Steinenes tale om evolusjon?

Skrevet av Steinar Thorvaldsen, professor i informasjonsvitenskap, leder av Kometgruppen i norsk astronomisk selskap, Universitetet i Tromsø

I Dagen 1. juli hevder biologiprofessor Jarl Giske, i en kommentar til Kjell J. Tveter, at meteoritt-steiner som faller ned på jorda inneholder spesielle molekyler som kaster lys over darwinismens evolusjonsteori. Men her skjuler Giske de viktigste fakta i denne saken.

Forskning på kometer og meteoritter har vist oss at noen av disse inneholder organisk karbon, og flere av disse meteorittene har blitt undersøkt med tanke på aminosyrer. Analysene har vist at aminosyrene glysin og alanin er ganske vanlige, og mer enn 50 andre aminosyremolekyler er funnet i den såkalte Murchison meteoritten. Men et hovedpoeng er dette: alle aminosyrene som er funnet i denne meteoritten kan framstilles kunstig i laboratorier ved hjelp av elektrisk ladning som virker på en mikstur av metan, nitrogen, vann og noe ammoniakk. Slik sett er de ganske naturlige produkter.

Noen av disseĀ aminosyrene kan brukes som byggematerialer i de livsviktige proteinene, andre ikke. Samtidig må vi være fullstendig klar over at det er en enorm forskjell på byggematerialer, og et byggverk. Alle som har bygget et hus kan bevitne dette! Enhver arkitekt og snekker vil slå i bordet av fortvilelse hvis vi ikke vil innse at saken er slik. Proteinene og proteinkompleksene er store byggverk med mange ulike funksjonelle oppgaver. De har sin særpregete arkitektur og er satt sammen av sine spesielle aminosyrer og andre atomer.

Bilde 1. Den omtalte Murchison meteoritten

LES: Har Gud virkelig skapt?

Vi må ikke la oss lure av at det er “organisk karbon” som er funnet i disse meteorittene. Skillet mellom organisk og uorganisk stammer fra gammel tid, da en trodde at disse kjemiske forbindelsene bare kunne oppstå i levende organismer. Betegnelsen “organisk karbon” brukes fortsatt, selv om det ikke har noen forbindelse til stoffer som finnes i levende vesener. Begrepet brukes når det er snakk om karbonforbindelser.

I moderne forskning er vi opptatt av et beslektet spørsmål som for noen år siden ble stilt blant annet av NASA i forbindelse med utforskningen av meteoritter og liv i verdensrommet. Problemstillingen går ut på å bestemme såkalte bio-signaturer, det vil si, ethvert fenomen, stoff eller molekyl som gir vitenskapelig bevis for tidligere eller nåværende livsformer. På grunn av sine spesielle egenskaper, vil bio-signaturen klart dokumentere å ha blitt produsert av levende organismer. Men aminosyremolekylene fra steinene nevnt over står ikke på denne listen, og funnene av disse gir liten støtte til darwinistisk evolusjonsteori. Like lite støtte som funn av grunnstoffer og andre molekyler i det materielle univers vi lever i. De finnes som kjent også i levende vesener.

Dette er uansett spennende forskningsspørsmål som også berører intelligent design (ID) og ID-signaturer. Forhåpentligvis kan vi snart ha et seminar med en bredere basis enn det som ble presentert på seminaret i Bergen i mai.

 

Stoffutvalg og bilder ved Asbjørn E. Lund