Hvis vi er enige om at Gud's domene går utover tid, - fortid, nåtid og fremtid: Hvorfor kritisere designteoretikere som hevder at tilvirkeren av universet ser ut til å ha gjort noe av sitt arbeid mellom opprinnelsen til universet og opprinnelsen til mennesker ?

Hvis Gud står over fortid, nåtid og fremtid, gjelder i én forstand at alt hans designarbeid skjedde i den evige nåtid av "Jeg er", enten arbeidet skjedde "alt på én gang" for 11-14 milliarder år siden eller på forskjellige tidspunkter, gjennom hele universets historie.