Om livets opprinnelse, syntetisk kjemiker James Tour leverer kritikk mot Jeremy England
David Klinghoffer; August 11, 2017
Oversatt herfra.


Bilde 1: James Tour, via University of Waterloo / YouTube.


Som et innlegg til Brian Miller's svar to MIT fysiker Jeremy England, se dette fra den kjente syntetisk-organiske-kjemiker James Tour, som skriver for online artikkelen Inference. I "Et åpent brev til mine kolleger" -her, starter Tour slik: "Livet skulle ikke eksistere. Så mye vi vet fra kjemi. I motsetning til livets allestedsnærværelse på jorden, utgjør livløsheten til andre planeter langt bedre kjemisk 'sens'. Syntetiske kjemikere vet hva som trengs for å bygge bare én molekylær sammensetning. Forbindelsen må utformes, stereokjemisk kontrollert. Avkastnings-optimalisering, rensing og karakterisering er nødvendig. En omfattende forsyning er nødvendig for å kontrollere syntesen fra start til slutt. Intet av dette er lett. Få forskere fra andre fagområder forstår hvordan molekyler syntetiseres."

Hans kolleger lurer seg selv, om de forestiller seg noe annet. Han henvender seg til England, uten å navngi ham, unntatt i en fotnote på slutten:"Hvis man forstår den andre loven om termodynamikk, ifølge noen fysikere, (1) "Så kan du begynne med en tilfeldig klump av atomer, og hvis du lyser på den lenge nok, bør det ikke være så overraskende at du får en plante. " (2)
Sitatet, er bemerkelsesverdig, fra Jeremy England i et intervju med Natalie Wolchover for Quanta. Tour citerer også Englands artikkel -her: "Statistisk fysikk av selvreplikasjon" i Journal of Chemical Physics, og en av de mest absurde titlene med Guds-angripende artikler vi har kommet over: "God is on the Ropes: The Brilliant New Science That Has Creationists og Christian Right Terrified"-her, av Paul Rosenberg som skriver for Salon. Rosenberg siterer England fra den samme Quanta- artikkelen: "Under visse forhold, oppnår materie den viktigste fysiske egenskapen knyttet til livet." Å, virkelig, gjør det?


Tour fortsetter, med henvisning til ideen om at tilfeldige atomer vil bli en plante hvis de får mye lys og god tid:"Samhandlingen av lys med små molekyler er godt forstått. Forsøket er utført. Resultatet er kjent. Uansett lysets bølgelengde, dannes ingen plante noen gang. Vi syntetiske kjemikere bør si det åpenbare. Livets framtreden på jorden er et mysterium. Vi er ikke i nærheten av å løse dette problemet. Forslagene som tilbys til nå for å forklare livets opprinnelse, gir ingen vitenskapelig mening. Utover vår planet, er alle de andre som har blitt vist livløse, et resultat i tråd med våre kjemiske forventninger. Lovene i fysikk og kjemiens periodiske tabeller er universelle, noe som tyder på at livet basert på aminosyrer, nukleotider, sakkarider og lipider er en anomali. Livet bør ikke eksistere noe sted i vårt univers. Livet skulle ikke engang eksistere på jordens overflate." {Oversetters understreking og kursivering} (3)


Det er på en måte mer tilfredsstillende at {Jeremy -oversetters tilføyelse} England ikke er identifisert i artikkelen, men bare i en fotnote. Det er et minneverdig eksempel på en seniorforsker som rolig tar en junior kollega ut 'bak vedskjulet'. For mer om det generelle emnet, se Tour's slående 2016 foredrag, " The Origin of Life: An Inside Story -her."

Referanser:

1. See Jeremy England, "Statistical Physics of Self-Replication," Journal of Chemical Physics 139 (2013), doi:10.1063/1.4818538; Paul Rosenberg, “God is on the Ropes: The Brilliant New Science That Has Creationists and the Christian Right Terrified,” Salon, January 3, 2015.

2. Natalie Wolchover, “A New Physics Theory of Life,” Quanta, January 22, 2014.

3. The author wishes to thank Anthony Futerman of the Weizmann Institute and Russell Carlson of the University of Georgia for information on lipids and saccharides, respectively.

Tager: Fysikk; Kjemi; Livets opprinnelse.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund