Fornuft og vitenskap

Disse innleggene er oversatt fra en brasiliansk nettside:

https://reasonandscience.catsboard.com/f4-intelligent-design

Den inneholder informasjon av mange ulike typer,

skrevet over en tiårsperiode av Angelo Grasso -bildet t.h.

I denne sammenheng utvelges temaet intelligent design:

https://reasonandscience.catsboard.com/f4-intelligent-design

Artiklene under er bare smakebiter fra dette nettstedet.

 

/Intelligent Design/Grasso

111AAA Sammenfatning -Vaar vidunderlige verden
12 hindringer for abiogenese
25 hindringer for DNA-livets opprinnelse
7 dagers rytmene
ATP - Energivalutaen for cellen
Abiogeneseforskning -en fiasko
Arvelige vaner
Autofagi -cellerensing
Autofagi -cellerensing.html
Bevis for intelligent Designer
Big Bang opprinnelsen til Homo
Biologiske Design-argumenter D-I.htm.html
Biologiske cellefabrikker viser overveldende til design
Biosemiotikk viser til design
Boolsk algebra i celler
Cellebyen utvidet
Cellefabrikk og Celletype
Cellefabrikken
Cellefabrikker
Cellen ut fra biblioteks-analogi
Cellesyklus regulering -Del 1
Cellesyklusregulering -Del 2
Celletype-bestemmelse
Cyanobakterier og design
DNA-organisasjon og utforming
DNA-reparasjons mekanismer designet
DNAs ekstreme kompakthet
De ulike DNA-kodene
De ulike kodene i cellen
Den genetiske koden
Den universelle konstant
Det klassiske teleologiske argumentet
Enzymer fantastisk bevis paa design
Et univers fra ingenting
Evolusjonister innroemmer feil
Fabrikk-produsent argumentet
Fabrikk-produsentes argument
Fabrikkprodusentens argument-2
Fininnstilt univers -intervaller
Finjustering av Higgs-massen
Finjustering av fysiske konstanter -bevis for design-forts
Finjustering av fysiske konstanter -bevis for design
Finjustering av universets grunnleggende krefter
Finjustering i universet og biologien
Fire innbyrdes avhengige krav for informasjonsoverfoeringssystem
Formdannelse i fysisk biologi
Fysikkens lover -finjustert for et univers som som tillater liv
Fysisk verden avhenger av informasjon
Gen-regulerende nettverk
Gener lagrer instruksjonsinformasjon
Genuttrykk og genregulerende nettverk indikerer design
Gjensidig avhengighet i signalering mellom organer og vev
Gudsargumenter kommunikasjonsnettverk
Hva betyr kompleks
Hvor kommer komplekse organismer fra
Hvordan gjenkjenne signaturer til intelligens
Hvordan oppdage fortidig design
Hvordan oppstaar celle-kompleksitet og kroppsplan
ID -argument -ikke fra uvitenhet
Ikke reduserbar kompleksitet
Infor liv og design -forklaring
Informasjon som basis i universet
Integrert kompleksitet -Design i cellulaer kommunikasjon
Intelligente celler -ved evolusjon eller design
Intrikathet og Design -Enzymer
Koder innenfor koder
Kompleksitet i minimalt liv-odds
Kontroll av genuttrykk og genregulerende nettverk
Kroppens indre organer
Kryss-kommunikasjnon i flercellede organismer
Kylling-egg problem ved livets opprinnelse
Livet er alt eller ingenting
Livet fra et sinn eller naturen
Livet og 2-Termodynamiske lov
Livets algoritmiske opprinnelse
Livets essensielle maskineri
Livets fininnstillinger
Livets kjemi og proteinmaskiner
Livets kretsloep
Livets opprinnelse -intracellulaer signalering og kalsiumgradient
Manglende forklaring av organisme-mangfold
Maskiner fikser andre maskiner
Mekanismer for biodiversitet -Del 2
Mekanismer for biodiversitet-Del 1
Menneskelig immunsystem
Mer om menneske vs sjimpanse
Molekylaere maskiner i biologi
Molekylaere maskiner i cellen
Multicellulaer kompleksitet og kroppsplan
Naturen bevis for skapelsen
Naturlig undervannslim -evolusjon eller design
Neuronal virksomhet i hjernen
Nukleosomer og irreduserbar kompleksitet
Odds for Tilfeldig dannet funksjonelt interaktom
Om felles avstamning -livets tre
Opprinnelse til sammensatt organismeform
Opprinnelsen til omsetting
Opprinnelsen til triplet-koden
Plancks konstant
Problemet med Big Bang Teorien
Proteiner - intelligent designet
Ribosomer fantastiske nanomaskiner
Spermdannelse -ved evolusjon eller design
Spesielt viktige gener for dyrs utvikling
Superoksid-dismutase enzymer
Systembiologi underbygger kreasjonisme
Syv dagers rytmene
Tetrapoder og evolusjon
Ulikhet i biologiske former
Ulikhet i genomiske former
Universet hadde en begynnelse
Universets Fininnstilling
Unyttige menneskelige organer
Vedhengskrefter i vann
Verden avhenger av informasjon
Vitenskapsfolk om livets opprinnelse