Er informasjon basis for universet?
Michael Egnor; 30. august 2017
Oversatt herfra.

Bilde 1. It from bit?


Video: Information Enigma

Big Think har en interessant artikkel, "Universets grunnlag trenger ikke være energi eller materie, men informasjon." -her.Forfatteren, Philip Perry, skriver:
"Det er mange teorier om hva som ligger til grunn for universet. Noen fysikere sier dens subatomære partikler. Andre tror det er energi eller til og med rom-tid. En av de mer radikale teoriene antyder at informasjon er det mest grunnleggende element i kosmos. Selv om denne tankegangen kommer fra midten av 1900-tallet, ser den ut til å nyte litt av en renessanse blant en fløy av fremtredende forskere i dag.
Tenk at hvis vi visste universets nøyaktige sammensetning og alle dens egenskaper og hadde nok energi og kunnskap å trekke på, kunne vi teoretisk bryte universet ned i de og nullene og bruke den informasjonen, til å rekonstruere det fra bunnen og opp -her. Det er informasjonen som leverandører av dette synet sier, innelåst i hvilken som helst enkeltstående komponent som gjør at vi kan manipulere materie på hvilken måte vi velger ..."


Perry diskuterer ulike tilnærminger til informasjonsteori (for eksempel Shannon-informasjon), og han bringer opp den fremtredende teoretiske fysikeren John Archibald Wheeler:
"Wheeler var i sine senere år en sterk talsmann for informasjonsteori. Som et lite omtalt eksempel for vitenskap, var Wheeler en veteran i Manhattan-prosjektet, preget begrepene "svart hull" og "ormehull" (wormholes), hjalp til med å utarbeide "S-matrisen" med Niels Bohr, og samarbeidet med Einstein om en enhetlig teori i fysikk -her.

Bilde 2. Kodet informasjon -alltid resultat av en mental prosess


Wheeler sa at universet hadde tre deler: Først, "Alt er partikler", for det andre, "Alt er felt", og for det tredje, "Alt er informasjon." (1) På 1980-tallet begynte han å utforske mulige forbindelser mellom informasjonsteori og kvantemekanikk -kommentar her. Det var i denne perioden han laget uttrykket "It from bit." Ideen er at universet kommer fra informasjonen som ligger i den. Hvert 'det' eller partikkel er et bit (0/1). 'It from bit'.


I 1989 produserte Wheeler en artikkel til Santa Fe-instituttet, der han kunngjorde "hver eneste partikkel - alle partikler, alle feltene, selv rom-tid-kontinuumet selv - henter sin funksjon, sin betydning, sin eksistens helt - selv om det i enkelte sammenhenger er indirekte - fra apparat-fremkalte svar på ja-eller-nei spørsmål, binære valg, bits."


I den materialistisk dominerte verden av moderne vitenskap, er det naturlig å konkludere at materie (eller felt som beveger materie) er den grunnleggende virkeligheten. Men nøye vurdering av naturen, og spesielt biologi, antyder at informasjon er den grunnleggende virkeligheten, der materie er et medium hvor informasjon er tilkjennegitt.
Det sentrale ved informasjon i den naturlige verden, og spesielt i forhold til den biologiske verden, har vært ledestjernen for intelligent design (ID) -bevegelsen. Mine kolleger, Bill Dembski og Stephen Meyer, har spesielt skrevet mye om viktigheten av informasjonsteori i å forstå naturen. Vi i ID-bevegelsen fortsetter bare en forskningslinje som går et godt stykke tilbake i fortiden.


Det vi kaller informasjon er best definert som "begrensning av utfall" i naturen. Informasjon er begrensningen av bestemte konfigurasjoner og funksjoner av materie. Lav- informasjonssystem er kaotiske, viser en rekke tilstander og relasjoner (tenk på de ikke-tellbare konfigurasjoner av vannmolekyler i havet). Høy-informasjonssystemer, som levende organismer, har et begrenset ensemble av tilstander og funksjoner. Levende organismer holdes levende ved homeostase, noe som er den bemerkelsesverdige tendensen ved livet til å opprettholde et konstant internt fysiologisk miljø. Å forstå og vedlikehold homeostase er for eks. avgjørende for medisinsk praksis, hvor sykdom og skade kan forstås som å forstyrre homeostasen.

