Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2023)

Her finner du en del kortere artikler, oversatt fra evolutionnews.org.

Kan du spore noen hensikt, ut fra hvordan deler er organisert?

I så fall er du visere enn vitenskap, for den forholder seg ikke til det.

/Ev-New-2023

70 aar med boklig visdom om opprinnelse til flercellet liv -feilaktig
ATP-syntase -mer enn spinning
Adaptiv forgrening -en tryllestav
Annen ATP-syntase -redder planeten
Ateisme-kake-genom-Grasso.png
Avhengighetsmodellen anvendt -Prestin
Balanseevnens opprinnelse
Barn av lys og vann
Bevis for ID oppsummert
Biomimikk forbedrer menneskelig teknologi
Blekksprut Intelligens
Blekksprutens unike gener
Blodkoagulering hos virveldyr
Blodkoagulerings-kaskaden utfordrer evolusjonen
Cellen -maskin eller mer som et sinn
Cellen som et innebygd datasystem
Celler med sjekkpunkter og feilkorreksjoner
Cellevesikler med frakker
Cellulose -inntreffer ikke bare
Cellulose, inntreffer ikke bare
ChatGPT om Fri vilje-norsk versjon
Darwins kategorifeil og deres konsekvenser
Darwins topp-10 argumenter mot egen teori
Disney til krig mot menneskelig eksepsjonalisme
Dyreledd muliggjoer ekstrem ytelse
ET og elefanten i rommet
Embryonal variasjon hos virveldyr -motsier felles avstamning
Er det menneskelige oye bevis mot intelligent design
Er livet ei informasjons-skralle
Evolusjonister innroemmer feil
Evolusjonister og falsifisering
Feilinformasjon om menneskelig opprinnelse
Forskjellen mellom Teistisk Kosmologi and Teistisk Evolusjon
Fuglelignende dinosaurer illustrerer darwinistisk lureri
Funskjon i junk-DNA
Fysikalisme versus vitenskapspraksis
Fysikk -informasjonstap og intelligent design
Genialiteten ved fosterets sirkulasjonssystem
Harvard og ID
Hoerselssans - mesterverk av ingenioerfag
Homo -habilis og rudolfensis
Homo naledi og menneskelig eksepsjonalisme
Hvem lyver om soeppel-DNA
Hvordan celler kommuniserer
Hvordan jorden drifter forsyningskjeder
Hvordan kroppen bevarer salt og vann balanse
Hvordan scientisme ble til -idehistorisk
Hvordan sommerfugl larver fikk bena -eller ikke
ID driver vitenskapelig fremgang
Ichtyosurers raske opprinnelse
Ikke entre synkende skute-Oppsummering.pdf
Ikke-reduserbart design til lakse-osmose regulering
Immaterielt sinn paavirker kroppen
Ingenioerparadigme fremfor darwinisme
Ingenioerprinsipper forklarer livet bedre enn evolusjon
Ingenioerprinsipper fremfor evolusjonistiske prinsipper
Ingenioerspraak -inn i biologien
Intelligent design passerer Dawkins testen
Irreduserbar kompleksitet av spermceller
Isfisk designet for hemoglobinfritt blod
Kan proteiner utvikle seg
Kiselalger og mysteriet morfogenese
Klokker i bakterier
Kobber og det menneskelige mirakel
Konflikten ang sjanse og tilfeldighet
Lewis og Scientisme
Lokal fininnstilling og beboelig sone
Mangan -noedvendig for livet
Mange koder i livet
Maurnavigasjon fascinerer ingenioerer
Menneskelig ingenioerkunst og biologi
Menneskelige embryoer fra stamceller
Miller forteller om biomimetikk
Modellcelle visualisert som en kompakt fabrikk
Molekylaere maskiner
Muskelsammentrekning
Naturlig utvalg som designerstatning
Neo-darwinismen maa mutere for aa overleve
Nikkel -noedvendig for livet
Ny ankomst for kambrisk eksplosjon
Nyoppfunnen darwinistisk lov
Nytt post-junk-DNA-paradigme - RNA-gener
Om bevissthet og evolusjon
Om menneskelige haler
Om mirakler av fysiologisk design
Omskriving av biologi uten spinn
Ondskap i en designet verden
Oppsummering av funksjoner for junk-DNA
Organismer som redder planeten
Pattedyr som oko-system ingenioerer
RNA verden -OTL Long Story Short
Sjimpanse-menneske genom forskjeller
Sjiraffens nakke
Smart planteprogrammering
Soevn - designet til vaart beste
Soevn og oppvaakning -en designers gave
Sopp beskytter planter
Stoyreduksjon -en bemerkelsesverdig designloesning
Tour viser kjente forskeres bloeff
Uten jern -intet liv
Utformingen av seminalvaeske og saedkapasitasjon
Ventetidsproblem for fjaer
Vestigialt organ med absolutt kritiske funksjoner
Vitenskap peker til Teisme
Zink og det menneskelige mirakel