (hvert protein har et merke (tag), som er en aminosyresekvens) som informerer andre molekylære transportmaskiner hvor de skal transporteres.
- fabrikk-samlebånd (fettsyresyntase, ikke-ribosomal peptidsyntase)
- feilkontroll- og reparasjonssystemer (eksonukleolytisk korrekturlesing, strengrettet mismatch-reparasjon)
- resirkuleringsmetoder (endocytisk resirkulering)
- avfallskverner og -håndtering (Proteasome Garbage Grinders)
- kraftgenererende anlegg (mitokondrier)
- kraftturbiner (ATP-syntase)
- elektriske kretser (det metabolske nettverket)

Bilde 1. Cellefabrikken -ut fra elektron mikroskop

 


1. Fabrikkportaler - fabrikkavdelinger - en bibliotekindeks og helautomatiske informasjons-klassifiseringssystemer, lagrings- og gjenfinnings-programmer - molekylære datamaskiner - maskinvare (DNA) - programvare, et språk som bruker tegn og koder som alfabetet, en instruksjonsoppskrift - informasjonsinnhenting - overføring - oversettelse - signalering - fabrikat av komplekse maskiner - budbiler - transportmotorveier - tagge-programmer - fabrikksamlebånd - feilkontroll- og reparasjonssystemer - resirkuleringsmetoder - avfallskverner og -håndtering - kraftproduksjonsanlegg - kraftturbiner - elektriske kretser - maskiner - roboter - helautomatiserte produksjonslinjer - transportbærere - turbiner - transistorer - datamaskiner - og fabrikker settes alltid opp membranerav intelligente designere.

2. Vitenskapen har oppdaget at celler bokstavelig talt er kjemiske nanofabrikker, som opererer basert på molekylære maskiner, proteinroboter, kinesinproteinbærere, autonome selvregulerte produksjonslinjer, og genererer energi gjennom turbiner, nevrontransistorer og datamaskiner.

Bilde 2. Om cellemembraner (M. Eberlin)

3. Derfor er, med ekstremt høy sannsynlighet, cellefabrikkkomplekser som inneholder alle disse tingene, et produkt av en intelligent designer.
Engineering krever en ingeniør. En kunstig celle eller minimal celle er en konstruert partikkel som etterligner en eller mange funksjoner til en biologisk celle. Å etterligne en levende celle krever ingeniører. (Kilde 1) Arkitektur krever en arkitekt.

Biologiske celler demonstrerer en kompleks arkitektonisk struktur lik et fabrikkkompleks i en bygning (Kilde 2)
Orkestrering krever en regissør. Genregulerende nettverk orkestrerer uttrykket av gener (Kilde 3)
Organisering krever en arrangør. Celler er organisert i vev, som er organisert i organer, som er organisert i organsystemer (Kilde 4)
Programmeringsspråk er alltid satt opp av programmerere. Gener danner sammen master-DNA-programmet (Kilde 5)
Oversettelsesprogrammer settes alltid opp av oversettelses-programmerere. 64 kodoner av den genetiske koden blir tildelt 20 aminosyrer under translasjon i ribosomet. (Kilde 6)
Kommunikasjonssystemer krever nettverksingeniører. Celler sender og mottar meldinger fra sine omgivelser, og til seg selv. (Kilde 7)
Elektriske nettverk krever elektroingeniører. Biologiske celler inneholder bioelektriske kretser (Kilde 8)


Logistikk krever en logistikkspesialist. Cytoskjelettet og mikrotubuli fungerer som spor for motorproteinbasert intracellulær transport. (Lenke 7 -Kinesin 50sek)
Modulær organisasjon krever en modulær prosjektleder. Proteiner og proteinkomplekser organiserer intracellulære interaksjoner i nettverk av moduler (Kilde 10)
Å sette opp resirkuleringssystemer krever en resirkuleringstekniker. Celler sorterer ut brukbare proteiner for resirkulering (Kilde 11)
Å sette opp kraftverk krever systemingeniører av kraftverk. Mitokondrier er uvanlige organeller. De fungerer som kraftverkene til cellen (Kilde 12)


Nanoskalateknologi krever nanoprosesser, utviklingsingeniører. Levende systemer bruker biologiske nanomotorer for å bygge livets essensielle molekyler - slik som DNA og proteiner (Kilde 13)

Bilde 3. Periodisk tabell -satt opp ut fra regularitet

 


