Dembski om oppdagelse av design -på bare tre minutter
David Klinghoffer; 4. september 2017
Oversatt herfra.


Bilde 1. Det såkalte Dembski-filteret

Vi sist sjekket inn med Robert Lawrence Kuhn fra PBS-serien nærmere sannheten da han intervjuet fysiker og nobelpristageren Brian Josephson -her; som sa at han var "80 prosent" sikker på intelligent design..

Dette er ikke helt nye intervjuer av Kuhn, men fortsatt veldig interessant - og konsistent. Nå, .. , her er et, .., med matematiker William Dembski. Dr. Dembski definerer kort metoden for å oppdage intelligent design. Det er, sier han, en form for triangulering på virkningen av intelligens, nemlig tilfeldighet, kompleksitet og spesifisitet.

 

Den siste av dem refererer til spørsmålet om "Er det i samsvar med et slags uavhengig gitt mønster?"
Kuhn, ikke en ID-talsmann så vidt jeg vet, bemerker skarpsindig at ID ikke forsøker å "bevise" Bibelens Gud eller andre guder, men det er konsistent med det du forventer av en Guddom. Jeg finner at den skjelningen går utenom mange ID-kritikere.

 

Tager:
Gud
Intelligent Design
Kompleksitet
Matematikk
W. Dembski

 

Oversettelse og bilde ved Asbjørn E. Lund