Cellefabrikker

Oversatt herfra.


1. Komplekse fabrikker, laget basert på den nøyaktige instruksjonen av foreskrevne komplekse instruksjons-tegninger, som inneholder produksjonslinjer, gjensidig avhengige komplekse maskiner som produserer komplekse maskindeler og underenheter som etter å ha blitt laget, er satt sammen på riktig måte; å produsere maskiner som fungerer uavhengig av innmatning av informasjon utenfra, men som var forhåndsprogrammert til å gjøre jobben sin autonomt som roboter, med kvalitets-kontrollavdelinger, feilsjekking og reparasjons- mekanismer for å holde den lavest mulige feilfrekvens , vegger som skiller innsiden fra utsiden av fabrikken som beskyttelse, og med porter som tillater last inn og ut, gjenkjennelses-mekanismer som bare slipper riktig last inn, og fører den til riktige spesifikke steder og produksjonslinjer, hovedveier og lastbærere som har tagger som gjenkjenner hvor du skal slippe lasten der den trengs, rydde opp i avfall og ha søppelbøtter og sofistikerte resirkulerings-mekanismer, lagringsavdelinger, produsere energien og transportere den dit den trengs, og sist men ikke minst, reprodusere seg selv, som utvilsomt krever intelligente sinn for å få alt på plass.

 

2. Vitenskapen har påfallende avdekket at celler inneholder og fungerer gjennom alle disse tingene. Celler er kybernetikk, genialt utformede byer fulle av fabrikker, den mest sofistikerte selvreplikerende fabrikken i universet - som inneholder et informasjons- kodesystem og programmeringsspråk lik alfabetet eller datakoden, mer allsidig enn C, Visual Basic eller PHP, og mer robust og feilfri enn noe annet kodesystem av 1 million alternativer - ved å bruke en kommunikasjonsprotokoll som sløser bort langt mindre plass enn menneskeskapte - og dessuten bruker en samling regler og regelmessigheter for informasjonskoding av komplekse instruksjonstekster - definert etter alfabet, grammatikk, en samling av tegnsettings-merker og regulatoriske nettsteder, og semantikk, og bruker deretter kodesystemet for å lage en plan for en selvreplikerende fabrikk, som krever ca. 1500 bøker, hver med 300 sider og 300.000 tegn pr. bok, hvor hver inneholder nøyaktige, komplekse instruksjoner og informasjon for å lage denne fabrikken, og lagret i den minst mulige og kjente lagringsenheten, en billion ganger tettere enn en CD, som brukes til å foreskrive, drive, dirigere, betjene og kontrollere sammenkoblet kompartmentalisert selvreplikerende cellefabrikkparker som styrker livet og får det til å trives.
Store høyteknologiske multimolekylære robotlignende maskiner (proteiner) og fabrikkmonteringslinjer med slående kompleksitet (fettsyre-syntase, ikke-ribosomal peptid-syntase) er koblet sammen til funksjonelle store metabolske nettverk. Alt dette krever selvfølgelig energi. Ansvarlig for energiproduksjon er krafteffektive turbiner med høy effektivitet (ATP-syntase) - suverene kraftgenererende anlegg (mitokondrier) og elektriske kretsløp (svært intrikate metabolske nettverk).

3. Alle informasjonslagringsenheter, kodespråk, blåkopier, informasjonsoverførings-systemer, oversettelses-koder, med det formål å lage fabrikker og gjensidig avhengige fabrikkparker laget av disse instruksjonene, er av intelligent opprinnelse. Biologiske celler er derfor resultatet av intelligent design.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund