'Lucy'Lucy (1974)

Det nyeste funnet hittil er Lucy fra 1974. Hun består av et ufullstendig skjelett og målte omtrent 107 cm, med en antatt kroppsvekt på nesten 30 kg. Det mest bemerkelsesverdige med henne er at kneleddet antyder at hun hadde en oppreist gange, som er atypisk for aper. Imidlertid er det kommet fram at kneleddet ble funnet noen km borte, og i et annet geologisk lag enn de øvrige skjelett-delene. Kjeven kunne tilpasses kraniet på ulikt måter som ga helt ulike utseender. Det er dessuten funnet overarmsskjelett med et utseende som er typisk for nålevende mennesker i et område med Lucy-lignende benrester. I det samme område ble det for øvrig funnet fotspor etter oppegående individer. Alderen på disse ble tidfestet til ca 3,7 millioner år siden. Samtidig har de et utseende som er typisk for nålevende mennesker. Alt dette gjør det vanskelig å trekke sikre slutninger. Det synes dermed ikke være mulig ut fra vitenskapelige data å fastslå at "Lucy" er et apemenneske.

Det kommer stadig nye funn, men vil de overleve ettertidens kritiske gransking?