Nytt på id-siden:

(teknisk hjelp) Om det er noe du lurer/reagerer på: mulighet til å ta kontakt her!

Bilde 1. ATP-motor -en underliggende energikilde

Startguide for Intelligent Design (id): Hentes vi snart? Hvem kom først; Kroppsform? Signalomformings-kode; Epigenetiske faktorer sentrale (mus); Formet til å fly (23 min); 5 sprekker i fundamentet; ID-publiserte artikler; Ulike info-nivåer; Aktomyosin; Bioelektrisk kode; Manglende grunnlag; Celle-fabrikkens styring; Sjimpanser-brødre?Humlens flukt; Mange mirakler; Reparasjons-protein (XPG); Fremsyn ved reparasjoner; Vannledninger-informasjonskanaler? DNA-kvadrupler; 'Resultat som bestilt'; Feilsjekk-vedlikehold; Eukaryoters opprinnelse? Spesialtilpasset bakterie; Jordbruk ingen klimaversting; Naturens CO2-fangst; Totalitære regimer (ideologi); 'Resultat som bestilt'; Feilsjekk-vedlikehold; Covid-19; Heder til Tveter; Svar til reaksjon; Reaksjon 1; Opprinnelig artikkel; Vitenskapelig rasisme 18-1900 tallet; Evolusjonens grense; Artefakt-hypotese (RIP); Rett atom-arrangement; Robot origami; Optimalt DNA/RNA design; Vandrende hvaler (tekst)? Vitenskapelige slutninger (5 min); Ulike cellekoder; Systemer i menneskekroppen; Nye funksjoner funnet for RNA;  ID-vitenskapelig artikkel; ID-videoer; Magiske formularer; Ikke fra apene; Om insekter; Statistikk og Fininnstilling; Systembiologi og kreft; Essensen er energi og informasjon; ID-videoer; Informasjonsgåten: Del 1, Del 2; 'Politisk vitenskap'; Problem demonstrert: Dødsspiral; Fanget i MN? Falsk påstand; Makroevolusjon -sannsynlig (24 min)? Påvisning av mester-arkitekt; Det var en gang..; Funksjonell informasjon; Livets opprinnelse? En liberal Darwinist-skeptiker; Overgang til seksuell forplantning; Menneskelige dyrehaver (Rasisme); Darwin desperasjon? Spaltning av Nitrogen (N2); Opprinnelse til liv? Ny inkvisisjon? Fri vilje vs. naturlig seleksjon; Nitrogenase; Vitenskapsfolk opptatt av ID; Slutning fra mindre til større (US);Sherpaer : 'tap-av-funksjon mutasjoner'; Fininnstilling (6 min); Skapelsesevidens; Behe stadfestet; Tilfeldig? Sensur mot ID? Ekte mekanismer for mangfold: Del 1, Del 2; Virkelige mekanismer til bio-diversitet (11 min); Relasjoner -høyere ordens egenskaper; Nøstede lag av koder; Døm selv om Behe; Lyssignaler på havdypet; Diskusjon i VL-1; Diskusjon i VL-2; Behov for ny teori (2016); ID-vises; Evolusjon og gravitasjon; Design i hoppende gener; Forsuring og livet i havet (Klimarealist); Multicellulær evolusjon? Menneskets gradvise tilblivelse? Ingeniørkunst i insekter; RNA-verden: steril; Manglende overgangsformer (intervju); Nye teorier avløser gamle; Muskelsystemet; Spesifisert informasjon; Lær av insekter; Dawkins om eugenikk; Universets genialitet; Vitenskap og tillit; Cellens hemmeligheter; Reparasjon vs. seleksjon; Biologi-Statistikk; Kreft og evolusjon; Hvor er evolusjonen? Kvalitativ bevissthet (eng); Hvor er evolusjonen? Er evolusjonsteori pseudo-vitenskap? Evolusjon og 2.Term. lov (åpne system); Halusinasjoner om ID -igjen? 'Uventede funn'; Alternativ spleising gir unike protein-funksjoner; Ko-evolusjons-simuleringer; Mysteriet om livets opprinnelse; Mer enn isbreer smelter; Forhåndstilpassede overlevere; Informerte valg i nanomaskiner; Dekadens vs. objektivitet; Overdrivelser i moderne vitenskap; Nye gener fra scratch? Fra bakterierer til Bethoven? FAQs om Intelligent Design; ID folk med ulike livssyn; Fortidens feil (lett); Bevissthet og hjerne (lett); Ble Cloudinis til ormer? (vanskelig) Darwinfri epigenetikk (middels); Mind and matter (vanskelig); Genom grammatikk? Homologi; Logikk og biologi; To tankekors (form/entropi); 7 parametre for kroppskontroll; Nøstet kode og fremsyn; Spor av design (mennesket); Fake fossils; Menneskene med to forfedre?(eng); Ape vinker farvel til darwinisme; Ultimat gjenbruk; Krever én å lage én -her; Nobel prisvinnere om design; Naturens CO2-fangst; Fotosyntesen; Biologi uten darwinisme? 10 ting celler kan gjøre; Genom kode i flere lag -her; 1,7 millioner bruker evolutionnews -her; Intet ‘gay-gen’ bestemmer seksualitet -her; Hvalens tilblivelse; Makroevolusjon: kjemi eller matematikk? Fra bakterier til Bethoven? Om Gelernters Darwin frafall; Genom grammatikk; Mann? Dårlig design? 'Alvo;rlig polytrauma' funnet i TorinoLikklede (TL); Om makroevolusjon (eng); Kjerne-pore kompleks feilretter; Pax6 gen og konvergent evolusjon; 5 indikasjoner på intelligent opphav + 5 argumenter til;  Nobel år for design (eng); Om kolesterol og gen-sentrisme; Devolusjon hos niser; Utover genomet; Sinne mot Darwin-frafall; Farlig avstamning (eng); Om kjønn hos pingviner; Ikke 'gud-i-hullene'; Intervju fra 'Summer Seminars': Spesifiserte komplekse systemer og intellektuelt fangenskap-her; Langt fra junk-DNA; På engelsk: Kambrium løst?–her; Mellom skjønnsomhet og vitenskap –her; Design og designeren, to atskilte spørsmål – her; Apestreker med gradualisme;Tegn på forutseenhet i celler (eng); Larver som flyr -og kontrollteori; Luktesans krever optimalisert, skalerbar nettverkskrets; Molekylære motorer danner spiraltrapp; Intet 'gay-gen'; ORFAN-gener; Evolusjonens Watergate-problem; Naturvitenskap bare i hjernene? Mennesket unikt (sex -eng); Historisk tilbakeblikk; Omfattende ATP-design; Ideologisk side ved darwinistisk evolusjon; Tre ting materialister 'må ha'; Vitenskap former kultur og v.v; Livets opprinnelse og offentlig utdanning; Vitenskapelig metode for å oppdage design; Lokk over ciklide-evolusjon; Flaks eller fremsyn? Drivende mot 'vidunderlig ny verden'; Sammenheng: Design og designer; Design av menneskelig nervesystem; Følg bevisene; Hunde-vrangforestillingen; Tim og Tom dukker opp igjen; Ulykkelig parforhold? Smarte design i naturen; Ny definisjon av vitenskap; Naturen samvirker mot darwinismen; Sirkulære problemstillinger; Behe om ikke-reduserbar kompleksitet -igjen; Biologi med fremsyn; Forsøk på 'alminneliggjøre' Kambrium; Jorden er spesiell; DNA lik et bibliotek;

