Hvor kommer ny informasjon fra?

Helt fra begynnelsen av var forholdene akkurat passe for at liv skulle kunne eksistere. Livet er også fininnstilt og presist tilpasset omgivelsene.

 Hvor kommer all informasjonen fra, som alt nålevende består av? 

Hvordan ble mennesket, det ypperste i skaperverket, til?

Det meste stoffet er hentet fra  ‘The Evolution Revolution‘ (Ev-Rev) av Dr. Lee Spetner.

/Intelligent Design/Ny-info

1-Opprinnelse til genetisk kode
Enkle livsformer
Evolusjonaer informatikk
Evolusjonens store utfordring
Fossilbevis og evolusjon
Livets hardware argument
Selvreproduserende enzymer
_0-Forord-Ev-Rev
_Kap-1A-Ev-Rev
_Kap-1B-Ev-Rev
_Kompliserte livsformer tidligere enn enkle
_Kritikk mot neo-darwinismen
_Lenskis Avida simuleringer
hitcount10.txt
nytt-hjemme.php