4 graverende svakheter ved ET:

Darwinistisk evolusjon er på vei ut som en teori, da den har voksende vitenskapelig bevis mot seg. Legg merke til de fire kritiske feilene:

(Oversatt herfra.)

Bilde 1. Sammenligning ID vs. NE


1. - Det kan ikke forklare den kambriske perioden da det ikke er noen stamfossiler i fossilregistreringen, noe som betyr at alle disse livsformer opptrådte samtidig = skapelsen.

2. - Naturlig utvalg (NU) og tilfeldig mutasjon (TM) kan ikke forklare opprinnelsen til informasjon i genomet som kreves for genetisk koding og den økte informasjonen som er nødvendig for genetisk uttrykk, da disse to NU og TM ikke kan føre til utvikling av komplekse strukturer som trengs for dyr, og dessuten kan ikke forklare den epi-genetiske informasjonen som kreves for nevnte strukturer.

3. - Enhver mutasjon som kreves for å utvikle disse komplekse levende strukturer innenfor organismer, må forekomme tidlig i utviklingen av organismen og til dags dato 100% av disse forsøkene, hvor mutasjon er tidlig, har resultert i organismenes død, som betyr at (NU) og (TM) ikke virker til å skape mer komplekse kroppsplaner, de velger og korrumperer gjeldende genuttrykk, de er ikke kreative, derfor er darwinistisk evolusjon og søylene som den hviler på fullstendig feilaktige.

4. - Genetisk koding er mer kompleks enn datakoding og mer informasjonsrik, informasjon kommer bare fra et sinn, koder genereres bare av sinn som betyr at alle levende organismer med genetiske koder som er ekstremt spesifikke, har blitt kodet av et sinn = Gud. Som jeg sa, vil darwinistisk mytologi ikke overleve informasjonsalderen, vi vet for mye til å akseptere denne utdaterte mytologien.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund