Feiring av Michael Behe ​​Intelligent Design Revolusjon, Dokumentar er nå gratis online!
Evolutionsnyheter; 12. september 2017
Oversatt herfra.

Bilde 1. Bakteriell flagellum


Som vi vet, vil tilfeldige endringer og ubestemte naturlige prosesser rutinemessig lykkes i å samle funksjonelt utstyr for en rekke bruksområder. Trenger du å si en ny utenbordsmotor? Bare dump noen av de nødvendige komponentene i ei eng eller noe, gi det litt tid og presto . Huk denne babyen opp i din favoritt fritidssbåt, og avgårde bærer det!
Vent ... det virker ikke slik? Hvorfor fortalte du oss ikke tidligere? Vi var alle klare til å fiske i helgen.


Revolusjonerende
Hvis det er tilfelle, så hvorfor tror vi tilfeldige prosesser kan produsere de høyteknologiske nanomaskiner vi finner i selv de enkleste plante- og dyreceller?
For tjue år siden ga biokjemikeren Michael Behe ​​en revolusjon med sin bok, Darwins Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution, som fortsatte å selge 300.000 eksemplarer. I dag, omfavner et voksende antall forskere noen eller alle intelligente designteorier, mens mange av de andre føler stinget av Behes utfordring og ønsker at de kunne svare ham.

Nå lærer historien om begynnelsen av den intelligente designbevegelsen og den pågående debatten mellom Darwins teori og design i dokumentarrevolusjonen : Revolutionary: Michael Behe and the Mystery of Molecular Machines maskiner - tilgjengelig gratis online! Finn det her.

Bilde 2. ATP energimotoren


Spørsmålene Behe ​​reist om tilstrekkelighet av neo-darwinistiskke prosesser i å forklare cellens innvikletheter og hele resten av livet på en rekke nivåer fra mikroskopisk til makroskopisk, blir tatt opp på høyeste nivå av vitenskap. Ofte, som vi har nevnt her før, forsøker forskere som rapporterer i forskningsjournaler å svare Behe ​​uten å nevne ham, mye som de gjør med Stephen Meyer.


"Biologien inni boksen er veldig kompleks," forklarer Dr. Meyer, vitenskapsfilosof og forfatter av New York Times bestselger, Darwin's Doubt . "Og det er integrert og funksjonell kompleksitet som krever en slags forklaring. Bare ved å markere at Mike (Michael) resatte debatten på en måte som har forandret måten folk tenker om biologi i det 21. århundre."

Bilde 3. T3SS


Se Revolutionary, skrevet og regissert av John West, for å se hvordan denne professor (Behe) ved Lehigh University undersøkte cellen og begynte å spørre om darwinistisk evolusjon kunne gjøre rede for molekylære maskiner. Kunne disse små integrerte systemene bygges gjennom gradvise tilfeldige endringer? Behe tenkte at de ikke kunne og begrunnet med at de var "ikke-reduserbart komplekse." Lær om hvordan, påvirket av Behe, paleontolog Günter Bechly, mikrobiologen Scott Minnich, og protein-kjemiker Douglas Axe kom til samme konklusjon.


Revolutionary plasserer også historien om rettssaken Kitzmiller v. Dover i rett lys. Selv om motstanderne søkte å stilne Behe ​​i retten og avlede kraften i hans ideer, har nyere vitenskapelige funn bekreftet og utvidet konseptet om ikke-reduserbar kompleksitet.


Videoen Revolutionary Behe- nettstedet inneholder mer informasjon om Dr. Behes forskning, andre molekylære maskiner og bevis for intelligent design, og historiene om revolusjonære forskere som forandrer det evolusjonære paradigmet. Se dokumentarfilmen nå og send den videre !

 

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund