Utdrag fra intervju med Dr. Lee Spetner forfatter av bøkene: 'Not by Chance' og 'Evolution Revolution'.

Utskrift av intervju -herfra.


Naturlig seleksjon har en effekt, den kan virke på tilfeldige variasjoner. 1% større seleksjonsfordel, har 2% sannsynlighet for å ta over populasjoner. Men ikke-tilfeldige variasjoner har en større betydning for genomet.

For små populasjoner er det mye mindre sannsynlighet for tilfeldige variasjoner. For urealistisk høye mutasjonsrater, som f.eks. i data-simuleringer, kan føre til høyere dødelighet. Ved en høy nok mutasjonsrate, kan informasjonsmengden øke i immunsystemet. Men det er bare somatisk, skjer i kroppscellene -ikke i kjønnscellene, og forplanter seg ikke videre. De aller fleste punkt-mutasjoner er recessive, dermed uttrykkes de ikke i fenotypen, og naturlig seleksjon har ikke noe å jobbe videre med. Da må det i så fall finnes i kromosomer fra begge foreldrene, der begge foreldre bidrar med den recessive mutasjonen.

Bilde 1. Egenskaper bestemmes ved sammensetning av alleler


500 generasjoner (et estimat for artsdannelse) krever gjerne 50-60 på millioner av år for hestens utvikling. Der var antall arter (species) ganske stort: på et halvt dusin slektsledd som hvert tok 10 millioner år. Nye organdannelser er enda mye vanskeligere, f.eks. må en rekke nye enzymer aktiveres for at f.eks. en ny type lever skal dannes.

Skrevet av Asbjørn E. Lund