Hva, enda én 'Omskrivning' av menneskets opprinnelses-historie?
Hva med en gjennomtenkning, i stedet?


Günter Bechly; 20. nov. 2017
Oversatt herfra.


Bilde 1. 'Ape omskriver livets historie'. Kreditt: New York Zoological Society [Public domain], via Wikimedia Commons.


Noen ganger blir forutsigelser ikke bare oppfylt, men over-oppfylt. I det jeg skrev her nylig på Evolution News (Bechly 2017a), oppførte jeg sju store funn i paleoantropologi som har gjort 2017 til et 'annus horribilis' for den etablerte vitenskapelige konsensus om menneskelig evolusjon. Jeg sluttet imidlertid med at "2017 er fortsatt ikke over. Kanskje ytterligere overraskelser er foran oss." Jeg hadde rett - flere overraskelser var faktisk like rundt horisonten. En måned senere ble påståtte hominin-tenner rapportert fra Miocene i Tyskland som er eldre enn de eldste afrikanske homininene og motsier dermed det kjente "Ut fra Afrika" -scenariet ( Bechly 2017b -her).


Bare noen få dager etter det, bestred andre paleontologer voldsomt de nye funnene, og betvilte at en av tennene tilhører en primat i det hele tatt (Greshko 2017, Hecht 2017). Dette var selvfølgelig uten å ha sett de faktiske fossilene. Å bli kvitt slike problematiske funn ville være veldig praktisk, så det er tvil som gjenstår på begge sider av historien.


I mellomtiden kunne paleoantropologer knapt gjenvinne pusten, da videre publisert forskning kaster ytterligere tvil om den konvensjonelle visdommen om menneskelig opprinnelse. Se og tro, i det New Scientist kunngjør: "Den gamle skallen fra Kina kan omskrive opprinnelsen til vår art" ( Barras 2017 -her). Hva igjen?! Kom igjen, påkallelsene om å omskrive vår forståelse av menneskelig evolusjon kommer nå ikke bare på årlig -(Qiu 2016), men på månedlig basis. Dette blir latterlig. Hvor ofte hører du at grunnleggende ideer i kjemi eller fysikk må "omskrives"? Hva forteller dette om status for evolusjonær biologi? La oss se på hva den nye oppdagelsen handler om.
Faktisk er fossilen i seg selv ingen ny oppdagelse i det hele tatt. Det er en fossil menneskeskalle som ble funnet 1978 i Kina i en loess-terrasse nær en liten landsby i Dali County i Shaanxi-provinsen (Brown 2016). Det er en av de mest komplette, tidlige menneskelige kraniene fra øst-Eurasia. Men dateringen var litt kontroversiell, og det samme var tolkningen av Dali-kraniet som enten en atypisk Homo erectus eller en arkaisk Homo sapiens . Det har noen ganger vært knyttet til Denisovans, men uten mye bevis for dette.


Nå tilbyr en ny studie av Athreya & Wu (2017) -her: ikke bare en endelig løsning på datoen til Dali-kraniet, fra midtre Pleistocene med en radiometrisk alder på 258-268 tusen år, men presenterer også en detaljert multi-variat vurdering av kranie-relatert morfologi i sammenligning med andre prøver fra midtre-Pleistocen fra Asia, Afrika og Europa. Selv om forfatterne ikke anser noen taksonomisk tildeling av Dali-kraniet for aktuell på dette tidspunkt, tyder deres resultater sterkt på at fossilet er morfologisk mellomliggende mellom kinesisk pleistocen Homo erectus og senere kinesisk homo sapiens, noe som gjenoppliver den lenge begravede multiregionale modellen (Qiu 2016 -her). I den modellen utviklet Homo sapiens seg ikke utelukkende i Afrika, for deretter å migrere til Asia, og der erstatte Homo erectus, men oppstod i stedet enten uavhengig eller koordinert i Afrika, øst og Vest-Eurasia. Mens Dali-kraniet er tydelig arkaisk i det generelle utseendet, deler det påfallende karakteristiske trekk med moderne østasiatiske mennesker, men ikke så mye med moderne afrikanske og europeiske mennesker. Dette går helt mot hypotesen "Ut av Afrika".


Newsweek presenterer oppdagelsen med overskriften "Gammel menneskelig hodeskalle fra Kina antyder at mennesker ikke bare utviklet seg fra afrikanske forfedre" ( Medrano 2017 -her).

Selv Barras (2017 -her) innrømmer forsiktig i sitt New Scientist- innlegg:
--De fleste antropologer tror på grunnlag av fossilt bevis at vår art oppstod i Afrika rundt 200.000 år siden. Dessuten indikerer genetiske studier av moderne mennesker at vi alle er nedstammet fra en enkelt befolkning som forlot Afrika de siste 120.000 årene og spredte seg over hele verden. Denne afrikanske gruppen er kilden til alle moderne menneskelige gener, og untatt noen få som fremkom ved samkvem med andre arter som Neandertaler. Dali-kraniet kan muligens ikke passe med denne historien. [Fokus lagt til.]
Den såkalte "flettede strøm-nettverksmodellen av retikulær genstrøm", foretrukket av forfatterne til den nye studien, innebærer i utgangspunktet at alle fossile Homo-taxa tilhørte de samme bio-artene som moderne Homo sapiens. Det passer overraskende godt med observasjonen til kritikere av den darwinistiske evolusjonsteorien at fossilregistreringen ikke viser en gradvis utvikling fra aper til mennesker, men i stedet enten er klare aper eller klare mennesker, med et tydelig morfologisk gap mellom disse to gruppene fossiler.

Så det utgjør åtte viktige funn i år som alle ble annonsert som utfordrende for etablerte teorier om menneskelig opprinnelse, og dermed krever en stor omskrivning av historien. Man er fristet til å stille spørsmålet, hvor mange større store omskrivninger må vi tåle før en større gjennomtenkning blir vurdert? Den nåværende konsensus blir imøtegått av flere og flere bevis. Men til tross for alt dette motstridende bevis, kan den hellige kuen av darwinistisk evolusjon av mennesker fra ape-lignende forfedre ikke bli stilt spørsmål ved. Hvorfor? Fordi det ville utfordre det herskende vitenskapelige naturalistiske paradigme. Gud forby det!

Litteratur:
Athreya S, Wu X 2017. " En flervariativ vurdering av Dali homininkraniet fra Kina: Morfologiske affiniteter og implikasjoner for Pleistocene-utviklingen i øst-Asia ." Am J Phys Anthropol . ( PDF på ResearchGate ).
Barras C 2017. "Den gamle skallen fra Kina kan omskrive opprinnelsen til vår art." New Scientist 14. november 2017 .
Bechly G 2017a. "Fossile fotspor fra Kreta depper kontroversi på menneskelige opprinnelser." Evolutionsnyheter 6. september 2017 .
Bechly G 2017b. "Menneskelige Origins: Ut av Afrika, eller Ut av Tyskland?" Evolutionsnyheter 23. oktober 2017 .
Brown P 2016. "Dali." [ LINK ].
Greshko M 2017. "Gamle tenner funnet i Europa som tilhører Mystery Primate." National Geographic 20. oktober 2017 .
Hecht J 2017. "Hva de kontroversielle" menneskelige "tennfossilene virkelig forteller oss." New Scientist 24. oktober 2017 .
Medrano K 2017. "Ancient hominin skull fra Kina antyder at mennesker ikke utviklet seg bare fra afrikanske forfedre." Newsweek 11/14/17 .
Qiu J 2016. "Hvordan Kina omskriver boken om menneskets opprinnelse." Natur | Nyheter Feature 12 juli 2016 .

Tager: Homo erectus; homo sapiens; menneskelig opprinnelse; New Scientist; paleontologi;


Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund