Transposoner sees som 'hoppende gener' som består av integrerte systemer av proteiner og nukeleinsyre (en kompleks organisk substans)

Rogers A.R. (2011) The Evidence for Evolution. Chicago: University of Chicago Press.