Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2024)

Her finner du en del kortere artikler fra evolutionnews.org.

Foretrekker du å lese ut fra interesse, velg ut fra hva du er opptatt av -her.


/Ev-New-2024

Design smugles inn i monterings-teorier
Er Homo Habilis menneskelig
Fagfellevurdering mulig aa reformere
Fysikk og kjemi ikke opphav til biologi
Hoene og eggproblem i evolusjon
Ingenioerprinsipper som prediktivt rammeverk for biologi
Nye bevis for neandertalens menneskelige natur
Nye bevis mot dinosaurforfedre til fugler
Reproduksjonsparadokset
Sex -dronningen av problemer i evolusjonsbiologien
Systembiologi loeser livets konstruerte forviklinger
Tilbakesyn paa ID-debatten