 

Manglende forklaring: Fugleevolusjon; Test av d-evolusjon; Manglende abiogenese; Bakterie flagellen til hjelp -igjen; Feilslutninger i vitenskap; 'Demonen i maskinen'; Drøm og virkelighet; 'Fuglehjerne'; Behe svarer: Lenski; -kolleger: Del 1, Del 2, Del 3; Id oppsett for evolusjon (eng); 7 argumenter mot evolusjonsteorien; Menneskelige særtrekk; Ikke-styrte kjemiske prosesser og genetisk kode; Molekylær biologi og livets tre; Vestigale organer og junk-DNA; Konvergent evolusjon? Naturlig utvalg sliter med fiksering; Tilfeldige mutasjoner og informasjon; Darwinistiske anomalier akkumuleres; Histonkoden; Cellen vitner om design; Overdrivelse -testet baklengs; Allment nederlag for junk-DNA; Vekten av bevisene; Er et stort univers et problem? Epigenetiske problemer for evolusjonsteorien; Biomimetikk og design; Refleksjoner og id-undergrunnsbevegelse; Topp historier i 2018; Metodisk regularisme; Semantisk informasjon; Moderne mekanistisk vitenskap; Kjemisk affinitet ved motorproteiner? Omskriving eller omtenking; Bakteriefag, muasjoner og Behes renvasking; Darwin Devolves; Utdatert evolusjons klisjé; Celle-hukommelse; Flere RNA-roller i cellen; Celle-sirkus; Orphan gener; Filosofi bakom evolusjonsteori; Evolusjonær informatikk (kritikk); Nye evolusjonære hypoteser; Vitenskapelige feiltrinn i historien; Proteinmodifisering; Et blunk med øyet; Mer enn gener; Systembiologi; Nobelpris og id -igjen; Rom- vs. celle- arkeologi; Nobelprisen i kjemi for intelligent design? Fossil materialisme (Leisola); Grunnlag for beregninger; Utrolige emigrasjoner; Om livets opprinnelse (Tour); Univers-fininnstilt for hva? Menneskelig hjerne-tilpasset? Utviklet enzymer seg? Design-slutninger; Mikro og makro -design; Manglende overganger; Debatt Ruse vs. Lennox; Darwins rapsodi; Filmen 'Revolutionary' (1 time); 'Evolusjon'; 2.Term.lov? DNA-spor og Lenskis bakterier; ; Krypteringssystem i gener; Evolusjon som faktum; Eks. fra 'Darwins House of Cards'; Vesentlig fosformangel i universet; Nylonase og Lambda-fag; Øyet vs. objektorientert programmering; Jordas fininnstilling; Universet er ikke evig; Genduplisering -innovasjonsgrunnlag? 'Gjenbruksmodell gir mindre søppel'; Tusenvis av gener trengs; Formkoden; Livets hardware argument; Vanskelige overganger; Topp-10 argumenter mot neo-darwinismen; Hvordan cellekjernen vokter sine porter; Slik ble ikke hjernen til; Design langt utover maskiner; Cellekjernen i 4-D; Konformitetspress og bias i vitenskap; Koder med romlig informasjon; 'Kambrisk eksplosjon' bekreftet; Astrofysikken og liv; Cellemembraner -dynamisk design; Genetikk krever epi-foran; Motbevis mot små-gradvise mutasjoner; id og Metodologisk Naturalisme; ET og Tyngdekraften; Konvergens og felles avstamning; Mitokondrie opprinnelse; Feilaktig premiss i Dover-rettsak; Manglende grunnlag for innovasjon og funksjonalitet; Casestudie i forutinntatthet? Er intelligent design oppdagbart? Mitokondriedonasjon (se s.10);  Det menneskelige øye; Loven om null magi; Jorda -enda mer privilegert? Kambrisk-vippepunkt? Hvilken kontrovers? Embryologi utfordringer -slides; PV og OS -menneske/ape; Gen-editering; Fysikkens mestere; Ribosomets sammensetning; Hva er livet? Urettmessig angrep; Er ett første menneske-par mulig? Livets opprinnelse- motorer; Universet gjenspeiler et sinn; Energiløsning? Er vitenskapen objektiv? Om selvkontroll i vitenskapen; Erobret fisk land som vrakgods? Om ytringsfrihet i vitenskap; Opprinnelig menneskepar? 