Produktplanlegging og kontroll krever en produksjonskontrollkoordinator. Eukaryote celler har intrikat regulatorisk kontroll over produksjonen av proteiner og deres RNA-mellomprodukter. (Kilde 14)
Produktkvantitet og variant Fleksibilitetskontroll krever produktadministrasjonsingeniører. Celler er ekstremt flinke til å lage produkter med høy robusthet, fleksibilitet og effektivitet (Kilde 15)

Avfallshåndtering og håndtering krever en avfallslogistikkansvarlig. Celler bruker proteasomer til "søppeltømming", (Kilde 16)
Å lage et språk krever intelligens. Celler bruker et bemerkelsesverdig utvalg av språk og kommunikasjonsmetoder (Kilde 17)
Å lage instruksjonsinformasjon krever intelligente spesialister. Løselige signaler, celle-cellekontaktavhengige signaler koordinerer, koder og overfører regulatorisk informasjon for å instruere enkeltcelleadferd (Kilde 18)
Koordinering krever en koordinator. Døgntidsklokker er celleautonome tidsmekanismer som organiserer og koordinerer cellefunksjoner i en 24-timers periodisitet. (Kilde 19)


Å sette opp strategier krever en strateg. Celler bruker strategier for å minimere energiforbruket, ved å bruke en rekke vanlige metabolske veier for en rekke mellomprodukter før banen deler seg i forskjellige sluttprodukter. (Kilde 20)
Regulering krever en regulator. Reguleringskretser som er ansvarlige for funksjonen til individuelle gener eller gensett er på det laveste regulatoriske nivået. Deretter er det kretsløp som ligger til grunn for funksjonene til celler, vev, organer og hele organismer. Endokrine og nervesystemer er de regulatoriske kretsene på det høyeste hierarkiske nivået (Kilde 21)

Bilde 4. Logisk beslutnings-styring


Styring krever intelligens som setter opp og programmerer de automatiske kontrollfunksjonene. Ulike cellesyklusregulatorer kontrollerer cellesyklusen. (Kilde 22)
Rekruttering krever intelligens som instruerer autonome programmer hvordan det skal gjøres. Proteiner rekrutteres for eksempel for å fikse DNA-lesjoner. (Kilde 23)
Tolking og respons krever intelligens som lager et tolkningsprogram. Celler overvåker, tolker og reagerer på interne og eksterne signaler. (Kilde 24)
Å sette opp brytermekanismer basert på logiske porter med av og på-tilstander krever intelligent oppsett. DNA-bindende proteiner fungerer basert på kretsprinsipper og logiske porter (Kilde 25)
Å sette opp transportmotorveier krever transportutviklingsingeniører. Mikrotubuli kan fungere som spesifikke transportveier for handel med signalfaktorer (Kilde 26)
logikk-operatorerKontrollert fabrikkimplosjonsprogrammering krever en eksplosjonssikkerhetsspesialist. Apoptose er en form for programmert celledød som forekommer i flercellede organismer. (Kilde 27)

1. Krever det en programmerer å finne opp dataprogrammer og bruke dem til å lagre informasjon om instruksjonssammensetning? Gener danner sammen master-DNA-programmet
-Lenke 1.

2. Krever det å finne opp et oversettelsesprogram noen med intelligens for å finne opp og implementere det programmet? 64 kodoner av den genetiske koden blir tildelt 20 aminosyrer under translasjon i ribosomet.Lenke 2.

3. Krever det ingeniører for å finne opp maskiner for spesifikke formål? Proteiner er nanomaskiner, hver og en av dem designet for å utføre en spesifikk oppgave.Lenke 3.celle

Bilde 5. Ingen enkle celler

4. Krever det et team av spesialiserte ingeniører å oppfinne og bygge fabrikker for spesifikke formål? Celler er virkelig fremragende fabrikker. Hver celletype tar inn sitt eget sett med kjemikalier og lager sin egen samling av produkter.Lenke 4.
5. . Krever implementeringen av elektriske nettverk elektroingeniører? Biologiske celler inneholder bioelektriske kretser. Lenke 5.
6. Krever det å sette opp resirkuleringssystemer ingeniører for resirkuleringssystem? Celler sorterer ut brukbare proteiner for resirkulering. Lenke 6.
7. Krever implementering av konstruerte artefakter ingeniører? Tekniske prinsipper som integrert kontroll og robusthet ble funnet å være implementert i biologiske celler.
Lenke 7.

8. Krever det arkitekter for å lage et arkitekturprosjekt? Biologiske celler demonstrerer en kompleks arkitektonisk struktur som et fabrikkkompleks i en bygning. Lenke 8.

