LITTERATUR OM EVOLUSJONSTEORI (ET) OG INTELLIGENT DESIGN (ID)

Under er oversettelse av engelsk ID-litteratur til norsk, samt kritikk av norsk darwinistisk litteratur.
Denne er ment å veie opp for noe av det massive trykk som media og undervisning møter oss med, bl.a. fra boka 'Evolusjon.

Her hevdes at: "Livet slik vi kjenner det .. eksisterer fordi DNA-molekylet, arvestoffet, av og til gjør feil. Uten disse genetiske feilene ville ingenting utviklet seg."
Det siste er beviselig feil:
Det finnes masse eks. på arvelige, miljømessig påvirkede (epigenetiske) endringer, uten at gensekvens endres.

bakterie-flagellum

/Intelligent Design/Origo

Gen-redigering
Kritikk av boka Evolusjon-Intro-og-Kap6
Kritikk av boka Evolusjon-Kap1A
Kritikk av boka Evolusjon-Kap7A
Kritikk av boka Evolusjon-Kap7B
Media og ID
Observasjon av mutasjoner.mp3
Virus og E-coli bakterier
_Kritikk av boka Evolusjon-Motargumenter
_Omtale av Darwin-boken
_Omtale av More-than-a-Monkey
_Omtale av Woodwards -Darwin strikes back