'Kreft teori om kambrium'; Kosmologisk Guds-argument; Om abstrakter i sinnet; Hvor mutasjoner feiler; Frankenstein-advarselen (200 år); Homo -eller Pan -sapiens? Vitenskap som dogmer; 'gud-i-hullene'; KSI i hundespytt og tre; Pseudogener? Menneskets opprinnelse –her; Descartes blunder –her, Embryonisk utvikling og evolusjon –her, Ateist  gir begrunnelse for Gud –her, To evolusjonister ramponerer teorien –her, Hvalfossiler; Ingredienser ulikt liv; Om protein-design; Design trick fra naturen; ID- filosofi eller vitenskap? Mennesker framfor dyr;  Hardware of life -argument; Abstrakter og det universelle; Om metodologisk naturalisme: bakgrunn og prinsipp; Newton om design; Lignende trekk: del I; del II. 'Spesifisert kompleksitet'; Nanomaskiner holder deg i funksjon; Flagellum -svar innvendinger; Bunnen opp - bunnen borte; Kritikk av teistisk evolusjon; Punktert likevekt tilbake? Fra encellet til flercellet liv? Informasjon og darwinisme; ID topper: 6. Menneskets opprinnelse; 5. Dyrs opprinnelse; 4. Irreduserbare komplekse maskiner; 3. Informasjonens opprinnelse; 2. Universets fininnstilling; 1. Universets opprinnelse. Evolusjon av homeostase; Nye flagell-utfordringer; Internett av celler? 'Smarte design i naturen'(oppdatert videoliste); Epigenetiske implikasjoner; Argumenter for/mot ID (filosofisk vinkling); Kirkefedre om: Opprinnelsen del I; del II; naturlige årsaker, evolusjon; Genvariasjon i ett menneskepar; Universell design-intuisjon; Videoer: The genius of birds; En kjettersk idé; Bakgrunn for 'Alabama Academic Freedom Bill'; 4-D nukleosom; Evolusjons-ikoner i biologibøker; Nye fossiler gir omskriving; Om multivers og bevisførsel; Behe -Design Revolution; Felles avstamning eller felles design; Koevolusjon -tilfeldig? Hensikt eller forskning? 'Konvergent' -navn til uvitenhet; Dembski om design (3 min. intervju); Celler og kromosom-kontroll; Helhet større enn sum av delene (eng.); Lav-tillits bevis: fossilregisteret -homologi; Bokanbefaling; Gjenhør-med gammel kjenning; Informasjon -nødvendig basis; Naturens forunderlige maskiner; DNA og In-Form-asjon; Menneskekroppens 10 systemer; 4 graverende svakheter ved ET; Misbruk av fossiler; Molekylær darwinisme-og livets opprinnelse? 'god-of-the-gaps'; Om livets opprinnelse; Naturalisme -premiss og fasit; Bedre forklaring uten enn med ET? Feil i fagstoff; 'Vanskelige overganger'; Optimaliserte ribosomer; Epigenetisk arv;


Bilde 2. Bakterieflagell- en underliggende nødvendighet for metabolisme

Se evt: 'Gammelt nytt'

Livets mysterium på web-TV i sende-rekkefølge etter tema.

 

Trosforsvar: Er universet blitt til av seg selv? Noen Innvendinger med Svarforslag.

 

Om det er noe du ønsker kommentere, vennligst ta kontakt med undertegnede.

 

Tilbake

 

Lagt inn av Asbjørn E. Lund.

 

Antall besøk siden 5.mars 2015: 1178