Om vitenskap

Det er mye som fremviser som bevis i vitenskapelig sammenheng.

De som fremfører det er vitenskapsfolk.

Det er da essensielt hvilket grunnlag de har for sine bevis og hvilke forutsetninger de gjelder under.

Det vil fremgå her at ikke alt som legges fram, vil holde for en nærmere gransking av gyldigheten.

/Intelligent Design/Vitenskap

Genendring i laboratoriet og effekt av det
Lav-tillits bevis paa evolusjon
Topp 10 argumenter mot neo-darwinismen