9. Krever orkestrering for å konfigurere, koordinere og administrere en regissør? Genregulerende nettverk orkestrerer uttrykket av gener. Lenke 9.

10. Krever organisering en arrangør? Celler er organisert i vev, som er organisert i organer, som er organisert i organsystemer. Lenke 10.


11. Krever det intelligens å skape et språk? Celler bruker et bemerkelsesverdig utvalg av språk og kommunikasjonsmetoder. Lenke 11.
12. Krever det å lage kommunikasjonssystemer nettverksingeniører? Celler sender og mottar meldinger med sine omgivelser og med seg selv. Lenke 12.
13. Krever det å sette opp systemer som fungerer på en koordinert måte, intelligente ingeniører som setter dem opp? Døgnklokker er celleautonome tidsmekanismer som organiserer og koordinerer cellefunksjoner i en 24-timers periodisitet. Lenke 13.
14. Krever det å sette opp kraftverk kraftverk-ingeniører? Mitokondrier er uvanlige organeller. De fungerer som cellens kraftverk. Lenke 14.

 

Bilde 6. Mitokondrier


mitokondrier15. Krever det en strateg å sette opp strategier for å nå spesifikke mål? Celler bruker strategier for å minimere energiforbruket, ved å bruke en rekke vanlige metabolske veier for en rekke mellomprodukter før banen deler seg i forskjellige sluttprodukter. Lenke 15.


Gener danner sammen master-DNA-programmet. Oversettelse i ribosomet avhenger av 64 kodoner av den genetiske koden som er tildelt 20 aminosyrer. Aminosyretråder danner proteiner som er nanomaskiner, hver av dem designet for å utføre en spesifikk oppgave i cellen. Proteiner er arbeidshestene til cellene, som er fremragende fabrikker. Hver celletype tar inn sitt eget sett med kjemikalier og lager sin egen samling av produkter. Biologiske celler inneholder bioelektriske kretser. Celler sorterer ut brukbare proteiner for resirkulering. Tekniske prinsipper som integrert kontroll og robusthet ble funnet å være implementert i biologiske celler. Biologiske celler demonstrerer en kompleks arkitektonisk struktur som et fabrikkkompleks i en bygning.

 


Genregulerende nettverk orkestrerer uttrykket av gener. Celler er organisert i vev, som er organisert i organer, som er organisert i organsystemer. Celler bruker et bemerkelsesverdig utvalg av språk og kommunikasjonsmetoder. Celler gir og mottar meldinger med omgivelsene og med seg selv. Døgnklokker er celleautonome tidsmekanismer som organiserer og koordinerer cellefunksjoner i en 24-timers periodisitet. Mitokondrier er uvanlige organeller. De fungerer som kraftverkene til cellen. Celler bruker strategier for å minimere dGRNenergiforbruket.

 

Bilde 7. Beskrivelse av genregulerende nettverk (dGRNs)


Handlinger som engineering, arkitektur, orkestrering, organisering, programmering, oversettelse, sette opp kommunikasjonskanaler, elektriske nettverk, logistikknettverk, organisering av modulære systemer, resirkuleringssystemer, lage kraftverk i nanoskala dimensjoner, produktplanlegging og kontroll, etablering av produktkvalitet og variantfleksibilitet, sette opp avfallshåndterings- og håndteringssystemer, lage språk og instruksjonsinformasjon, koordinere, sette opp strategier, regulere, kontrollere, rekruttere, tolke og svare, sette opp brytermekanismer basert på logiske porter, sette opp transportmotorveier og GPS-systemer, og kontrollere fabrikkimplosjon, er ALLTID og EKSKLUSIVT tildelt handlingen til intelligente agenter. Ingen unntak.

 

En av de dummeste påstander er å hevde at bevegelse og endring ikke krever noen drivkraft, begynnelse ingen fellesårsak, eksistens, ingen nødvendig evig eksisterende vesen, skapelse ingen skaper, makt, ingen kraftig kilde, design, ingen designer, lover, ingen lovgiver, matematikk ingen matematiker, finjustering ingen finjustering, koder ingen koder, utvalg, ingen velger, oversettelse ingen oversetter, logikk, ingen logikkkilde, bevissthet, ingen bevisst kilde, oppsett av foreskrivende informasjon, ingen byrå med intensjon, vilje, framsyn, og kunnskap, maskinplaner, ingen maskindesigner, arkitektur, ingen arkitekt, koordinering ingen koordinator, rekrutterer ingen rekrutterer, regulering, ingen regulator, kontrollerende, ingen kontroller, fabrikker ingen fabrikkprodusenter, ingeniør ingen ingeniør, orkestrering ingen regissør, organisasjon ingen arrangør, strategiutarbeidelse ingen strateg, oppsett av programmeringsspråk ingen programmerere, oversettelses-programmer ingen oversettere, logistikk uten leder, eller skape et språk uten intelligens.

Bilde 8. Likhetstrekk


Krever kommunikasjonssystemer nettverksingeniører? elektriske nettverk elektroingeniører? den modulære organisasjonen modulære prosjektledere? LogikkOppsett av gjenvinningssystemer resirkuleringsteknikere? Oppsett av kraftverksystemer kraftverkingeniører? nanoskala teknologi nanoprosesser, utviklingsingeniører? produktplanlegging og kontroll produksjonskontroll-koordinatorer? produktkvantitet og variant-fleksibilitetskontroll, produkt-ledelsesingeniører? avfallshåndtering og styring, ledere? tolkning, og respons, intelligens som skaper et tolkningsprogram? Oppsett av brytermekanismer basert på logiske porter, intelligent oppsett? oppsett av transportmotorveier, transportutviklingsingeniører? kontrollert fabrikkimplosjon, eksplosivsikkerhetsspesialist? Krever det å sette opp ikke-reduserbare komplekse systemer ledelse? Ja eller nei?

Bilde 9. Vitenskap bygger på fri vilje, fornuft -og forutsetter moral


Livets opprinnelse avhenger av det meste nevnt ovenfor. Krever livet ingen skaper av liv? For å skape og instansiere tingene ovenfor krever kunnskap, framsyn, intensjon og vilje. Skapelsens åpenbarhet er skjult for dem som avviser Gud. Det er ingen bevis for at vi kan eksistere uten en skaper, og at ikke-styrte, blinde, tilfeldige stokastiske hendelser kan bringe frem alle disse tingene.


Lenker:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_cell
2. https://www.nature.com/articles/nrm2460
3. https://www.nature.com/articles/nrm2428
4. https://flexbooks.ck12.org/.../organization-of-cells-bio
5. https://www.quantamagazine.org/how-the-dna-computer-program-makes-you-and-me-20180405/?fbclid=IwAR3dHu08gfc-OR3lfnfO44EJHEjW1hHAY2goB_NF903q4gv5eKfbvDFlmU8
6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29870756/
7. https://www.nature.com/scitable/topic/cell-communication-14122659/?fbclid=IwAR2zy7lhFO0wVX8SaS0sKxpiS23Oioijx-HggredbJUeIwtifC5CR71P-Jk
8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549549/
9. https://www.nature.com/articles/nrm2428?fbclid=IwAR2b754BdTWEOJVxZ1lLxrZlGiQBDx8aieIR8MsqbGGLi9l5A0B-0HbOc_A
10. https://www.pnas.org/content/100/3/1128
11. https://phys.org/news/2020-01-cells-recycle-components.html
12. https://www.nature.com/scitable/topicpage/mitochondria-14053590/?fbclid=IwAR1fpP7ad-JQ-c-AfaioEMNmsTckHrOarCSy_D1zk16yHT8szFSNvHUHJaA
13. https://www.researchgate.net/publication/23154570_Harnessing_Biological_Motors_to_Engineer_Systems_for_Nanoscale_Transport_and_Assembly
14. https://www.nature.com/scitable/topicpage/eukaryotic-cells-14023963/?fbclid=IwAR10J__dFSMUAJL87_4rtbQrtbK8CyBuLg3DWrTJo9cr1nVX6OZWTK44mUc
15. https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=2060&context=lkcsb_research&fbclid=IwAR0ZCQ_CCvNXfKcfA-Ar_DgZQ_5c7ftI27Q9gJEs3MTVFQ-FyvzOHiBrXBI
16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3524306/
17. http://jonlieffmd.com/blog/the-remarkable-language-of-cells
18. https://advances.sciencemag.org/content/6/12/eaay5696
19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5057284/
20. http://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/msom.1030.0033
21. http://www.bionet.nsc.ru/.../papers/1998/27/index.html
22. https://courses.lumenlearning.com/suny-biology1/chapter/control-of-the-cell-cycle/?fbclid=IwAR1fpP7ad-JQ-c-AfaioEMNmsTckHrOarCSy_D1zk16yHT8szFSNvHUHJaA
23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1317637/
24. https://europepmc.org/article/med/27856508
25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4230274/
26. https://jcs.biologists.org/content/126/11/2319
27. https://en.wikipedia.org/wiki/Apoptosis

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund