Kap 7-k8. Atskillelses-konstanten er av størrelsesorden mikromolar. (Nissim, A., Hoogenboom, H.R., Tomlinson, I.M., Flynn, G. m.fl