'A Meaningful World' -bokanmeldelse
(Oversatt fra: http://www.discovery.org/a/3804 )
Hvordan kunst and vitenskap avslører det geniale i naturen; Wiker, Benjamin og Witt, Jonathan


For nesten 30 år siden skrev fysikeren Steven Weinberg at “dess mer universet virker forståelig, jo mer synes det også meningsløst." Men er vårt univers egentlig bare en meningsløs ulykke? En meningsfull verden: Hvordan kunst og vitenskap avslører naturens geni, gjør medforfatter ved Discovery Institute, Benjamin Wiker og Jonathan Witt, et filosofisk argument av at jo mer vi lærer om universet, jo mer synes det nedtynget med mening.


Wiker og Witt eksempler på design og skjønnhet i naturen er slående og variert, og pekte på eksempler fra mange kjente emner. Ved hjelp av en berømt analogi om å generere tekst fra Shakespeare med en datamaskin, de diskutere kompleksiteten i livet og impotente argumenter darwinister har lagt frem for å forklare det. De merker seg at enda vanskeligere enn å utvikle Shakespeare forfatterskap ville være å utvikle Bard selv. Kunstnerisk genialitet hevder de , ville forventes bare på et meningsunivers. Etter å ha dekket engelsk, vender de seg til matematikk, hvor de finner elegant orden - se Pi-dagen.

Det er her at Wiker og Witt finner at Weinbergs syn om at universet er "meningsløst" kommer under kraftig angrep:
"Den dypereliggende forståelighet av naturen, av kosmos, har bekrefter seg stadig sterkere og mer påståelig, og forskerne er de som er mest fylt med undring (blandet med en slags takknemlighet som grenser til religiøs ærefrykt) ved kontinuerlig avduking av dens skjønnhet. Matematikere ender opp som mystikere. Noe har gått forferdelig rett "(s. 237).

 


Etter å ha oppdaget mening i lesing og matematikk, slår Wiker og Witt til på mer avanserte emner. En uventet grad av orden og skjønnhet er funnet i organiseringen av kjemiens periodiske system. Selve tabellen, hevder de, ble laget av ut fra vår kjærlighet til skjønnhet etter at vi oppdaget forståelig rekkefølge på kjemiske elementer. Denne orden tillot kjemikere geometrisk å organisere elementene og med å forutsi egenskapene til noen elementer før de først ble fysisk oppdaget. Forståelig kjemi bekrefter deres mistanke om at "skjønnhet i naturen er både en speider og en guide til sannhet" (s. 117).


Til slutt, vender de seg til det samme objekt som fikk Weinberg til å forkynne at alt ble meningsløst: universet. Ved å gjennomgå de nyeste vitenskapelige oppdagelser fra fysikk -lenke og kosmologi -lenke, kom Wiker og Witt til motsatt konklusjon: universet ble ikke bare intelligent designet for å huse liv, men også designet for oppdagelse av sine innbyggere. Etter gjennomgang av den maskin-aktige, språkbaserte kompleksiteten i cellen, er deres sak for skjønnhet, design og mening i naturen veletablert: universet er forståelig utformet, og det kommuniserer budskapet om at det var ment for vitenskapelig oppdagelse.


Darwinister har svart på 'A Meaningful World' ved bare å hevde at det er "dumt", og ved feilaktig å påstå at én av forfatterne stiller spørsmål ved atomisme. (Dette er en bisarr påstand gitt at denne boka vier to kapitler til å belyse skjønnheten i organiseringen av atomer og kjemiske elementer.) Slike svake og feilaktige tilsvar skulle fortelle deg at denne boken inneholder argumenter verdt å lese.
Hvis du ønsker en innledende oversikt over de mange vitenskapelige argumenter for design i naturen og en tolkning av filosofiske implikasjoner, presenterer denne boken det både med eleganse og stil.

'A Meaningful World' er det perfekte motmiddel for dem som har svelget Weinbergs argumenter for et meningsløst univers.

 


Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)