Den fysiske verden, fra mikro til makro, avhenger av informasjon
Oversatt herfra.


super-kompleks-infoDet eksisterer en verden (av universaler eller formen til det gode, som du kan identifisere deg med Gud), som overskrider den fysiske empiriske verdenen, og denne verdenen av forståelige former er ansvarlig for 'håndhevelsen' av matematisk orden i den fysiske verden . Dermed er forståelighet ansvarlig for den fysiske verden. Universet handler om informasjon og informasjonsbehandling, og det er materie som dukker opp som et sekundært begrep. Enkle regler genererer det vi ser i naturen. Informasjon er en langt mer grunnleggende størrelse i universet enn materie eller energi. Atomene eller elementærpartiklene i seg selv er ikke ekte; de danner en verden av potensialer eller muligheter snarere enn en av ting eller fakta.

De minste enhetene av materie er ikke fysiske objekter i vanlig forstand; de er former, ideer som kan uttrykkes entydig bare i matematisk språk. Fysiske atomer er bygd opp av virvler av energi som konstant spinner og vibrerer, hver og en utstråler sin egen unike energisignatur. Dette er også kjent som 'vakuumet' eller 'nullpunktfeltet'. Materie som beskrevet av standardmodellen i fysikk, som et slags epifenomen som oppstår fra et informasjonssubstrat. Jeg kaller denne teorien 'informasjonisme' for å skille den fra materialisme. Hva er de grunnleggende byggesteinene i kosmos? Atomer, partikler, masse-energi? Kvantemekanikk, krefter, felt? Rom og tid - rom-tid? Små strenger med mange dimensjoner? Matematikk er et produkt av sinnet vårt, på nøyaktig samme måte som sjakk, fiktive historier, myter, musikalske komposisjoner osv. er produkter av sinnet vårt. Derfor, etter denne forestillingen, er miraklet at universet tilfeldigvis samsvarer med våre sinnsgenererte realiteter, at universet styres, struktureres, ordnes av en sinnsgenerert virkelighet. Derfor kan vi slutte at universet faktisk er ordnet av et likt sinn på grunnlag av sinnsresonansen, det vil si resonans og samsvar med sinnsgenererte matematikk-realiteter, som universet besitter.

W-von-braun1. Naturen og universet er matematisk og basert på fysiske lover og regler. Forekomst av matematiske lover og regler avhenger av informasjon.


2. Big bang, subatomære partikler, de grunnleggende kreftene i universet, solsystemet, jorden og månen, for å tillate liv, krever finjusterte fysiske parametere, basert på informasjon.

3. Proteiner er molekylære maskiner som har spesifikke formål. Fremstillingen deres avhenger av genetisk informasjon.

4. En rekke biologiske hendelser utføres ved å adlyde komplekse biokjemiske og biomekaniske signaler som inneholder instruksjonsinformasjon. Disse inkluderer for eksempel cellemigrasjon, cellemotilitet, strekk-generering, fremsprings-krefter, spenningsoverføring, mekano-sensing og mekano-transduksjon, mekanokjemisk kobling i biomolekylære motorer, syntese, sortering, lagring og transport av biomolekyler

5. I levende celler er informasjon kodet gjennom minst 33 genetiske og 43 epigenetiske koder og språk.

6. Noen konvergerende informasjonssystemer er ekkolokalisering av flaggermus hos flaggermus, fettfugler og delfiner. Det peker mot en felles designer.

Ribosom-fabrikk7. å sette opp livsnødvendige feilkontroll- og reparasjonsmekanismer for å opprettholde genetisk stabilitet, og minimere replikasjons-, omskrivings- og oversettelses- feil, og tillate organismer å sende nøyaktig genetisk informasjon til sine avkom, avhenger av den feilkorrigerende koden og informasjonen til å sette opp systemet.

8. Vitenskapen har avdekket at celler, slående nok, er kybernetiske, genialt utformede byer fulle av fabrikker. Celler inneholder informasjon, som er lagret i gener (bøker) og biblioteker (kromosomer).

Celler har suverene, helautomatiserte informasjonsklassifiserings-, lagrings- og gjenfinningsprogrammer (genregulerende nettverk) som orkestrerer slående presis og regulert genuttrykk. Celler inneholder også maskinvare - et mesterlig informasjonslagringsmolekyl (DNA) - og programvare, mer effektiv enn millioner av alternativer (den genetiske koden) - genialt informasjonskodings-, overførings- og dekodings -maskineri (RNA-polymerase, mRNA, ribosomet) - og svært robuste signalnettverk (hormoner og signalveier) - fryktinngytende feilkontroll- og reparasjonssystemer av data (for eksempel sjokkerende Endonuklease III som feilsjekker og reparerer DNA gjennom elektrisk skanning).

Informasjonssystemer som foreskriver, driver, dirigerer, driver og kontrollerer sammenkoblede selvreplikerende cellefabrikk-parker som opprettholder og lar livet blomstre. For å bli ansatt på rett sted, når det først er syntetisert, mottar hvert protein en instruksjonsinformasjonskode med en aminosyresekvens, og smarte molekylære taxier (motorproteiner dynein, kinesin, transportvesikler) laster og transporterer dem til riktig destinasjon med ærefrykt -inspirerende molekylære motorveier (tubuliner, aktinfilamenter).

Den (tidligere) handlingen eller signaturen til en intelligent designer kan oppdages når vi ser alle de ovennevnte tingene. Disse tingene er alle handlinger forhåndsprogrammert av intelligens for å utføres autonomt.

 


Hebr11,3 I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige.

Apg17,28 For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt: `For vi er hans slekt.`

Rom11,36 For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i all evighet! Amen.

Kol1,16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter - alt er skapt ved ham og til ham.

 

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund