Menneskekroppens 10 systemer

(Oversatt herfra.)

Det er 10 systemer i menneskekroppen som vist på Bilde 1. Hvert system er gjensidig avhengig av hverandre for å kunne jobbe.

Som betyr at de ikke kunne ha utviklet seg separat over lange perioder. De måtte være der på en gang, klar til å arbeide i samme sekund, alle de andre systemene var.

Men evolusjonens unnskyldning er: De utviklet seg på samme tid. Det er 2 problemer med det svaret.

Bilde 1. Menneskekroppens 10 sysemer


1) Det er ikke vitenskapelig, og handler om å gjøre det nevnte bevis i samsvar med gjeldende aksepterte teori. Som er mer eller mindre konformisme. Konformisme er ikke vitenskap.


2) Ikke to systemer har samme kompleksitet. Det innebærer at hvert system vil kreve et ulikt antall mutasjoner for å dannes. Dette betyr at det ikke er mulig for alle systemene å utvikle seg på samme tid.

 

Oversettelse ved Asbjørn E. Lund