Denne siden handler primært om teorien intelligent design (id), som kort kan beskrives ved:
Det er visse trekk i naturen og universet som best kan forklares ved en hensiktsstyrt intelligens,
framfor materialistiske, ikke-styrte prosesser, se St. Meyers begrunnelse -her.

Intelligent design? (id)

Start-Guide for Intelligent Design

Video-lenker id  

ATP-animasjoner:

Video-foredrag

Fininnstilt Verden

Allmenn vitenskap

Livets maskiner

Ny Info 

Skapelse-nye oppdagelser

Utenfor vitenskap

Evolution News:

2019; 2018;

2017-2.halvår

2017-1.halvår

Ikoner for fall

ID-guide
Zombie-science

Festbrems 200 år

'Livets mysterium'
web-TV  (tema)

Design-Evolusjon 

Signatur i Cellen

Inni cellen

Darwins Doubt

'Ikke tilfeldig'
Innebygd mulighet

Genetisk entropi?

Bokomtale-kritikk

Om vitenskap

Filosofi/Vitenskap

Epigenetikk

Menneske/ape 

Vitenskap og Gud

Kristendom/
vitenskap


Uvitenskapelig
premiss
Snever vitenskap:


Kristen/evolusjonist

Creation vs. creationism 

Evolusjonær kreasjonisme?
(video) eller

Teistisk evolusjon?

Ung-gammel jord

Dawkins argumenterer for id i 5 minutter -her.
hjem-nyen-id