Bonusproblem: Mennesker viser mange atferdsmessige og kognitive evner som ikke gir noen åpenbar overlevelsesfordel
Oversatt herfra.

I de senere år har evolusjonære biologer forsøkt å forklare opprinnelsen til menneskelig moral, intellekt og religion ved termer ut fra darwinistisk evolusjon. Harvard Universitets evolusjonære psykolog Marc Hauser har fremmet den stadig mer vanlige hypotesen om at "folk er født med en moralsk grammatikk som er koblet til deres nevrale kretser ved evolusjon." (200)
Mennesker ser ut til å være hardkoblet til moral, men ble vi programmert av ikke-styrte evolusjonære prosesser? Naturlig seleksjon kan ikke forklare ekstreme handlinger av menneskelig empati. Uansett bakgrunn eller tro, vil folk ved å finne fremmede fanget inne i et brennende kjøretøy risikere egne liv for å hjelpe dem å unnslippe - uten evolusjonær fordel for seg selv. For eksempel forklarer evolusjonær biolog Jeffrey Schloss at Holocaust-redningsmenn tok store farer som ikke ga noen personlige fordeler:
-Redningsmannens familie, utvidede familie og venner var i fare, og de ble anerkjent for å være i fare av redningsmannen. Dessuten, selv om familien unngikk døden, opplevde de ofte mangel på mat, rom og sosialt samkvem; ekstrem følelsesmessig nød; og tap av redningsmannens oppmerksomhet. (201)


Francis Collins gir eksemplet på Oskar Schindler, den tyske forretningsmannen som risikerte sitt liv 'for å redde mer enn tusen jøder fra gasskamrene.' (202) Som Collins påpeker, 'det er motsatt av å redde sine gener.' (203) Schloss legger til andre eksempler på 'radikalt oppofrende' atferd som 'reduserer reproduktiv suksess' og ikke gir noen evolusjonær fordel, som frivillig fattigdom, sølibat og martyrium. (204)
Til tross for evolusjonære psykologers krav, overgår mange av menneskehetens mest imponerende veldedige, kunstneriske og intellektuelle evner de grunnleggende kravene til naturlig utvalg. Hvis livet bare handler om overlevelse og reproduksjon, hvorfor komponerer mennesker symfonier, undersøker kvantemekanikk og bygger katedraler?


Philip Skell, medlem av naturvitenskapsakademiet, forklart hvorfor evolusjonær psykologi ikke tilstrekkelig forutsier menneskelig atferd:
-Darwinske forklaringer for slike ting er ofte for smidige: Naturlig utvelgelse gjør mennesker selvsentrerte og aggressive - unntatt når det gjør dem altruistiske og fredelige. Eller naturlig utvalg produserer virile menn som ivrig sprer sin sæd- unntatt når det foretrekker menn som er trofaste beskyttere og forsørgere. Når en forklaring er så fleksibel at den kan forklare hvilken som helst oppførsel, er det vanskelig å teste den eksperimentelt, mye mindre bruk det som en katalysator for vitenskapelig oppdagelse. (205)


I motsetning til Darwinismen indikerer beviset at menneskeliv ikke handler om bare overlevelse og reproduksjon. Men i tillegg til vår unike moral, blir mennesker også preget av sitt bruk av komplekst språk. Som MIT professor og språkforsker Noam Chomsky observerer:
-Menneskespråk ser ut til å være et unikt fenomen, uten signifikant analogi i dyreverdenen. Hvis dette er tilfelle, er det ganske meningsløst å løse problemet med å forklare utviklingen av menneskelig språk, ut fra mer primitive kommunikasjonssystemer som vises på lavere nivåer av intellektuell kapasitet. ... Det er ingen grunn til å anta at 'gapene' kan forbindes. (206)
Endelig er mennesker også den eneste arten som forsøker å undersøke den naturlige verden gjennom vitenskap. Faktisk, neste gang noen prøver å bryte ned forskjellene mellom mennesker og aper, minn dem om at det er mennesker som skriver vitenskapelige artikler som studerer aper, ikke motsatt.


Vitenskap vs. Religion?
Dette kapittelet har nevnt dusinvis av artikler fra den tekniske vitenskapelige litteraturen og fra troverdige forskere som samlet sett utgjør sterke vitenskapelige utfordringer for moderne evolusjonsteori. Allikevel hevder forsvarere av neo-darwinismen at lovlige vitenskapelige innsigelser mot deres syn ikke eksisterer, og at den eneste kritikken som gjenstår, er basert på religion. Tydeligvis er dette ikke sant. Faktisk er forsøket på å forveksle kritikk av neo-darwinistisk evolusjon med religion, er typisk et knep for å avvise vitenskapelig kritikk uten å adressere dem.
(Balansen i denne boken vekker selvfølgelig både religiøse og vitenskapelige argumenter som støtter den progressive etableringen at Gud skapte livet på jorden i løpet av millioner av år. Dette synspunkt har både religiøse og vitenskapelige dimensjoner, og av den grunn er det forskjellig fra den strengt vitenskapelige tilnærmingen i dette kapitlet. -henviser til øvrige kapitler som ikke omhandles her)
Det faktum at noen argumenter i denne boken kan være basert på religion, endrer på ingen måte det faktum at det er sterke vitenskapelige utfordringer for neo-darwinistiske teorier. På samme måte betyr ikke det faktum at det er viktige religiøse dimensjoner i denne debatten at materialister kan ignorere de vitenskapelige svakhetene i sine egne argumenter. Inntil de vitenskapelige problemene blir adressert, vil fortsatt forskere være skeptiske til evolusjonsteorien.
Merk: En PDF av denne artikkelen kan lastes ned -her.


Referanser:
[200.] Nicholas Wade, "An Evolutionary Theory of Right and Wrong," The New York Times (October 31, 2006), accessed April 28, 2012, http://www.nytimes.com/2006/10/31/health/psychology/31book.html
[201.] Jeffrey P. Schloss, "Evolutionary Accounts of Altruism & the Problem of Goodness by Design," in Mere Creation; Science, Faith & Intelligent Design, ed. William A. Dembski (Downers Grove, IL, Intervarsity Press, 1998), 251.
[202.] Francis Collins quoted in Dan Cray, "God vs. Science," Time Magazine (November 5, 2006), accessed April 28, 2012, http://www.time.com/time/printout/0,8816,1555132,00.html [203.] Ibid.
[204.] Jeffrey P. Schloss, "Emerging Accounts of Altruism: 'Love Creation's Final Law'?," in Altruism and Altruistic Love: Science, Philosophy, & Religion in Dialogue, eds. Stephen G. Post, Lynn G. Underwood, Jeffrey P. Schloss, and William B. Hurlbut (Oxford: Oxford University Press, 2002), 221.
[205.] Philip S. Skell, "Why do we invoke Darwin?," The Scientist, 19 (August 29, 2005): 10.
[206.] Noam Chomsky, Language and Mind, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 59.

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund