Universets opprinnelse: Fininnstilling eller sjanse

Oversatt herfra.


Hvor sannsynlig er det at universet vårt er et resultat av tilfeldige fysiske begivenheter?

Forskere påpeker at å forme universet til sin nåværende form krevde en veldig presis balanse mellom mange finjusterte fysiske konstanter som disse:

*Gravitasjons tiltrekning - Denne måtte være i perfekt balanse med utvidelseshastigheten for å gjøre det mulig for strukturer å danne seg.

*Forholdet mellom gravitasjonskraft og elektromagnetisk kraft - Et litt annerledes forhold ville ha skapt stjerner som enten var hvite dverger eller blå kjemper, hvorav ingen kan støtte komplekst liv.

*Den elektriske ladningen til elektroner - Hvis denne til og med var litt annerledes, ville stjerner ikke være i stand til å brenne hydrogen og helium, eller ville ikke eksplodere for å distribuere tunge elementer.

*Den sterke kjernekraften - En litt svakere kraft ville ha forhindret dannelsen av tunge elementer, men en litt sterkere kraft ville ha omdannet alt hydrogen til andre grunnstoffer, noe som ville resultere i ikke noe vann og ikke drivstoff for stjerner å brenne.

*Dannelse av karbon - Stjerner er bare i stand til å produsere karbon fra helium fordi karbonkjernen har veldig spesifikke verdier av spinn og resonansenergi.

*Initial entropi (uorden) -Entropien i vårt univers fortsetter å øke, men den er fortsatt ikke på sitt maksimale. Den opprinnelige verdien må derfor ha vært usedvanlig liten, med en ekstremt lav sannsynlighet på 1 : (10^(10^123). Det latterlig store tallet (i nevner -oversetters tilføyelse) har flere nuller enn det totale antallet protoner og nøytroner i hele universet!

*For at karbonbasert liv som vårt skulle være mulig, måtte omtrent 26 slike fysiske egenskaper ha ekstremt presise og statistisk usannsynlige verdier. I tillegg tilintetgjør par av materie/antimaterie -partikler hverandre, og materie eksisterer bare fordi en ekstra materiepartikkel på en eller annen måte ble dannet for hver milliard's par. Forskere forstår fortsatt ikke hvordan denne ubalansen kunne ha oppstått.


Hva med teorien om et uendelig antall universer?
For å unngå implikasjoner av design, foreslår noen forskere at det er et uendelig antall universer med forskjellige fysiske lover. I så fall er det å forvente at vårt kan oppstå ved en tilfeldighet, med de spesifikke egenskapene som er nødvendige for menneskelivet. Men det er problemer med denne teorien.


Paul Davies skriver: "Det kolliderer i møte med Occams barberhøvel, ved å innføre enorm (faktisk uendelig) kompleksitet, for å forklare regelmessighetene til bare ett univers. Jeg synes at denne 'muskedunder' -tilnærmingen for å forklare det spesielle i vårt univers er vitenskapelig tvilsom "(Mind of God, 218-19). (I henhold til prinsippet til Occam’s Razor, bør den mest sannsynlige forklaringen ha færrest mulig antakelser og betingelser.)
*Multivers-teorien kan ikke bevises vitenskapelig fordi den ikke gir testbare spådommer. Ifølge fysikeren Peter Woit ligger teorien derfor ikke innenfor vitenskapens domene: "Kanskje vi virkelig lever i et mutivers' av ulikt mulige univers... [Men] denne måten å tenke fysikk på, ser ikke ut til å føre til falsifiserbare forutsigelser, og er således en som fysikere tradisjonelt har ansett for å være uvitenskapelig." (Not Even Wrong, xi).

*Kosmolog George Ellis, medforfatter til Stephen Hawking , er kritisk til teorien. Han hevder at universer som faktisk eksisterer, i stedet for bare å være teoretisk mulige, fortsatt vil kreve spesifikke lover og sannsynligvis vil ha en felles årsaks-sammenheng. (Se "Multiverses and Physical Cosmology.")


*Ethvert inflasjonsunivers må ha en begynnelse i tiden, som fortsatt trenger en forklaring. (Se Borde og Vilenkin, "Eternal Inflation," 1.)

*Det er alvorlige vanskeligheter med å prøve å bruke det matematiske begrepet uendelig i en fysisk situasjon. Som matematikeren David Hilbert påpekte: "Det uendelige er ingensteds å finne i virkeligheten" ("On the Infinite", 151). George Ellis og andre hevder at en uendelig samling univers er svært problematisk og ikke løser opprinnelsesproblemet. Han og hans medforskere spør: "Kan det virkelig være et uendelig sett med virkelig eksisterende universer? Vi foreslår at svaret på grunnlag av kjente filosofiske argumenter er nei. Den vanlige oppfatningen om at dette er mulig, oppstår ved å ikke ta alvorlig nok vanskelighetene forbundet med dette svært vanskelige konseptet. . . Mange univers i ensemblet kan i seg selv ha uendelig romlig utstrekning og inneholde uendelig mye materie, med de paradoksale konklusjonene som medfører. . . Uttrykket 'alt som kan eksistere, eksisterer' innebærer en slik uendelighet, men glatter over alle de dype vanskeligheter som er underforstått. " Som Ellis påpeker, "Eksistensen av det hypoteserte ensemblet er fortsatt et spørsmål om tro snarere enn bevis. Videre representerer det til slutt bare en regress i årsakssammenheng. Ultimate spørsmål gjenstår "(" Multiverses and Physical Cosmology, "921; 927-28; 935).


Generelt er det et problem med den populære troen på at uendelighet gjør alt mulig. For eksempel skal aper som skriver i uendelig lang tid, til slutt skrive ut en gitt tekst, men hvis det er 50 taster, er sannsynligheten for å produsere bare ett gitt ord på fem bokstaver:

Julie Hannah ligning:

Dette er en utrolig lav sannsynlighet, og den avtar eksponentielt når bokstaver legges til. Et dataprogram som simulerte tilfeldig skriving en gang produserte nitten bokstaver og tegn på rad som vises i en linje av et Shakespeare-teaterstykke, men dette resultatet tok 42 162 500 000 000 000 år å oppnå! (Formoder simulering -oversetters kommentar.)

*Ifølge forskerne Kittel og Kroemer er sannsynligheten for tilfeldig å skrive ut Hamlet, derfor null i enhver operativ forstand (Thermal Physics, 53).

På denne bakgrunn, hva er sannsynligheten for at hele universets nødvendige fysiske konstanter oppsto ved en tilfeldighet? Usannsynligheten for denne finjusteringen har ført til at noen forskere hevder at tilfeldige operasjoner ikke er tilstrekkelig. Nedenfor er noen eksempler.

*Paul Davies: Det er "kraftige bevis for at det skjer noe bak det hele ... Det virker som om noen har finjustert naturens tall for å gjøre universet ... Inntrykket av design er overveldende" (Cosmic Blueprint, 203). "Jeg tilhører gruppen forskere som ikke abonnerer på en konvensjonell religion, men benekter likevel at universet er en hensiktsløs ulykke" (Mind of God, 16).

*Fysiker Frank Wilczek: "Det er logisk mulig at parametere som er unikt bestemt av abstrakte teoretiske prinsipper bare tilfeldigvis viser alle tilsynelatende finjusteringer som kreves, ved en heldig tilfeldighet, et univers som inneholder komplekse kondenserte strukturer. Men det, tror jeg virkelig belaster troverdigheten "(" Absolute Units, "10-11).

*Fred Hoyle, ateistisk astrofysiker: "En sunn fornuftstolkning av fakta antyder at et superintellekt har drevet apestreker med fysikken, så vel som med kjemi og biologi, og at det ikke er noen blinde krefter det er verdt å snakke om i naturen" ("The Universe," 12).

*Freeman Dyson, teoretisk fysiker: "Jo mer jeg undersøker universet og studerer detaljene i dets arkitektur, jo mer bevis finner jeg for at universet på en eller annen måte må ha visst at vi skulle komme" (Disturbing the Universe, 250).

