7 argumenter mot evolusjonsteorien:

Oversatt herfra.

1. Manglende opprinnelse til genetisk kode -her.


2. Tilfeldige mutasjoner kan ikke skape nødvendig informasjon for ikke-reduserbare strukturer -her.


3. Nødvendig seleksjon sliter med å fiksere fordelaktige trekk i populasjonen -her.


4. Molekylær biologi har feilet i å fremskaffe et stort livets tre -her.


5. Konvergent evolusjon utfordrer neo-darwinisme og ødelegger logikken bakom felles avstamning -her.


6. Forskjeller mellom virveldyr embryoer motsier forutsigelsene til felles avstamning -her.


7. Neo-darwinisme har en lang forhistorie med unøyaktige forutsigelser om vestigale organer og 'søppel-DNA' -her.


Extra: Mot evolusjonisme -Mennesker fremviser mange trekk og kognitive evner som ikke gir overlevelsesfordel -her.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund