2.Termodynamiske lov og omorganisering av partikler

Oversatt herfra.

For å hevde at evolusjon ikke bryter med den andre Termodynamiske lov, kan du ikke bare avvise problemet ved å si at jorda er et åpent system, så enhver nedgang i entropi lett kompenseres av økning andre steder. Du må hevde at takket være tilstrømning av solenergi, er det egentlig ikke usannsynlig umulig at de fire grunnleggende, uintelligente fysikkens krefter alene kunne omorganisere fysiske fundamental-partikler til datamaskiner, vitenskapsbiblioteker, fly, og iPhones.

Sunn fornuft forteller oss at det faktum at orden kan øke i et åpent system ikke betyr at tornadoer kan omgjøre ruiner til hus og biler, eller at datamaskiner kan dukke opp på en øde planet så lenge planeten mottar solenergi. Noe må gå inn i det åpne systemet noe som gjør oppdukking av datamaskiner 'ikke ekstremt usannsynlig' ...

 

Oversatt og bilde ved Asbjørn E. Lund