*Stephen Hawking (i førtiårsalderen): "Universets opprinnelige tilstand må ha blitt valgt veldig nøye hvis den nåværende big bang-modellen var riktig helt tilbake til begynnelsen av tiden. Det ville være veldig vanskelig å forklare hvorfor universet skulle ha begynt på akkurat denne måten, bortsett fra som en handling fra en Gud, som hadde til hensikt å skape vesener som oss" (Brief History of Time, 133-34).

*Allan Sandage, en fremtredende kosmolog som konverterte til kristendommen: "Verden er for komplisert i alle sine deler og sammenkoblinger til å eksistere på grunn av tilfeldighet alene" ("A Scientist Reflects on Religious Belief",57).

*Selv en ateistprofessor i astronomi, George Greenstein, kommer med denne innrømmelsen om finjustering av universet: "Jo mer jeg leste jo mer ble jeg overbevist om at slike" tilfeldigheter "knapt kunne ha skjedd ved en tilfeldighet"; "Når vi kartlegger alle bevisene, oppstår tanken som insisterer på at et eller annet overnaturlig agentur - eller rettere sagt Agentur - må være involvert." Imidlertid avviser han lidenskapelig denne implikasjonen: «Da denne overbevisningen vokste, vokste også noe annet. . . Det var intens avsky, og til tider var det nesten fysisk av natur "; "Jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Min overbevisning er at verden adlyder lover, naturens lover og at ingenting noensinne kan forekomme som står utenfor disse lovene "(Symbiotic Universe, 27, 24, 87. Det virker som han heller vil dyrke lovene enn Lovgiveren, oversetters merknad). Greenstein snakker for mange mennesker som er fornærmet av forslag om innflytelse utover blind fysiske lover, men bevis fra kosmologi og fysikk antyder sterkt, at eksistensen av vårt univers ikke kan forklares som et resultat av rent tilfeldige hendelser.

Det er derfor ikke intellektuelt svakt, vitenskapelig uvitende eller logisk ufornuftig å vurdere muligheten for en styrende intelligens i aktivitet bakom universets fysiske lover.

Referanser:

Borde, Arvind, and Alexander Vilenkin. “Eternal inflation and the initial singularity.” Physics Review Letters 72 (1994) 3305-309. https://arxiv.org/pdf/gr-qc/9312022.pdf

Davies, Paul. The Cosmic Blueprint: New Discoveries in Nature’s Creative Ability To Order the Universe. New York: Simon and Schuster, 1988.

---The Mind of God: Science and the Search for Ultimate Meaning. London: Penguin, 1992.

Dyson, Freeman J. Disturbing the Universe. New York: Harper and Row, 1979.

Ellis, George F. R., U. Kirchner, W. R. Stoeger. “Multiverses and Physical Cosmology.” Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 347 (2004) 921-36. https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2004.07261.x

Greenstein, George. The Symbiotic Universe: Life and Mind in the Cosmos.New York: William Morrow, 1988.

Hawking, Stephen W. A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes. New York: Bantam, 1989.

Hilbert, David. “On the Infinite.” Translated by Ema Putnam, and Gerald J. Massey. 1925. In Philosophy of Mathematics: Selected Readings, edited by Paul Benacerraf and Hilary Putnam, 134-51. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1964.

Hoyle, Fred. “The Universe: Past and Present Reflections.”Engineering and Science 45 (1981) 8-12.

Sandage, Allan. “A scientist reflects on religious belief.” Truth: An Interdisciplinary Journal of Christian Thought 1 (1985) 56-57. http://www.leaderu.com/truth/1truth15.html

Wilczek, Frank. “On Absolute Units, III: Absolutely Not?” Physics Today 59 (2006) 11. http://ctpweb.lns.mit.edu/physics_today/phystoday/Abs_limits400.pdf

Woit, Peter. Not Even Wrong: The Failure of String Theory and the Search for Unity in Physical Law. New York: Basic, 2006.

 

 

Oversettelse ved Asbjørn E. Lund