Nylon og Nylonase: Ann Gauger løser opp et evolusjonært ikon
David Klinghoffer; 13 mars 2017


Bilde 1: Inspeksjon nylonstrømper, Sverige, 1954, av Erik Liljeroth, Nordiska Museet [ CC BY 4.0 ], via Wikimedia Commons .

(Oversatt fra: https://www.evolutionnews.org/2017/03/nylon-and-nylonase-disentangling-an-evolutionary-icon/ )

Nylon er et menneske-syntetisert substans . Det er kjent fra damestrømper og en rekke andre bruksområder, fra tannbørste-bust til bildeler.
Det eksisterte ikke før år 1935, fordi det ikke var blitt oppfunnet. Dermed ville en stamme av bakterier i stand til å fordøye det, tydeligvis trenge å gjøre noe nytt som ingen bakterier hadde gjort før. Når japanske forskere i 1975 oppdaget en bakterie på jobb, gjorde darwinister senere oppmerksom på dette. De sa det viste at å utvikle nye proteiner er en lek.
Den nylon-fortærende enzymet nylonase oppsto i løpet av 40 år. Det høres ut som en seier for evolusjon, ikke sant? Faktisk var våre teistisk evolusjonære venner over på BioLogos i en triumferende stemning omkring temaet for en liten stund siden på sitt 'Open Forum' ( " Biological Information and Intelligent Design: evolving new protein folds" -her).


Nå 'hadde de' Doug Axe på protein evolusjon, og i forlengelsen Stephen Meyer, slått! Skriver biolog Dennis Venema:
"Meyers argument (basert på Axe) er at proteinfolder er for sjeldne å finne for evolusjon. Aminosyrene i 'de-novo' nylonase er en ny sekvens av aminosyrer - rammeskift-mutasjonen innebærer at det gamle genet blir oversatt i en annen leseramme, derav en ny streng av aminosyrer. Dette nye, de novo, proteinet foldes opp til en funksjonell nylonase.
Hvis Meyers argument var riktig, kan ikke dette skje. Sannsynligheten for at disse nye aminosyrer med å finne en funksjonell sekvens er, ifølge Meyer, bare (1 : 10 opphøyd i 77). Så det faktum at vi kan observere nye funksjoners tilblivelse, viser at hans anslag er grovt over-oppblåst".

Bilde 2. Nylon-bakterierI et kort tidsvindu, utviklet enkelte bakterier evnen til å fortære nylon. Ergo, ikke behov for intelligent design i biologi?

Ikke så fort, sier Discovery Institute biolog Ann Gauger. I et ID the Future samtale: her -referert under; snakket hun med Sarah Chaffee.

Konklusjon: "Nylonase var en pre-eksisterende enzym, og hadde en pre-eksisterende aktivitet. Det var lett å omdanne den til evnen å nedbryte nylon [ved en] trinnvis bane.
Derfor er det ingen grunn til å tro at enzymet er et nylig avledet enzym fra et 'ramme skift'. Vi trenger ikke den forklaringen. "

Kort sagt, som et ikon for evolusjon, har nylonase ingen bein. Lytt til podcasten her og sammenlign med forsøk på intervju-utskrift.

Tagger: Ann Gauger Douglas Axe; intelligent design

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)