Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2020)

Her finner du en del kortere artikler fra evolutionnews.org.

Stoff som blir oversatt finner du under her.

Foretrekker du å lese ut fra interesse, velg ut fra hva du er opptatt av -her.


/Ev-News-2020

Essens av materie er energi og informasjon
Skuffende tiaar for studiet av menneskelig evolusjon