Den universelle design-intuisjonen: Caset punktvis
Sarah Chaffee; 29. september 2017
Oversatt herfra.


Bilde 1: California sjøløve, ved Rhododendrites (eget arbeid) [ CC BY-SA 4.0 ], via Wikimedia Commons


Anerkjennelse av design er utbredt. Og i motsetning til hva populære medier vil ha deg til å tro, hindrer det ikke din verdsettelse av vitenskap.
En nylig undersøkelse som en del av forskningsprosjektet Science and Religion: Exploring Spectrum -her; fant at mange mennesker avviser naturalistiske forklaringer for universet. Nettstedet sier, "Forskerne involvert i prosjektet er stasjonert på Newman University, York University, University of Kent, og British Library." Så det er legitimt.
Ifølge en av undersøkelsens "nøkkelmeldinger":
"Avvisning av, eller usikkerhet om, aspekter av evolusjonær vitenskap innebærer IKKE å avvise all vitenskap. Personer som finner det vanskelig å akseptere aspekter av evolusjonær vitenskap, ser i stor grad andre vitenskaper som pålitelige, og viser lignende trender i holdninger som andre grupper."


Jeg tror de fleste visste det allerede. Dessverre har mediene en tendens til å knytte kritikk av evolusjonen med analfabetisme overfor vitenskap. Så dette er forfriskende.
I avsnittet "Holdninger mot evolusjonær vitenskap" viser deres tabeller at i Storbritannia mener 9 prosent av respondentene at "mennesker og andre levende ting ble skapt av Gud og alltid har eksistert i deres nåværende form", mens 22 prosent tror "mennesker og andre levende ting utviklet seg over tid, i en prosess styrt av Gud. "I Canada valgte 15 prosent det tidligere alternativet og 24 prosent sistnevnte. Selv om studiens forfattere mener at "utviklet over tid, i en prosess ledet av Gud" indikerer teistisk evolusjon, høres denne posisjonen ganske kompatibel med intelligent design.


Interessant nok, fant de noe annet:
Selv om flertallet av respondenter i alle grupper (UK: 84%, Canada: 75%) er enige om at "evolusjon er en naturlig prosess som forklarer hvordan alle organismer, inkludert mennesker, har utviklet seg og fortsetter å utvikle seg", fant vi at (over alle grupper) i Storbritannia var 28% av respondentene, og i Canada 38% av respondentene var enige i uttalelsen "Dyr utvikler seg over tid, men evolusjonær vitenskap kan ikke forklare menneskers opprinnelse", mens i Storbritannia 44% av respondentene, og i Storbritannia Canada 46% av respondentene, enige med uttalelsen "Evolusjonære prosesser kan ikke forklare eksistensen av menneskelig bevissthet".


Vi fant lignende trender over alle grupper (religiøse / åndelige og ikke-religiøse / ikke-åndelige) når de ble analysert separat. Overraskende, når vi ser på ateister som en del av den ikke-religiøse eller ikke-åndelige gruppen, finner vi at over 1 av 3 av canadiske ateister, og nesten 1 av 5 britiske ateister er enige 'noe enige', 'enige' eller 'helt enige' med uttalelsen: Den evolusjonære prosessen kan ikke forklare eksistensen av menneskelig bevissthet ".


Vi fant også at nesten 1 av 3 av canadiske ateister, og over 1 av 10 av britiske ateister er 'noe enige', enige, eller 'sterkt enige' med uttalelsen: "Dyr utvikler seg over tid, men evolusjonær vitenskap kan ikke forklare opprinnelsen til menneskelige vesener ".
Disse resultatene tyder sterkt på at mens religiøs eller åndelig identitet kan ha en forsterkende effekt i forhold til individers tvil om evolusjonære vitenskapsbaserte forklaringer av menneskelig opprinnelse og utviklingen av menneskelig bevissthet, var denne tvilen også en underliggende trend i ikke-religiøse og ikke- åndelige grupper.
[All utheving i originalen.]


Selvfølgelig er det vanskelig for folk å tro at en vitenskapelig teori, uten tvil fremstilt av de normale vitenskapelige metoder for menneskelig observasjon og refleksjon, kan forklare menneskeheten og vår evne til å reflektere.

Dr. Fern Elsdon-Baker, hovedforsker av forskningsprosjektet, kommenterte funnene i The Guardian:
"Selv som en livslang ateist kan jeg se at det er helt uoppriktig og ikke-empirisk å nekte at vi på noen måter er forskjellige fra de andre artene som vi deler vår planet med. Og kanskje, i utgangspunktet, er det denne kontinuerlige søken og evnen til å stille spørsmål til vårt sted i verden og universet som virkelig gjør oss menneskelige."


I hvert fall på noen måter, gjenspeiler dette hvilken proteinkjemiker Douglas Axe skriver i sin bok Undeniable -her : Hvordan biologi bekrefter vår intuisjon om at livet er designet:
Vi har en tendens til å overse to viktige fakta. En er at alle bekrefter sin design-intuisjon gjennom førstehånds erfaring. Den andre er at dette i sin natur er vitenskapelig. Det er virkelig det. Grunnleggende vitenskap er en integrert del av hvordan vi lever. Vi er alle nøye observatører av vår verden. Vi alle gjør mentale notater av hva vi observerer. Vi bruker alle notatene til å bygge konseptuelle modeller av hvordan ting fungerer. Og vi forener alle disse modellene kontinuerlig etter behov. Uten tvil er dette vitenskap. Jeg har kalt det almenn vitenskap for å understreke forbindelsen til sunn fornuft ....


Jevnt over respekterer profesjonelle forskere dette bredt inkluderende synet på vitenskap. Astronomer snakker om at solen stiger og synker, som resten av oss gjør. Hvorfor? Fordi disse begrepene representerer vår felles erfaring enklere og mer direkte enn en fysisk korrekt beskrivelse, basert på jordens rotasjon. På samme måte lærer lærerne den tekniske forståelsen av soloppgang og solnedgang ved å koble den på en klar måte til studentens mer intuitive forståelse. Barn blir ikke behandlet som dårer for å tro at solen stiger i øst og setter i vest fordi lærere vet at forutgående forståelse er avgjørende for utviklingen av raffinert forståelse. Den enkle modellen er ikke feil i den forstand at den gir falske forutsigelser, men bare ufullstendig fordi den ikke gir noen årsakssammenheng. Barn griper lett den mer komplette modellen når de ser hvordan deres enklere modell passer i den ....


Alle synes å innse at prosjektet med raffinering av forståelse forutsetter både en generell respekt for forståelse og en ydmyk anerkjennelse at den aldri er perfekt eller fullstendig.
Merkelig nok blir denne grunnleggende høflighetene tilbakeholdt når det gjelder universell design intuisjon.

Forkastelse av materialisme, på den ene side, og forståelse og forståelse av vitenskapen på den andre - disse er ikke i motsetning, men i harmoni!

 

Tager: Douglas Axe; Intelligent Design; Teistisk evolusjon; Undeniable; Vitenskap.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund