Ingen kontroverser om darwinismen? Test denne
(Oversatt herfra)
Evolution News; 30. mai 2017


Bilde 1: Maur forbereder seg for angrep -hva får den til å ofre seg? via Wikicommons.


Vi blir ofte fortalt at darwinismens vitenskapelighet er avgjort. Talsmenn for akademisk frihet krever at lærerne får lov til å utfordre studenter og oppmuntre til kritisk tenknings- ferdigheter, ved å dele vitenskapelige styrker og svakheter i evolusjonsteorien - "undervise i polemikken", med andre ord. Darwin-forsvarere svarer med uttrykk for vantro. Teorien har ingen svakheter, sier de, og ingen kontrovers eksisterer.
Det kan være små tvister om detaljer, men ingen forsker tviler på den darwinistiske evolusjonsteoriens sikkerhet. Vi kan se dem nå, nikkende i bifall: "Evolusjonen har for lenge siden forlatt deen vitenskapelige kontrovers," som William Patten fra Dartmouth antydet i 1930. "Det er ikke noe annet emne hvor den vitenskapelige oppfatning er så helt enstemmig. Det er den ene store sannheten vi vet mest sikkert."

Hva med kontroversen over det sentrale emnet i darwinistisk evolusjon?

Ingenting kan være mer sentralt i darwinistisk evolusjon enn naturlig utvalg. Det var i tittelen til Darwins 'Origin' . Det er den store "mekanismen" sammen med tilfeldig mutasjon som sammenfatter neo-darwinistisk teori. Naturlig utvalg og darwinistisk evolusjon er uatskillelige. Men hva betyr naturlig utvalg? Hvilken enhet virker naturlig utvelgelse på? Det er en kontrovers som har rast siden 1859.
Én nåværende kamp, ​​som ikke viser tegn på å avta, er mellom 'slekts-seleksjonistene' og 'gruppe -seleksjonistene' (se Casey Luskins play-by-play-samtale her i 2011 og Denyse O'Learys post-analyse i 2015 -her). 'Slekts-seleksjonistene' tror at naturlig utvalg favoriserer gener til beslektede personer. Ideen, også kalt inkluderende fitness, har til hensikt å forklare selvoppofrelse hos dyr og mennesker - hvorfor arbeidsmaur tjener dronningen uten å reprodusere seg selv, og hvorfor mennesker setter seg i fare for sine familier. Noen av deres gener, antageligvis, vil bli sendt videre gjennom deres slektninger. 'Slekts-seleksjonist'-teorien ble gitt en matematisk formulering av WH Hamilton i 1964, til lettelse for mange darwinister som var ivrige etter å finne en forklaring på altruisme. Det ble forfremmet av EO Wilson, far til sosiobiologien (som førte til evolusjonær psykologi), Richard Dawkins, far til 'Selfish Gene' teorien, Jerry Coyne, og mange andre darwinister.

Bilde 2. Hvorfor begår celler selvmord?


Men da EO Wilson forlot skipet i 2004, og uttrykte tvil om det empiriske beviset for slekts seleksjon, vendte hans tidligere venner seg mot ham. Wilson hadde gått sammen med matematikere som sådde tvil om "Hamilton's regel" som understøttet teorien. Da Wilson, med Martin Nowak og Corina Tarnita, kritiserte slekts seleksjon som empirisk mangelfull i 2011 i Nature, grupperte 150 andre evolusjonister seg sammen for å forsvare det, og angrep Wilsons motivasjoner og argumenter. Det har vært en fastlåst situasjon siden da.

Nå har Wilson, Nowak og to andre lansert et annet angrep, i 'Proceedings of the National Academy of Sciences,' -her, med hevn: 'slekts-seleksjonistene' er ikke bare feil, det er ikke engang vitenskapelig! Her er kamptittelen til den nye artikkelen: "Den generelle formen for Hamiltons regel gir ingen spådommer og kan ikke testes empirisk."
"Hamiltons regel er et velkjent konsept i evolusjonær biologi . Det oppfattes vanligvis som en uttalelse som gjør spådommer om naturlig seleksjon i situasjoner hvor vekselvirkninger oppstår mellom genetiske slektninger. Her undersøker vi hva som er kalt den "nøyaktige og generelle" formuleringen av Hamiltons regel. Vi viser at i denne formuleringen, som er allment godkjent av talsmenn for inkluderende fitness (egnethets)-teori, utgjør Hamiltons regel ingen forutsigelse og kan ikke testes empirisk. Denne formuleringen av Hamiltons regel er ikke en konsekvens av naturlig seleksjon og ikke engang en uttalelse spesifikt om biologi . Vi gir enkle og gjennomsiktige uttrykk for mengden fordel, kostnad og relaterthet som fremgår av Hamiltons regel, noe som viser at disse kvantitetene er avhengige av dataene som skal forutsies."

Bilde 3. Hamiltons regel -slik den er


Ikke engang en uttalelse om biologi? Oops! Vi kan forvente litt fyrverkeri over denne artikkelen. Det blir verre:
"Hamiltons regel hevder at et trekk er begunstiget av naturlig utvalg hvis fordelene for andre, B , multiplisert med relaterthet, R , overstiger kostnaden for selvet, C. Spesielt sier Hamiltons regel at forandringen i gjennomsnittlig egenskapsverdi i en befolkning er proporsjonal med BR - C . Denne regelen er vanligvis antatt å være en naturlig lov som gir viktige spådommer i biologi, og dens innflytelse har spredt seg fra evolusjonær biologi til andre felt, inkludert samfunnsvitenskap. Mens mange føler at Hamiltons regel gir verdifull intuisjon , er det uenighet endog blant eksperter om hvordan mengdene B, R og C skal defineres for et gitt system. Her undersøker vi en vidt godkjent formulering av Hamiltons regel, som sies å være like generell som naturlig seleksjon selv. Vi viser at Hamiltons regel, i denne formuleringen, ikke gjør spådommer og ikke kan testes empirisk . Det viser seg at parametrene B og C er avhengig av endringen i gjennomsnittlig egenskapsverdi og derfor ikke kan forutse den endringen. I denne formuleringen, som har blitt kalt "eksakt og generell" av sine talsmenn , kan Hamiltons regel kun "forutsi" dataene som allerede er gitt.
Kort sagt, sier Nowak, McAvoy, Allen og Wilson at talsmenn for 'slekts-seleksjonistene' er villedet. De tror de har en naturlig lov, når alt de har er en tautologi. Det er ikke bare at bevis mangler for deres "intuisjon" om slektsvalg; Den matematiske formuleringen den hviler på, er tom.
---
Er dette bare en liten tvist om spissfindigheter i darwinismen? Legg merke til at forfatterne hevder at den er "allment antatt å være en naturlig lov" om evolusjon, og "dens innflytelse har spredt seg fra evolusjonær biologi til andre felt, inkludert samfunnsvitenskapen." Hele eplekjernen er råtten! Wilsons venner har lansert denne salven i en åpen artikkel, synlig for offentligheten. Skal skolestyrer og lærere få lov til å sitere denne artikkelen, siden det er av vanlige forskere for vanlige forskere? Kan de lære bort slektsvalg, denne kontroversen som når til kjernen i darwinismen?


Wilsons kolleger noterer tre "forbausende fakta" om Hamiltons regel:
1. "For det første er HRG logisk ikke i stand til å foreta noen forutsigelse om en situasjon fordi fordelen, B og kostnaden, C , ikke kan være kjent på forhånd. De er avhengige av dataene som skal forutsies. "
2. "Det andre forbløffende faktumet for HRG (Hamiltons Regel på Generell form) er at forutsigelsen, som bare eksisterer i ettertid, ikke er basert på relasjon eller noe annet aspekt av befolkningsstruktur."
3. "Det tredje faktumet med HRG er at det ikke eksisterer et tenkelig eksperiment som kan teste (eller ugyldiggjøre) denne regelen." Dvs., det bryter med falsifiserings-kriteriet.

Derfra går matematikere til arbeid, og beviser disse påstandene. I den endelige diskusjonen illustrerer de problemene med en vits:
"Den prediktive kraften til HRG er ekvivalent med følgende eksempel: Hvis du gir meg skostørrelser og høyder til en gruppe mennesker, kan jeg forutsi høydene. Min algoritme fungerer også hvis du ga meg feil skostørrelser."
De sier også: "Kort sagt, er det et oppsiktsvekkende avvik mellom den felles intuitive forståelsen av Hamiltons regel og avledningen av denne regelen som har blitt beskrevet som nøyaktig og generell. 'Slekts-seleksjonistene's fortalere har i hovedsak stolt på falsk vitenskap i over 50 år!


Vi kan trygt forutsi et kraftig comeback av fortalerne for inkluderende fitness. Se etter det på sidene til PNAS eller andre steder i de kommende dagene og ukene. Men det spiller ingen rolle, fordi de er feil. Tom Bethell skrev i Darwin's House of Cards -her, at naturlig utvalg er uvitenskapelig, uansett hvordan det er formulert. Etter å ha sett på logikken i kapittel 5, og det antatte beviset for det i kapittel 6, konkluderte han med: "Naturlige utvalg fungerer i filosofiens rike, ikke vitenskap." Til støtte siterer han ingen andre enn dristige darwinistiske Richard Lewontin Av Harvard, som i det minste hadde den intellektuelle seriøsitet til kritisk å undersøke betydningen av naturlig utvalg:
"For hva godt gjør en teori som er garantert av sin interne logiske struktur, for å være enig med alle tenkelige observasjoner, uavhengig av den virkelige strukturen i verden? Hvis forskere skal bruke logisk uslåelige teorier om verden, kan de like godt gi opp naturvitenskap og ta opp religion. Og likevel, er ikke det akkurat situasjonen med darwinismen? (Lewontin, "Testing Theory of Natural Selection", Nature 236, nr. 543 (1972): 181-182, sitert av Bethell, s. 65)."


Bilde 4. Hamiltons regel -symboler

Vi forventer at EO Wilson ville være rask til å forsvare naturlig utvalg. Tvisten mellom 'slekts og gruppe -seleksjonistene, ville han antagelig svare, handler om målet for seleksjonen, ikke selve seleksjonen. Det ville redusere kontroversen til det forførte flertallet som mener at valg av slekts seleksjon er en naturlov eller et gyldig mål for naturlig utvalg. Problemet løper dypere enn det. Hvordan kan noe mål for seleksjon - fra genet til gruppen - bli empirisk eller matematisk validert? Interessant nok, forsøker Wilson ikke å tilby en matematisk regel for sitt favorittalternativ, gruppe-seleksjon. Vi tror det er fordi hans motstandere kunne skyte hans piler tilbake mot ham.

For en uavhengig sjekk, se hva Charles Lineweaver sa om evolusjon i et intervju i New Scientist -her tilbake i november 2012. Spurt om en foreslått definisjon av livet som "alt som gjennomgår darwinistisk evolusjon", svarte han: " Vi later som det er fornuftig, men hvis du ser på det, gir det ingen mening i det hele tatt. Hva er enheten for darwinistisk evolusjon? Er det genet? Er det cellen? Er det en multicellular organisme? Er det en by som utvikler seg? Hva med Gaia? Er det en livsform?"

Bilde 4. Er det cellen som er primær objektet for seleksjon?


For å gjøre saken verre (for darwinestene), ville naturlig utvalgsteori fortsatt ha dype problemer, selv om alle biologer kunne være enige om enheten for seleksjon. Bethell begynte sin reise som en Darwin skeptiker ved å tenke på det sirkulære resonnementet som ligger i seleksjonsteorien. "Er det noen måte å bestemme hva som er "fitness"enn å se hva som overlever?" spør han i introduksjonen (s. 11). "Hvis ikke, kanskje Darwin argumenterte i en selvbekreftende sirkel: Overlevendes overlevelse." Gjennom reisen, som han dokumenterer i boken, fant han at ledende darwinister innrømte denne kjernefeilen i logikken med naturlig utvalg. Til slutt bekreftet han sin fornemmelse at "naturlig utvalg ikke er i nærheten av lov-lignende". Alle forsøk på å si det som en lov faller sammen med truismen -(selvinnlysende sannhet) som jeg har gjennomgått i tidligere kapitler "(s. 244).


Kanskje du har sett en tryllekunstner binde en komplisert knute, gni den i hendene, og få knuten til å forsvinne foran øynene dine. Trikset fungerer fordi endene aldri går gjennom noen av løkkene. Naturlig utvelgelse er slik; Det kan bli komplisert gjennom jargong, matematiske triks og konsensus. Men når du slår på den, så løses den opp.

Bilde 5. Eller er det genet (som er primære seleksjons-objekt)?


I det kampen raser mellom 'slekts-seleksjonistene' og 'gruppe -seleksjonistene', eller mellom gen-seleksjonistene og planet-seleksjonistene, må du huske på at selve ideen om naturlig utvalg - kjerneprinsippet i darwinistisk evolusjon om det er noe - er logisk feilaktig. EO Wilson hevder at 'slekts-seleksjonistene' er uvitenskapelig. Hans motstandere vil kontre med at gruppe -seleksjonisme' er uvitenskapelig. Kanskje er det uvitenskapelig begge deler. Dens definisjoner er ulne, enhetene er uspesifiserte, og de forutsier motsatte utfall med like stor grad av letthet. Det kan ikke falsifiseres. Studenter, og gjennomtenkte voksne, fortjener å vite slike ting.

 

Tager: darwinistisk evolusjon; Slekts-evolusjon; Naturlig seleksjon; Nature; Tom Bethell

 

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)