Livet i 'farts-fila' - 3,77 milliarder år gamle mikrofossiler utfordrer materialististiske forutsetninger. Evolution News, 1.mars 2017
(Oversatt fra: http://www.evolutionnews.org/2017/03/life-in-the-fast-lane-microfossils-3-77-billion-years-old-pose-challenge-to-materialist-presuppositions/ -tilgjengelig 2.3.2017)


Bilde 1: Hematitt rør, av Matthew Dodd via University College London.

Et artikkel i Nature rapporterer funn av fossile mikrober muligens eldre, endog mye eldre, enn noen funn tidligere. Hovedforfatter er biogeokjemiker Matthew Dodd, en doktorgradsstudent ved University College London. Hvis artikkelen er riktig, kan disse kanadiske fossiler være 3,77 milliarder år gammel, eller endog så gamle som, -hold på hatten- i tilfelle du er iført en, 4,28 milliarder år.


Fra Abstraktet:
Selv om det ikke er kjent når eller hvor livet på jorda begynte, så kan noen av de tidligste beboelige miljøer ha vært undersjøiske-hydrotermale huler. Her beskriver vi mulige fossile mikroorganismer som er minst 3,77 og muligens 4,28 milliarder år gamle i jernholdige, sedimentære bergarter, tolket som havbunn-hydrotermale hule-relaterte utfellinger, fra Nuvvuagittuq beltet i Quebec, Canada. Disse strukturene oppstår som mikrometer-skala hematitt- rør og filamenter med morfologi og mineral- sammensetninger som ligner de trådformede mikroorganismer fra moderne hydrotermale utfellinger og analoge mikrofossiler i yngre bergarter. Nuvvuagittuq bergarter inneholder isotopisk lett karbon i karbonat og karbonholdig materiale, noe som inntreffer i det grafittiske inneslutninger i diagenetiske karbonat-rosetter, apatitt bladene vokst mellom karbonat-rosetter og magnetitt-hematitt granuler, og er forbundet med karbonat i direkte kontakt med de antatte mikrofossiler.
Denne nye artikkelen er interessant å sammenligne med en artikkel fra i fjor, Nutman et al., " Rask fremvekst av livet vist ved oppdagelsen av 3700 millioner år gamle mikrobe strukturer" -her, også i Nature, som fant mikrobe-strukturer som er litt yngre.


Men "mikrobe-strukturene" fra Nutman et al. 2016 er forskjellig fra disse nye "mikrofossiler" presentert av Dodd et al. 2017. I Nutman et al., fant de bare stromatolitt-lignende strukturer heller enn faktiske mikrofossiler. Noen stromatolitt eksperter var litt skeptiske til at det de fant, virkelig var stromatolitter.


Men den nye artikkelen av Dodd og hans kolleger, " Bevis for tidlig liv i jordens eldste hydrotermale utfellinger,"-her, synes å tilby potensielle bakterielignende mikrofossiler. De er små svarte karbonholdige kuler og "hematitt-rør" som forfatterne mener er biogenetisk dannet. Vi har sett mer overbevisende gamle mikrofossiler, men disse er ikke dårlige.


Ifølge Dodd et al., ville disse nye funn være de eldste kjente mikrofossiler, hvis det er det de i virkeligheten er. Veldig interessant. Hvis det er slik, så bare fortsetter det å skyve udiskutable bevis for livets eksistens på jorda, lenger og lenger tilbake, noe som gir mindre og mindre tid for livets opprinnelse til å ha skjedd ved ikke-styrt kjemisk evolusjon etter at jorden ble beboelig.
Hvis de er faktisk er 4,28 milliarder år gammel, så ville det bety at det var liv veldig, veldig tidlig i jordas historie - Det er som: "Umiddelbart liv” som Cyril Ponnamperuma har sagt.

Bilde 2. Ulike typer av mikrober


Ved å zoome inn på dette punktet, siterer Washington Post Dodd:
Hvis resultatene blir bekreftet, vil de øke troen på at organismer oppsto svært tidlig i historien til jorden - og kan finne det like enkelt å utvikle seg på verdener utenfor vår egen.
"Prosessen for å kick-starte livet trenger kanskje ikke en betydelig lengre tid eller spesiell kjemi, men kan faktisk være en relativt enkel prosess å starte," sier Matthew Dodd, en biogeokjemiker ved University College London og hovedforfatter av artikkelen . "Det har stor betydning for hvorvidt livet er rikelig eller ikke i universet."


En "relativt enkel prosess"? Han har rett i at oppdagelsen har "store implikasjoner", men kanskje ikke på den måten han mener.


Det virker som om det er tre observasjoner å gjøre: 1) Jo mer vi vet, jo mer ser det ut at livet oppsto raskt på den tidlige jorden, enda raskere enn vi tidligere har innsett. 2) Hvordan selv det enkleste liv kunne oppstå, gitt de materialistiske forutsetninger, er fortsatt et dypt mysterium. Dette er gjenstand for Stephen Meyers bok 'Signatur in the Cell'. 3) Hvis livet oppstår så lett, som Coyne venn Dr. Dodd antyder, så er det rart vi har ikke sett noen tegn til det, i hvert fall ikke i en intelligent form, på tvers av kosmos.


Samlet bringer disse tvil om materialistiske forutsetninger, i lys av hvilke 1, 2 og 3 presenterer en floke av motsetninger. På den annen side, som en kilde til målrettet virksomhet, i stand til å bringe liv til eksistens 1) raskt, 2) til tross for hindringer i veien for rent materielle prosesser, 3) unikt, som det ser ut til nå, på én planet, svarer intelligent design til tegningen.

{Skulle liv dukke opp på flere planeter, er også det en mulig tanke, ut fra en felles designer.. -oversetters anmerkning.}

Bilde 3. Design argumentet

 

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)