Boka: Undeniable av Douglas Axe

Douglas Axe er en av relativt få innen Intelligent Design (ID) bevegelsen, med en eksperimentell fortid fra laboratorier. Hans spesiale var proteiner, og spesielt deres tre-dimensjonale folding. Han kommer inn på dette i boka, som likevel i hovedsak er fri fra vanskelige vitenskapelige begreper, og heller bygger på allmenn vitenskap/fornuft. Han demonstrerer bl.a. gjennom egen erfaring, hvordan vitenskap er en menneskelig vitenskap, der søking etter sannhet og vitenskapelig prestisje ikke nødvendigvis er samme sak. Han anvender begreper som 'allmenn vitenskap' og benytter forståelige analogier fra virkeligheten, med klar overføringsverdi til temaet han drøfter.

Bilde 1. Ulike struktur-nivåer til proteiner

Bilde 2. Proteiners passform-nøyaktig tilvirket (fra 'The Edge of Evolution')

Stoffet er oversatt fra Douglas Axe sin nyeste bok: Undeniable

/Intelligent Design/Undeniable

Kap2-3 Indre konflikt og vitenskapskonsensus
Kap4-Utenfor boksen
Kap5-En dose folkelig vitenskap
Kap6-Livet er godt
Kap7-Mens vi venter paa undere
Kap8-Tapt i rommet
Kap9-Fornuftens kunst
Kap_10-Levende liv
Kap_11-Se og tro
Kap_12 Siste veer
Kap_13-Etterveer
Kap_14 Den nye skolen
_Sammendrag.pdf