Fornuft og vitenskap

Disse innleggene er oversatt fra en brasiliansk nettside:

https://reasonandscience.catsboard.com/f4-intelligent-design

Den inneholder informasjon av mange ulike typer,

skrevet over en tiårsperiode av Angelo Grasso -bildet t.h.

I denne sammenheng utvelges temaet intelligent design:

https://reasonandscience.catsboard.com/f4-intelligent-design

Artiklene under er bare smakebiter fra dette nettstedet.

 

/Intelligent Design/Grasso

25 hindringer for DNA-livets opprinnelse
7 dagers rytmene
ATP - Energivalutaen for cellen
Arvelige vaner
Autofagi -cellerensing.html
Biosemiotikk viser til design
Boolsk algebra i celler
Cellefabrikk og Celletype
Cellefabrikken
Cellen ut fra biblioteks-analogi
Celletype-bestemmelse
Cyanobakterier og design
DNA-organisasjon og utforming
DNA-reparasjons mekanismer designet
DNAs ekstreme kompakthet
De ulike kodene i cellen
Den genetiske koden
Den universelle konstant
Enzymer fantastisk bevis paa design
Fabrikk-produsent argumentet
Fabrikk-produsentes argument
Finjustering av Higgs-massen
Finjustering av universets grunnleggende krefter
Fysisk verden avhenger av informasjon
Gen-regulerende nettverk
Genuttrykk og genregulerende nettverk indikerer design
Gjensidig avhengighet i signalering mellom organer og vev
Gudsargumenter kommunikasjonsnettverk
Hva betyr kompleks
Hvordan gjenkjenne signaturer til intelligens
Hvordan oppstaar celle-kompleksitet og kroppsplan
Infor liv og design -forklaring
Informasjon som basis i universet
Intelligente celler -ved evolusjon eller design
Koder innenfor koder
Kontroll av genuttrykk og genregulerende nettverk
Livet er alt eller ingenting
Livet fra et sinn eller naturen
Livets algoritmiske opprinnelse
Livets kjemi og proteinmaskiner
Livets opprinnelse -intracellulaer signalering og kalsiumgradient
Maskiner fikser andre maskiner
Menneskelig immunsystem
Molekylaere maskiner i biologi
Molekylaere maskiner i cellen
Multicellulaer kompleksitet og kroppsplan
Neuronal virksomhet i hjernen
Nukleosomer og irreduserbar kompleksitet
Odds for Tilfeldig dannet funksjonelt interaktom
Om felles avstamning -livets tre
Opprinnelse til sammensatt organismeform
Opprinnelsen til omsetting
Opprinnelsen til triplet-koden
Plancks konstant
Ribosomer fantastiske nanomaskiner
Spermdannelse -ved evolusjon eller design
Spesielt viktige gener for dyrs utvikling
Superoksid-dismutase enzymer
Systembiologi underbygger kreasjonisme
Syv dagers rytmene
Ulikhet i genomiske former
Universets Fininnstilling
Unyttige menneskelige organer
Verden avhenger av informasjon