Bilde 3. Informasjon krever en nødvendig årsak


Den tradisjonelle hylemorfiske forståelse av naturen - utviklet av skolastiske filosofer som var forløperne til den vitenskapelige revolusjonen - understreket sentraliteten av informasjon (som begrensning) på en ganske dramatisk (og jeg tror ganske nøyaktig) måte. I den hylemorfiske forståelsen er materie og form manifestasjoner av en mer fundamental virkelighet, som er potensialitet og handling. Potensialitet er spekteret av muligheter som er knyttet til en ting. Aktualitet er virkeligheten til tingen, som den egentlig er. Det vil si at handling (form) er det som gjør noe aktuelt, og ikke bare mulig. Ved hjelp av moderne terminologi er informasjon (form) det som gjør naturen reell.


I naturen reflekteres form i forståelsen av en ting. Endelig årsak, som er teleologi, er målet som naturlig forandring er rettet mot, og i naturen (i motsetning til gjenstander) er formelle og endelige årsaker vanligvis de samme. Veksten av et frø til et eiketre har en formell årsak som er alt som kan være kjent om eiketreet - dets struktur, funksjon, etc. - og har en final årsak som er identisk med dens formelle årsak. Eiketreets form er det som gjør eiketreet reelt, og ikke bare mulig.
Formelle og endelige årsaker er dermed begrensninger i bestemte tilstander og funksjoner som en ting kan ha. På den måten reflekterer formelle og endelige årsaker informasjonen som er knyttet til en ting. Dette gjenspeiles i selve ordet in-form-asjon .

Bilde 4. Teleologisk argument


Informasjon, forstått klassisk som formell og endelig årsak, er ikke bare grunnlaget for naturen, det er det som gjør naturen reell, i stedet for bare potensiell, og denne virkeligheten er nettopp det som er forståelig ved naturen. Aktualiteten og forståelsen av naturen er det som er mest grunnleggende, og det er informasjon som gir aktualitet og forståelighet til den naturlige verden.
Perry avslutter med refleksjon om kilden til naturens informasjon:
"Hvis virkeligheten faktisk er reduserbar til selve informasjon, innebærer det et bevisst sinn i mottakende part, for å tolke og forstå det. Wheeler trodde selv på et deltakende univers, hvor bevissthet har en sentral rolle. Noen forskere hevder at kosmos synes å ha spesifikke egenskaper som tillater det å skape og opprettholde livet. Kanskje det mest ønskelige, er et publikum som er fengslet av ærefrykt i det kosmos hvirvler i strålende prakt."


Perry kom nær ved å erkjenne en designer i naturen, men man mistenker at den materialistisk/ateistisk ideologiske korrektheten som plager vitenskapen, hindret ham i å trekke den åpenbare konklusjonen. Sentraliteten av informasjon i naturen innebærer et sinn på mottakersiden - form er når alt kommer til alt, bare det som er forståelig om en ting - men enda viktigere, forutsetter informasjon et sinn/bevissthet på den skapende siden.

Bilde 5. Den logiske konklusjonen


Former kan eksistere i sinn og i ting, men eksistensen av formelle og endelige årsaker i naturen forutsetter et sinn som styrer naturlige prosesser mot faktisk forståelige mål. Som Thomas Aquinas skrev i sin femte Vei, akkurat som vi slutter en bueskytter når vi ser en målrettet pil fly gjennom luften, er det rimelig å utlede et sinn som styrer naturens prosesser i henhold til regelmessigheter og fysiske lover.
Informasjon, forstått som formell og endelig årsak, er det som gjør naturen virkelig. Og informasjon forutsetter en designer.

Tager: Albert Einstein; Intelligent Design; Stephen Meyer; Thomas Aquinas; William Dembski

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund.