Teologisk naturalisme eller metodologisk teisme/naturalisme


Metodologisk teisme er benyttet som uttrykk, av representanter for teistisk evolusjon. Hensikten med det uttrykket skal være å begrense naturalismens innflytelse i vitenskap, og begrunnes i at Gud står bak naturlover.


Som motuttrykk -og historisk forløper for dette uttrykket, benytter C.G. Hunter uttrykket teologisk naturalisme -tilbake. Teologisk naturalisme, er et uttrykk han bruker for å beskrive begrensning av vitenskap til naturalisme, av religiøse grunner. Teologisk naturalisme er ikke imot religiøse ideer, fordi filosofien var selv religiøs, da idéen dukket opp. Filosofien gjør teologiske forutsetninger av en rekke ulike grunner, og gir deretter mandat til en ikke-intervenerende "gud."


Derfra er ikke veien lang fra teologisk naturalisme til metodologisk naturalisme, som teistiske evolusjonister i våre dager støtter, selv om noen kaller det 'metodologisk teisme'..

 

Stoffutvalg og bilde ved Asbjørn E. Lund