Eks. på medisinsk autokrati;
Wesley J. Smith; April 10
(Oversatt fra: https://www.evolutionnews.org/2017/04/ezekiel-emanuels-medical-authoritarianism/)

 


Bioethiker Ezekiel J. Emanuel har nettop medforfattet ( med Ronit Y. Stahl ) et stort angrep på medisinsk samvittighet i New England Journal of Medicine. Hans posisjon er at leger må forlate sine egne moralske følelser når de ifører seg legedrakten.


Interessant nok, har Emanuel også støttet helsetjeneste-rasjonering, noe som betyr at han under visse omstendigheter mener at pasienter skal nektes effektiv behandling, i hans resonnement, basert på betenkelige dommer hos medisinske myndigheter om pasientens " livskvalitet ". Dette er i tråd med det autoritære hjertet i Emanuels generelle tenkning - som en parallell til trenden blant den medisinske intelligentsiaen om å innføre en enhetlig moral for alle leger via standarder for retningslinjer i helsevesenet.
Det er absolutt dit Emanuel går i hans nåværende artikkel. Først skriver han og Stahl (riktig) at legene ikke skal kunne nekte behandling basert på fordommer mot pasienten, f.eks. basert på rasisme eller anti-homofile holdninger.
Deretter beskriver de leger som ikke ønsker å utføre tjenester for en overvektig person på grunn av "latskap", som de ville gi for en pasient med normal vekt basert på "livsstilsvalgs-" kriterier. Men det er egentlig det samme som å nekte behandling basert på rase eller kjønn.
Den slags diskriminering av pasienter er ikke hva den (voksende) medisinske samvittighet striden handler om. Det handler snarere om spesielle behandlinger, tjenester eller tiltak om hvilke leger nekter å gi for alle og enhver blant pasienter.
Med andre ord, er det ikke pasienten som er kan nektes, men prosedyren.


Emanuel og Stahl ville behandle disse innvendingene på samme måte som de ville fordommer basert på personer. Fra "Physicians, Not Conscripts — Conscientious Objection in Health Care" -her:
"Innvending mot å gi pasienter intervensjoner som er i kjernen av medisinsk praksis - tiltak som yrket anser for å være effektive, etiske og standard behandling - er uforsvarlig (AMA Code of Medical Ethics [Opinion 11.2.2] 10) .28 "31. (.. hopper over forhold som hovedsakelig er USA-relaterte..)


Det vil også kreve at en gynekolog måtte delta eller medvirke i en ikke-terapeutisk abort, som betyr at den ikke er nødvendig for å beskytte morens liv eller helse - bare fordi det er akseptert generelt innenfor profesjonen:
"... abort er politisk og kulturelt omstridt, det er ikke medisinsk kontroversielt. Det er en standard obstetrisk praksis. Helsepersonell som ut fra samvittighet nekter for faglig omtvistede tiltak kan unngå å delta i dem direkte ... Samvittighetsgrunner krever fortsatt å formidle korrekt informasjon og gi rettidige henvisninger for å sikre at pasientene får behandling."


Forfatterne ville tillate samvittighetsgrunner til å gjelde i assistert selvmord - men bare fordi det ennå ikke er akseptert generelt innenfor det medisinske fellesskapet. Hvis det var, må man anta legene ville bli pålagt å delta i å forårsake død, enten ved å utføre handlingen eller henvise til en kollega kjent for å være villig til å dispensere for dødshjelp.


Forfatterne ville drive dissenterende leger ut av medisinen, eller inn i trange sektorer av praksis, der de ikke ville møte moralske dilemmaer:
"Helsepersonell som ikke er villige til å akseptere disse grensene har to valg: Velg et område av medisinen, for eksempel radiologi, som ikke vil sette dem i situasjoner som er i konflikt med deres personlige moral eller, om det ikke er slikt område, forlate yrket."
Poenget vil også være å fraråde at folk med uønskede verdier - for eksempel, anti-abort tilhengere og noen ortodokst religiøst troende - kommer inn i medisinske yrker i det hele.
Talsmenn som Emanuel og Stahl ville ta kraften ut av medisinsk samvittighet og pålegger alle leger et flertallstyranni, der alle eventuelle inngrep generelt akseptert av det medisinske fellesskapet - som betyr folk som ham med makt til å bestemme - skal gis, uavhengig av en leges moralske eller religiøse innvendinger.


Som jeg (W. J. Smith) har skrevet andre steder, reduserer denne type tenkning effektivt leger fra lærde fagfolk til ulike slag teknokratisk dyktige ordre-iverksettere. Når denne prosessen tvinger leger til å drepe, - som i abort og dødshjelp - krever lisens til å praktisere medisin samtykke til tyranni.

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund (Bildene sto ikke i opprinnelig artikkel, evt. untatt det 1., og er satt inn av undertegnede, se lenke i Bilde-nr)