Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2024)

Her finner du en del kortere artikler fra evolutionnews.org.

Foretrekker du å lese ut fra interesse, velg ut fra hva du er opptatt av -her.


/Ev-New-2024

Aktive transporthemmeligheter blir synlige
Anti-reduksjonisme -metodolgisk og ontologisk
Beroeringsfoelelse er finjustert
Cellen mer kompleks enn en fabrikk
DNA-replisomet -et paradigme av design
Darwins avskyelige mysterium bekreftet -igjen
Dekonstruksjon av evolusjonstro
Design smugles inn i monterings-teorier
Design-termer om biologiske systemer og prosesser
Er Homo Habilis menneskelig
Er evolusjonens 3-vei naturlig
Fagfellevurdering mulig aa reformere
Feilaktig kritikk av ikke-reduserbar kompleksitet
Fjaerkledde dinosaurer var sekundaert flyveloese fugler
Forbindelsen mellom intelligens og informasjon
Fysikk og kjemi ikke opphav til biologi
Gener er ikke blaakopien til livet
Hoene og eggproblem i evolusjon
ID -ikke et gud-i-hullene argument
Ingenioerprinsipper som prediktivt rammeverk for biologi
Intelligent design utover Fysikk
Krigere i immunsystemet
Kritikk av OTL-forskning i Nature
Magnetfeltkollaps fremkalte ikke dyrerekkene
Metaller -fra stjerner til celler
Metaller og liv -en balansegang
Multitaskere i cellen
Ny datering av Pleistocene fossiler
Nye bevis for neandertalens menneskelige natur
Nye bevis mot dinosaurforfedre til fugler
Oppfyller darwinisme testene for en sann teori
Opphav til bioluminescens
Reproduksjonsparadokset
Rettigheter til naturen
Sex -dronningen av problemer i evolusjonsbiologien
Sinn materie og intelligent design
Systembiologi loeser livets konstruerte forviklinger
Tilbakesyn paa ID-debatten
Tykk darwinisme
Utfordringen til utvidet evolusjonaer syntese
Uvitenhet om evolusjonsteori som en superkraft
Ventetidsutfordringen