Vesentlig fosformangel i universet gjør det vanskelig å finne fremmed liv
Oversatt herfra.


Midt i innsatsen for å finne uenomjordisk liv, har forskere enda ikke bekreftet eksistensen av en utenomjordisk sivilisasjon. Funn i en ny studie tyder på at dette har noe å gjøre med at elementet fosfor mangler i kosmos.


Livgivende fosfor
Fosfor er det ellevte mest vanlige element på jorden, og det er grunnleggende for alle levende ting. Fosfor er én av kun seks kjemiske elementer på vår planet som organismer er avhengige av.
"Fosfor hjelper til å danne 'ryggraden' i de lange kjedene av nukleotider som skaper RNA og DNA, det er en del av fosfolipidene i cellemembraner, og er en byggestein av koenzymet som brukes som energibærer i celler, adenosintrifosfat (ATP)", i følge NASA -her.


Astronomer har jaktet på fosfor i universet på grunn av den rollen det spiller i livet på jorden. Hvis elementet mangler i andre deler av kosmos, kan det være vanskelig for utenomjordisk liv å eksistere.
En ny studie presentert på European Week of Astronomy and Space Science møter nå at livet som vi vet, er mer uvanlig enn tidligere antatt fordi universet mangler fosfor stort sett.


Fosfor fra Supernovaer
Studieforsker Jane Greaves, fra University of Cardiff, og kolleger, fant at grunnen til at planeten vår fikk nok av elementet, er fordi det er nært nok til en supernova.


Fosfor dannes i supernovaer når massive stjerner eksploderer i slutten av sine 'liv' -her, men forskerne fant at den typiske supernova kanskje ikke gir de rette forholdene for å danne elementet. Jorden var i nærheten av den rette typen supernova, noe som gjør den uvanlig 'heldig'.
Forskerne konkluderte med observasjoner av to supernova rester, Crab Nebula and Cassiopeia A (Cas A). Funnet var at Cas A ser ut til å ha mer fosfor enn krabbe Nebula. Forskerne teoretiserer at sistnevnte hadde flere reaksjoner som dannet fosfor fordi den var tettere eller mer massiv.
Funnene antyder at materialet blåst ut i rommet kan variere dramatisk i sammensetningen. Forskerne sa at noen av fosforbærende mineraler som de i meteorittene som kom til jorda, kan ha vært reaktive nok til å bidra til fremstilling av proto-biomolekyler.


Hvis fosfor kommer fra supernova og reiser gjennom rommet i meteoritt stein, undret forsker
ne om unge planeter nær feil type supernova kan finnes å mangle reaktivt fosfor.
"I så fall kan livet virkelig kjempe for å komme i gang med fosforfattig kjemi, i en annen verden som ligner på vår egen," sa Greaves..

 

Dette funnet er kommentert her.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund